Tlačová správa

Energetická kríza, geopolitika a covid-19. Toto sú najväčšie hrozby tohto roka.

05 jan 2022

Z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet ktorá analyzuje obchodné dáta v 120 krajinách sveta, vyplýva, že dopady globálnych obchodných rizík sa prejavujú naprieč podnikateľským spektrom – od živnostníkov až po nadnárodné korporácie. Medzi najvýznamnejšie riziká aktuálne patrí globálna inflácia v súvislosti s energetickou krízou, pnutie medzi USA a Čínou, a rovnako COVID-19. Firmy, ktoré podnikajú na viacerých trhoch, ovplyvnia aj hrozby týkajúce sa spomalenia čínskej ekonomiky, problémy v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch alebo politika v EÚ.

Pravidelná kvartálna analýza Dun & Bradstreet Global Business Risk Report zostavuje najväčšie hrozby pre podnikanie na základe ich potenciálneho vplyvu na spoločnosti. Každému riziku pritom priraďuje vlastné skóre a skóre z desiatich najväčších rizík sa používa na výpočet celkového skóre globálneho obchodného vplyvu (GBI – Global Business Impact).

Podľa spomínanej najnovšej analýzy z konca roka 2021 sú z desiatich najvýznamnejších identifikovaných rizík najmenej tri priamo spojené s prebiehajúcou globálnou energetickou krízou. Bezprostredné obavy vyvolávajú rastúce ceny, ktoré rozdúchali inflačné tlaky po celom svete. Okrem toho závislosť EÚ na dodávkach energie z Ruska sa môže stať novým zdrojom napätia v rámci EÚ, a aj pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Energetická kríza tiež spochybnila schopnosť niektorých krajín splniť sľuby týkajúce sa dekarbonizácie, čo môže spôsobiť značný zmätok tým firmám, ktoré premýšľajú nad investíciami v tejto oblasti.

V geopolitike silnejú obavy USA z čínskych vojenských manévrov a jej rastúcich schopností. Tým sa zvyšuje pnutie medzi dvoma hlavnými svetovými mocnosťami. Pôdu pre prvú krízu v Európe po odchode Angely Merkelovej z vrcholnej politiky pripravuje hromadenie ruskej armády pozdĺž ukrajinskej hranice a migračný tok z Bieloruska.

A nakoniec, pre COVID-19 zostávajú narušené viaceré globálne dodávateľské reťazce. Zatiaľ čo celosvetový pokrok v očkovaní bol v 3. štvrťroku 2021 významný, Afrika v tomto pohľade naďalej pokrivkáva. To predstavuje riziko nových mutácií. Medzitým ďalšie lockdowny v Európe vyvolávajú otázky ohľadom potreby aplikovať posilňovacie dávky očkovania.

Vzhľadom na široký rozsah rizík definovaných v analýze Dun & Bradstreet Business Risk Report je zrejmé, že obchodné tímy financií, nákupu a riadenia dodávateľských reťazcov, naprieč všetkými obchodnými sektormi, musia bojovať s dopadmi stále komplikovanejšieho a globalizovaného sveta.

Energetická kríza: rastúce ceny a politické riziká

Už viac ako desať rokov od globálnej finančnej krízy sa centrálne banky na rozvinutých trhoch stretávajú s nízkou infláciou. Ale v dôsledku pandémie sa spotrebiteľské a výrobné ceny vyšplhali na maximálne hodnoty za niekoľko dekád. Tento rast cien bol podporený nesúladom ponuky a dopytu u komodít, ako aj narušením globálnych dodávateľských reťazcov. Ešte dôležitejšie však je, že zvýšenie cien, ktoré bolo spočiatku odborníkmi po celom svete považované ako prechodné, zostalo na vzostupe celé mesiace, čo vyvoláva otázky ohľadom načasovania a rozsahu menovej politiky. Téma energetickej krízy sa prelína najmenej polovicou rizík definovaných v zozname od spoločnosti Dun & Bradstreet. A to sú:

Globálna inflácia: Nesúlad medzi ponukou a dopytom energie sprevádzajúcim znovuotvorenie ekonomiky sa pravdepodobne pre zimu na severnej pologuli zhorší. A to dokonca v čase, keď OPEC+ nevypočul americkú žiadosť na uvoľnenie dodávok ropy. Riziko rastu cien energií bolo napríklad najväčším problémom v 4. štvrťroku minulého roka, Dun & Bradstreet globálnej inflácii priradilo rizikové skóre GPI 42 (skóre sa pohybuje v intervale 1-100, pričom vyššie skóre znamená vyšší dopad).

Problémy dodávateľských reťazcov: Narušenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov sa v priebehu pandémie objavovalo opakovane od polovodičov až po komodity. Toto riziko zostalo zvýšené.

Energetická výzva pre Európu: Summit COP26 – konferencia o zmene klímy – ešte v novembri 2021 priniesla zmiešané závery týkajúce sa opatrení v oblasti klímy. Najväčšie riziko, ktoré z toho vyplýva, je zmätok ohľadom smeru a tempa energetického prechodu. Zatiaľ čo tlak na dekarbonizáciu na celom svete je zrejmý a krajiny sa prihlásili k emisným cieľom, energetická kríza spôsobená nedostatkom uhlia ukázala obmedzenia pri plnení týchto cieľov. To predstavuje výzvu pre obchodné investičné rozhodnutia. Tomuto riziku Dun & Bradstreet priradila skóre GBI 21.

Fiškálne obavy na rozvíjajúcich sa trhoch: Trvalý alebo náhly nárast cien by mohol prinútiť viac rozvíjajúcich sa trhov k sprísneniu menovej politiky. To zvýši ich náklady na obsluhu dlhu, čo môže viesť k zníženiu ratingu krajín a tlaku na štátne rozpočty. Navyše to pravdepodobne zníži vyhliadky na globálny ekonomický rast. Tomuto riziku Dun & Bradstreet priradila skóre GBI 20.

COVID-19

Firmy dva roky po vypuknutí pandémie stále bojujú s návratom do normálu. V zozname desiatich najväčších rizík podľa Dun & Bradstreet figurujú tri riziká súvisiace s témou:

Nové vlny COVID-19: Aj keď rozvojové krajiny v Ázii a Tichomorí dosiahli významný pokrok v očkovaní, Afrika stále pokrivkáva. To by mohlo viesť k obnovujúcim sa vlnám infekcií a ďalším lockdownom. Tomuto riziku Dun & Bradstreet priradila skóre GBI 35.

Ekonomické spomalenie v Číne: Čína dodržiava politiku nulovej tolerancie voči COVID-19. Tento prístup si vyžiadal uzavreté hranice a narušenie podnikateľskej činnosti v regiónoch, aj keď absolútny počet pozitívnych prípadov zostal nízky. Okrem toho Čína tiež trpela nedostatkom energie a rastúcim problémom v sektore nehnuteľností. Spoločne to znamená, že čínska ekonomika bude rásť pomalšie ako predtým. To bude mať ďalekosiahle dopady na ekonomiky, ktoré sa pri svojom vývoze začali spoliehať na čínsky dopyt. Ako jediná veľká ekonomika, ktorá sa v roku 2020 vyhla recesii, a ako hnací motor globálneho rastu v posledných dvoch desaťročiach, predstavuje spomalenie ekonomiky v Číne riziko pre globálne oživenie. Tomuto riziku Dun & Bradstreet priradila skóre GBI 30.

Politická polarizácia: Výrazný nárast dlhodobej nezamestnanosti - ako následok Covid-19 - môže byť predzvesťou populistických vlád s nacionalistickou identitou. Víťazstvo kandidátov na extrémoch politického spektra v nadchádzajúcich voľbách, počnúc Argentínou, môže viesť k zvýšenej politickej neistote. Ďalšími dôležitými voľbami, ktoré treba v tomto ohľade sledovať, budú francúzske prezidentské voľby v roku 2022. Skóre GBI pre toto riziko je hodnotené ako 21.

Nová geopolitická rovnováha

Strategická súťaž s Čínou má v USA podporu oboch strán. S prezidentom Bidenom v Bielom dome je vyššia šanca, že USA a Čína môžu viesť dialóg, ale zvýšená spolupráca USA s tradičnými spojencami tiež znamená, že Čína možno bude musieť čeliť širšej „západnej“ aliancii. Zhoršujúce sa vzťahy s Čínou donútia rozvojové krajiny závislé na dvoch najväčších svetových ekonomikách, aby dosiahli krehkú rovnováhu vo svojich obchodných a investičných rokovaniach.

Zároveň, nemecké politické vedenie po Angele Merkelovej nemusí byť schopné naplniť očakávania EÚ v otázkach, ako je energetická bezpečnosť, klimatická politika, súdržnosť vo vnútri EÚ či vzťahy s Ruskom, Tureckom, USA, Čínou. Bez silného nemeckého vedenia môže byť budovanie konsenzu na úrovni EÚ ešte ťažšie, čo ovplyvní jej budúcnosť. V súvislosti s tým, ako svet nachádza novú geopolitickú rovnováhu, sú v rámci tejto spoločnej témy identifikované dve kľúčové riziká.

Konkurencia medzi USA a Čínou: Bude potrebné dosiahnuť rovnováhu spolupráce (napr. v oblasti zmeny klímy), konkurencie (napr. v oblasti obchodu) a konfliktu (napr. v oblasti Taiwanu alebo v Juhočínskom mori). Existuje riziko, že rastúce obavy USA z čínskych vojenských manévrov voči Taiwanskému regiónu a z rýchlo rastúcich síl jadrového arzenálu Číny budú ďalšou negatívnou špirálou obchodných a technologických obmedzení. GBI skóre pre toto riziko je vysoké, na úrovni 36.

Politika v EÚ: Vojenská prítomnosť Ruska pozdĺž ukrajinskej hranice, ako aj narastajúci počet migrantov prichádzajúcich cez Bielorusko na poľských hraniciach, pripravili pôdu pre prvý zahraničnopolitický test post-Merkelskej Európy. Imigrácia je pre európsky blok jednou z najviac polarizujúcich tém a zlá reakcia bude mať vnútropolitické dôsledky. GBI skóre pre toto riziko je hodnotené na 28.

Skóre Global Business Impact spoločnosti Dun & Bradstreet z konca minulého roka ukazuje, že riziká, ktorým podniky čelia, zostávajú zvýšené. Prepuknutie Covid-19 a pokusy o kontrolu jeho šírenia a zároveň zmiernenie dopadu na ekonomiku a spoločenské napätie ilustruje, ako neočakávané udalosti môžu náhle zhoršiť rizikové prostredie pre nadnárodné podniky. To dokazuje, že vedúce osobnosti v spoločnostiach, musia mať pripravené „pohotovostné“ plány.

Viac o Global Business Impact skóre

Zdroj: Dun & Bradstreet

Celkové skóre globálneho obchodného vplyvu GBI od Dun & Bradstreet sa na konci minulého roka mierne zvýšilo na 288 z 282,5 v 3. štvrťroku 2021, ale bolo nižšie ako nedávne maximá 332, ktoré boli zaznamenané v 2. a 3. štvrťroku 2020. Hoci je skóre pod úrovňami zaznamenanými v priebehu roka 2020, riziká zostávajú vysoké. Firmy, ktoré podnikajú na viacerých trhoch, naďalej čelia vysokej miere neistoty a vyhliadky pre medzinárodné podnikanie zostávajú pomerne ťažké.

Riziká, ktoré vstupujú do hodnotenia, sú založené na expertných odhadoch tímu ekonómov spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorí pokrývajú 132 krajín a ktoré predstavujú viac ako 99 % celosvetového HDP. Posudzujú kľúčové riziká vychádzajúce z ich regiónu. Výsledné riziko je kalkulované na základe veľkosti pravdepodobného dopadu udalosti na globálne prostredie a pravdepodobnosti, že k udalosti skutočne dôjde.

 

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Disclaimer

Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com