Kako in kje najti priložnosti za rast v času gospodarske negotovosti?

Potem ko se svet še ni dobro izvil iz primeža pandemičnega šoka, je sledil rusko-ukrajinski spor, ki je svetovno gospodarstvo pahnil na rob nove krize. Cene surovin in energentov so poletele v nebo, grožnja inflacije pa je medtem postala realnost. Po drugi strani pa vsaka kriza za podjetja predstavlja tudi priložnost, saj se lahko v negotovih časih osredotočijo v reorganizacijo in optimizacijo svojega poslovanja. Ob podpori analitičnih uvidov in Dun & Bradstreet poslovnih rešitev lahko podjetja tveganja obvladujejo in odkrijejo nove priložnosti za rast.

 

Gospodarska rast pri nas se bo prepolovila

Največji vojaški konflikt na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne je ustavil pričakovano post-pandemično okrevanje in s sabo prinesel številne nevšečnosti. Sankcije, ki jih je zahodni svet sprejel proti Ruski federaciji, ne vplivajo negativno zgolj na tistega, proti komur so uperjene, temveč na celotno svetovno gospodarstvo. Medtem ko je leto 2021 prineslo odboj makroekonomskih kazalcev po krizi zaradi pandemije novega koronavirusa, pa so napovedi za prihodnost bolj črnoglede. Slovenija je lani zabeležila zavidljivo 8,1 % gospodarsko rast, ki pa se bo po napovedih UMAR-ja letos prepolovila, v prihodnjih letih pa še dodatno upočasnila. V letu 2023 tako pričakujemo 3,0 % gospodarsko rast, leta 2024 pa le 2,8 %.

»Ta napoved gospodarskih gibanj temelji na negotovosti, ki jo povzroča rusko-ukrajinska kriza. Dodatna tveganja, ki vplivajo na natančnost Pomladanske napovedi UMAR-ja, so še gibanje epidemiološke slike zaradi koronavirusa v prihodnosti, saj bi bistveno poslabšanje epidemiološke slike jeseni 2022 in pozneje lahko dodatno upočasnilo gospodarsko rast v Sloveniji v 2022 in potem v prihodnjih letih. Na kvaliteto makroekonomske napovedi UMAR-ja vpliva tudi tveganje dolgotrajnejših motenj v dobavnih verigah in višje cene energentov in surovin, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Pred nami pa so po besedah predstavnikov elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji večje podražitve elektrike v jeseni,« pojasnjuje Srečko Devjak, svetovalec za upravljanje tveganj pri Dun & Bradstreet.

 

Inflacija prinaša novo breme za podjetja

Povprečna stopnja celotne inflacije je bila v Sloveniji leta 2021 1,9 %, v skladu z napovedjo UMAR-ja pa pričakujemo, da bo leta 2022 ta stopnja kar 6,4 %, kar pomeni dvig za približno 237 %.

»V skladu s Pomladansko napovedjo UMAR-ja se bo nato povprečna letna inflacija v letu 2023 umirila in bo znašala predvidoma 3,2 %. Vendar pa to ne pomeni, da se bodo cene znižale. Cene bodo še naprej naraščale, vendar po manjši stopnji. Podjetja se že iz pandemične krize soočajo z velikimi motnjami dobavnih verig, dvig cen energentov pa bo poskrbel za dodaten dvig inflacije,« meni Devjak.

Glede na pričakovano inflacijo v prihodnjih letih se za podjetja odpira vprašanje, kdaj povečati prodajno ceno svojih izdelkov, da njihova rentabilnost ne bo ogrožena zaradi višje inflacije. Če se bo konflikt nadaljeval, bo ogrožena razpoložljivost kritičnih surovin, kot so zemeljski plin, surova nafta, kovine in kmetijski proizvodi, stroški prevoza pa se bodo močno povečali. Pričakujemo lahko, da se bo trend rasti cen surovin nadaljeval, kar bo povečevalo stroškovni pritisk na podjetja in posledično zmanjševalo njihov dobiček, če ta ne bodo dvignila prodajnih cen za svoje končne proizvode.

 

Gospodarska rast bo izhajala iz domače potrošnje

»Gospodarska rast bo zato letos v Sloveniji izhajala iz domače potrošnje, to je iz potrošnje gospodinjstev in iz investicij podjetij. V potrošnji gospodinjstev pričakujemo večjo potrošnjo storitev, kar bo pozitivno vplivalo na prodajo storitvenih podjetij. Zaradi manjšega uvoza bodo večjo potrošnjo gospodinjstev pokrila domača podjetja, zato pričakujemo večje investicije podjetij,« napoveduje Devjak.

V skladu s Pomladansko napovedjo UMAR-ja v letu 2022 pričakujemo največjo gospodarsko rast v dejavnosti A (kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo), kjer pričakujemo gospodarsko rast v višini 3 %, ista dejavnost pa je imela v predhodnem letu gospodarsko rast -6,2 %. »Visoka gospodarska rast v tej dejavnosti je pričakovana zaradi krize v Ukrajini in posledično manjše proizvodnje hrane v tej državi, manjšega uvoza hrane v Slovenijo in posledično večjega povpraševanje po hrani, ki bo pridelana doma,« še pojasnjuje Devjak.

 

Največji upad gospodarske aktivnosti v letu 2022 UMAR pričakuje v dejavnosti K, to je v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer napovedujejo -3 % gospodarsko rast, kar je občutno zmanjšanje v primerjavi z gospodarsko rastjo v letu 2021, ko je bila gospodarska rast 12,2 %.

 

Vpogledi v poslovanje podjetij omejujejo tveganja in odpirajo priložnosti

»Gospodarski subjekti morajo ukrepati na način, da temeljito analizirajo svojo dobavno verigo in si ob tem zastaviti ključno vprašanje: 'Kako izpostavljeni so moji dobavitelji trgovanju s sektorji, kjer sta Rusija in Ukrajina pomembna akterja?' Ključno je tudi, da podjetja še naprej pozorno spremljajo plačilno disciplino svojih poslovnih partnerjev in skrbno ugotavljajo, ali se je njihova plačilna disciplina v zadnjem obdobju kaj poslabšala,« svetujejo pri Dun & Bradstreet, vodilnem svetovnem ponudniku poslovnih podatkov in analitike.

Dun & Bradstreet poročilo o rusko-ukrajinski krizi napoveduje, da bi lahko le-ta pripeljala do potencialnega povečanja števila stečajev podjetij po vsem svetu, zato je pri sklepanju posla smiselna dodatna previdnost. Napredne Dun & Bradstreet rešitve podjetjem ponujajo orodja za analizo poslovanja svojih dobaviteljev in zagotavljajo opozorila, ko se pojavi potencialna nevarnost. Podjetja lahko pridobijo tudi vpogled v korporativne povezave svojih dobaviteljev in poiščejo najboljše alternative v primeru, če njihovi partnerji zaidejo v težave. Rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, ponujajo večjo preglednost poslovanja in hkrati kvalitetne podatke ter analitične vpoglede, ki so potrebni za izdelavo poročil in sprejemanje informiranih odločitev, zlasti ob nepričakovanih dogodkih.

»V času negotovosti je za podjetja še toliko bolj pomembno, da izkažejo svojo kredibilnost tudi z mednarodnim certifikatom bonitetne odličnosti. Z njim podjetje obstoječim in potencialnim poslovnim partnerjem dokazuje, da dobro obvladuje strateško tveganje in da razume nevarnosti, ki jih pred podjetje postavljajo negotove razmere v poslovnem okolju. Mednarodno priznani certifikat bonitetne odličnosti je še posebej pomemben pri poslovanju s partnerji iz tujine, ki so pri sklepanju poslov še bolj previdni,« še dodajajo pri Dun & Bradstreet.

 

Upravljajte in spremljajte tveganja v poslovanju zaradi rusko-ukrajinske vojne.

Ali novo uvedene sankcije vplivajo na vaše podjetje?