ESG: Kje so priložnosti za slovenska podjetja?

Dejanski podatki o posameznih podjetjih postajajo čedalje pomembnejši glede na razvijajočo se dinamiko trga, vse večji premik k podnebnim tveganjem in integracijo ESG v odločanje o naložbah in v skrbne preglede globalnih dobavnih verig.

 

Dobro upravljani podatki izhodišče za učinkovito preverjanje tretjih oseb

Povečana ozaveščenost javnosti in ostalih deležnikov glede varovanja okolja, transparentnega poslovanja in etičnega ravnanja ustvarja vse večji pritisk na podjetja.

Večina podjetij ima razvejano mrežo dobaviteljev in poslovnih partnerjev, ob tem pa težko zaznajo morebitne sporne prakse, ki se jih le-ti poslužujejo, sploh če gre za partnerje iz tujine. V digitalni dobi so sicer na voljo številni viri podatkov – pa vendar primanjkuje zanesljivih, kakovostnih podatkov, ki bi omogočili natančno in pravilno preverbo poslovnih partnerjev. Številna podjetja se soočajo s težavo zastarelih in pomanjkljivih podatkovnih baz ali poplavo podatkov, iz katerih je težko potegniti uporabne informacije. Dobro upravljani podatki niso le izhodišče za učinkovita preverjanja tretjih oseb, temveč tudi osnova delovnih procesov z dodano vrednostjo.

 

»Pri Petrolu skrbimo za svoj ugled tako, da opravljamo skrbne preglede svojih poslovnih partnerjev s pomočjo rešitev družbe Dun & Bradstreet.«
mag. Mojca Logar, direktorica pravnih zadev Skupine Petrol
 

Ključ skladnosti poslovanja je, da varujete dobro ime podjetja

Da je skladnost postala bistven element poslovanja, se dobro zavedajo tudi v najuspešnejših slovenskih podjetjih. Na našem aprilskem dogodku 'Pomlad naj bo namenjena skladnemu poslovanju' na Ljubljanskem gradu je mag. Mojca Logar, direktorica pravnih zadev Skupine Petrol, poudarila, da je ključ skladnosti poslovanja, da varujemo dobro ime podjetja. »V vsakem podjetju je dobro identificirati področja, ki so najbolj izpostavljena skladnosti, in na teh področjih postaviti strokovnjake«, meni mag. Logar.

 

Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja pri Zavarovalnici Sava d.d., meni, da je potrebno v skladnost poslovnih procesov vključiti vse zaposlene: »Osveščanja zaposlenih in ostalih deležnikov glede pomembnosti zahtev po skladnosti in tudi etičnosti poslovanja družbe ni nikoli preveč. Napako glede varstva osebnih podatkov lahko naredi vsakdo, tudi kateri izmed uslužbencev na prodajnem okencu. Zato predavanja organiziramo za vse zaposlene v podjetju.«

 

»S pomočjo Dun & Bradstreet rešitev lahko podjetja dostopajo do svetovne baze podatkov, v kateri je kar 540 milijonov poslovnih subjektov, vsak izmed njih pa ima globalno matično številko, ki omogoča sledenje lastništva podjetij.«
Melanija Lango, pravna svetovalka za skladnost podatkov in produktov pri družbi Dun & Bradstreet
 

Program skladnosti je ključnega pomena za poslovno uspešnost in trajno poslovanje

Finančne institucije, ponudniki zdravstvenega varstva in druga podjetja, ki se ukvarjajo z občutljivimi informacijami, so med najstrožje reguliranimi, vendar pa skladnost dandanes pravzaprav ni več izbira, temveč mora postati skrb vsakega podjetja.

»V razburkanem oceanu pravnih regulativ in spreminjajočih se pravil je efektiven in zanesljiv program skladnosti ključnega pomena za poslovno uspešnost in trajno poslovanje,« je na dogodku opozorila Melanija Lango, pravna svetovalka za skladnost podatkov in produktov pri družbi Dun & Bradstreet.

 

 

Zakaj je nov nemški zakon o skrbnem ravnanju dobavnih verig pomemben za Slovenijo?

V »duhu« direktive EU o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG) je od začetka leta 2023 v Nemčiji veljaven nov zakon o skrbnem pregledu dobavne verige (»Supply Chain Due Diligence Act«/SCDDA) oz. Zakon o dolžnosti skrbnega ravnanja v dobavnih verigah (LkSG), ki ureja odgovornost nemških podjetij glede spoštovanja človekovih pravic in okoljevarstvenih vprašanj v globalnih dobavnih verigah.

Podjetja, ki poslujejo z nemškimi podjetji in so člen v dobavnih verigah nemških podjetij, morajo spoštovati ta zakon, če bodo želela še naprej ostati v verigah oz. če ne bodo želela tvegati, da zaradi nespoštovanja ESG načel nemško podjetje prekine sodelovanje z njimi. Zakon pa ne velja zgolj za dobavitelje v Sloveniji, ampak tudi za njihove dobavitelje, in tako se veriga nadaljuje naprej onstran meja. Če je torej slovensko podjetje dobavitelj nemškega, vendar določene komponente ali izdelke dobiva od svojega dobavitelja iz Bosne in Hercegovine, bo moralo tudi bosansko podjetje upoštevati nemški zakon.

To, da slovenska podjetja z upoštevanjem standardov Evropske unije že zdaj spoštujejo določbe zakona, pa je lahko dobra priložnost za nova sodelovanja z Nemčijo.

 

Novi Dun & Bradstreet rešitvi za učinkovit program skladnosti in upravljanje dobavnih verig

Jeseni je Dun & Bradstreet na evropski in slovenski trg lansiral dve novi rešitvi:

  • D&B Risk Analytics

D&B Risk Analytics vam omogoča pregledovanje dobaviteljev, aktivno spremljanje sprememb tveganja, poenostavitev postopka poročanja in avtomatizacijo procesov.

  • D&B ESG Intelligence

D&B ESG Intelligence je platforma za analizo in upravljanje tveganj v dobavni verigi z aktualno pokritostjo ESG lestvic za 74 milijonov podjetij v 185 državah in vse večjim naborom zmogljivosti ESG, kot so:

  • Ocena 'ESG Ranking' – meritve uspešnosti podjetij na področju ESG, primerjave med enakovrednimi skupinami, 31 podrobnih ESG tem in ocene zaupanja;
  • 'ESG Self-Assessment' – ​​​​ slovenskim podjetjem, ki tovrstne ocene še nimajo, ponujamo možnost, da jo pridobijo s celovito anketo oz. t.i. ‘ESG Self-Assessment-om’. ESG ocena pomaga podjetjem okrepiti svoje cilje ESG, obvladovati tveganja motenj v dobavni verigi in izvajati segmentacijo trženja.

 

Področje ESG se nenehno razvija, saj se podjetja in vlagatelji vse bolj zavedajo pomena trajnosti in odgovornih poslovnih praks. Dun & Bradstreet je zavezan k podatkovno usmerjenim rešitvam, ki organizacijam pomagajo ustvariti trajnostno delovanje in odgovorno rast. S svojimi trenutnimi in prihodnjimi prizadevanji želimo biti osrednji partner pri pomoči podjetjem pri prehodu v bolj trajnostno in finančno varno prihodnost.

 

Želite izvedeti več? Pišite nam na customerservice.si@dnb.com ali nas pokličite
na 080 39 03.