Družba

Ljudem pomagamo doseči polni potencial

D&B Europe Employees Share of Women and Men 2016-2020

D&B Europe Women in Managerial Positions 2016-2020

Naše zaveze za prihodnost

Enakost spolov Povečanje števila žensk na vodstvenih položajih na 35 % v letu 2021.
Diskriminacija in nadlegovanje Prizadevamo si za nič primerov diskriminacije in nadlegovanja.
Kazalnik priporočenosti podjetja s strani zaposlenih (Employee Net Promoter Score, eNPS) Izboljšanje naše povprečne ocene eNPS na 25 v letu 2021 v primerjavi s 23 leta 2020.