D&B Direct for compliance

Pomocou D&B Direct for Compliance môžete znížiť riziko a urýchliť svoj due dilligence proces
Chcem vedieť viac
check-mark-blue.png

Jediný zdroj pre proces onboardingu nových partnerov - zahŕňa identifikáciu, verifikáciu, screening, monitoring a audity.

check-mark-blue.png

Dôveryhodný zdroj - obsahuje najkompletnejšiu dostupnú databázu konečných vlastníkov.

check-mark-blue.png

Moderné API, ktoré v rámci súčasných procesov umožňuje bezproblémový prístup k dátam a integrácii.

Čo je D&B Direct for Compliance?

Čo je D&B Direct for Compliance?

Jediný přístupový bod pre najlepšie možné compliance dáta, ktoré vám umožňujú prijímať informované compliance rozhodnutia. Globálny náhľad, ktorý podporuje dodržiavanie regulatórnych compliance predpisov.

Manuálne procesy spomaľujú business a zvyšujú priestor pre chyby. D&B Direct for Compliance poskytuje rýchle a spoľahlivé dáta na rozhodovanie, riadenie regulatórnych záležitostí a neustály monitoring, takže proces onboardingu sa skráti a efektivita a výnosy vzrastú.

Znížte úsilie na plnenie regulatórnych požiadaviek. Zvyšujte etiku svojho podnikania a chráňte svoju reputáciu pomocou D&B Direct for Compliance - API riešenie, ktoré pomáha spoličnostiam  znižovať riziko a urýchliť due dilligence proces pomocou prístupu do D&B globálnej databázy v reálnom čase. Tá vám poskytne detailný prehľad subjektov, takže môžete prijímať compliance rozhodnutia jednoducho a rýchlo. Táto databáza obsahuje údaje o stovkach miliónoch spoločností z 240 krajín a regiónov a 90 miliónov spojení v databáze koncových vlastníkov (Beneficial Ownership).

D&B Direct for Compliance v kocke

D&B Direct for Compliance v kocke

Dáta k vašim službám

 • Poskytuje jediný zdroj dát pre identifikáciu, verifikaciu, screening, monitoring a audity
 • Poskytuje inteligentné vyhodnotenie rizika na korporácie aj jednotlivcov z najväčšej a stále rastúcej svetovej databázy – stovky miliónov subjektov z 240 krajín a regiónov
 • Databáza aktualizuje dáta 5milionkrát denne, aby bola zabezpečená presnosť a dôveryhodnosť dát

Overenie v reálnom čase

 • Sleduje mniace sa regulatórne požiadavky tak, aby aplikácia reagovala na najnovšie zákony alebo iné požiadavky na reguláciu
 • Moderné API, ktorá v rámci súčasných procesov umožňuje bezproblémový prístup k dátam a integrácii
 • Poskytuje stály monitoring a udržiavanie relevantných compliance dát

Koncoví vlastníci a korporátna vlastnícka štruktúra

 • Poskytuje inteligentné vyhodnotenie rizika pre skutočných koncových vlastníkov (Ultimate Beneficiary Owners – UBO) z najväčšej svetovej databázy, ktorá obsahuje informácie o 63 miliónoch UBO, 94 miliónov akcionárov (75 miliónov jedincov a 19 miliónov korporátnych) a stovky miliónov subjektov z 240 krajín a regiónov. Tieto čísla sú rastúce a neustále aktualizované.
 • Obsahuje dáta o prepojení pre lepší náhľad do korporátnych vlastníckych štruktúr a ich vlastníkov vrátane údajov o korporátnych aj individuálnych koncových vlastníkoch, až ku skutočným koncovým vlastníkom (UBO).
 • Viac ako 17 miliónov aktívnych záznamov je právne prepojených ako súčasť korporátnej hierarchie, 2,4 miliónov záznamov má iné prepojenie.
 • Informácie o minoritných vlastníkoích (až do 0,1%)

Sankčné zoznamy a zoznamy sledovaných

 • Monitoring a aktualizácia viac ako 500 zoznamov
 • Monitoring médií na negatívne informácie – 60 kódov rizika
 • Obsahuje zoznamy politicky exponovaných osôb (PEPs), PEP ConnectTM, blízkych spolupracovníkov – podľa globálnych aj regionálnych definícií PEP (napr. FATF, Wolfsberské zásady a pod.)

Identifikácia a firmografika

 • Názov organizácia, adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba, počet zamestnancov, obrat, odbor činnosti, národné IČO, najvyšší management, strom väzieb a pod.

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.