Dun & Bradstreet predviđanja za 2023.: ključna uloga podataka u stvaranj

Dun & Bradstreet predviđanja za 2023.: ključna uloga podataka u stvaranju otpornosti poslovanja

Dok se svjetsko gospodarstvo i dalje suočava s ogromnim izazovima, uključujući recesiju, stručnjaci društva Dun & Bradstreet, vodećeg globalnog pružatelja podataka i analitike u području poslovnog odlučivanja, podijelili su svoja razmišljanja o glavnim čimbenicima koje poduzeća moraju uzeti u obzir kako bi najbolje iskoristila svoje podatke u 2023. godini.

Ed Thorne, generalni direktor društva Dun & Bradstreet Europe, dao je sljedeći komentar: „Poduzeća čeka još jedna izazovna godina zbog nastavka sporog gospodarskog rasta, sve kompleksnije regulative i ogromnih tekućih troškova. Najučinkovitiji načini za osiguranje otpornosti poslovanja su proaktivno djelovanje i spremnost na nepredvidivu gospodarsku okolinu. Podaci i analitika mogu pomoći poduzećima ne samo da bolje upravljaju i ublaže rizike, već i prepoznaju prilike za prilagodbu i rast.“

Dun & Bradstreet daje šest prognoza u vezi s podacima u 2023. godini; od prednosti kvalitete nad kvantitetom, do značajnijeg usmjeravanja na zaštitu privatnosti i upravljanje podacima.

 

1. Kvalitetni podaci postat će od vitalnog značaja kako se poduzeća pokušavaju nositi s „dosad neviđenim” situacijama

 

Kada govorimo o maksimalnom iskorištavanju podataka, poduzeća bi se trebala usredotočiti na kvalitetu umjesto na kvantitetu.

Korištenje podataka niske kvalitete ili neprimjerenih podataka može uzrokovati više štete nego koristi, razvodniti snagu vrijednih podataka u vlasništvu organizacije i otežati dobivanje stvarne vrijednosti. Unatoč tome, „pročišćavanje“ podataka i osiguravanje ažurnosti podatkovnog oblaka organizacije pokazali su se kao značajan poslovni izazov.

Stoga je važno imati poseban tim zadužen za održavanje podataka kojima poduzeće raspolaže. Iako tehnologije kao što je umjetna inteligencija (AI) mogu pomoći smanjiti navedeno opterećenje, potreban je stručan ljudski nadzor kako bi se izbjegle moguće pogreške. U svijetu u kojem se često suočavamo s mnogobrojnim „dosad neviđenim“ događajima (klimatska kriza, pandemija, poremećaji u globalnim opskrbnim lancima bez presedana) i u kojem umjetna inteligencija često uči iz prošlih događaja kako bi pomogla predvidjeti buduće ishode, sve je lakše prepoznati uzroke problema. Prediktivne metodologije zahtijevaju različite podatke i analitiku kako bismo bolje razumjeli neizvjesnu budućnost.

 

2. Očekuje nas porast količine propisa koji reguliraju podatke

 

Regulatorni fokus na zaštitu privatnosti i upravljanje podacima i dalje će se povećavati. Poduzeća će morati nadzirati svoje podatke i analitičke metode kako bi osigurala da se njima upravlja i koristi ne samo u skladu s važećim propisima, već i na način koji jamči stalnu usklađenost s neprestano razvijajućim regulatornim krajolikom. Regulatorna tijela širom svijeta nisu samo usredotočena na privatnost, već i na lokaciju podataka, etičnu uporabu podataka i umjetne inteligencije, prekogranične prijenose podataka i jednostavnost korištenih metoda.

 

3. Poduzeća će morati činiti više s manje zbog financijskih ograničenja

 

Kako tržišta na globalnoj razini počinju ulaziti u recesiju, poduzeća će sve više osjećati financijska opterećenja. Učinkovita i djelotvorna uporaba podataka i automatizacije stoga će postati od ključnog značaja za poduzeća koja žele pojednostaviti operativu i pomoći svojim timovima da brže donose pametnije odluke. Podaci ne koriste samo odjelima koji su odgovorni za planiranje, već pomažu i timovima za prodaju, marketing i naposljetku višim upravljačkim funkcijama da svoj posao obavljaju holistički i učinkovito. Otpornost, posebice u iznimno stresnim razdobljima, moguće je pospješiti imanjem pravih informacija za donošenje odluka u stresnim razdobljima kako bi se osigurao brzi oporavak u budućnosti.

Podaci se mogu i trebaju upotrebljavati za bolje financijsko planiranje – timovi će više nego ikad prije morati znati hoće li im njihovi klijenti platiti na vrijeme, ali i upravljati rokovima svojih dobavljača kako bi osigurali pravovremene isporuke. Stres unutar bilo kojeg ekosustava obično nastaje zbog nedostatka izravne interakcije između strana. Kada je riječ o prodajnim timovima, podaci im pomažu zadržati postojeće vjerne kupce jer omogućuju bolje razumijevanje najboljih trenutaka i situacija za održavanje zadovoljstva te predviđanje i uvid u promjenjive potrebe kupaca, a istovremeno otkrivaju nove prilike za izgradnju moćnih prodajnih kanala.

 

4. Ostvarivanje ROI-ja (povrata ulaganja) zahtijeva najbolje podatke u klasi

 

Kako bi poduzeća osigurala donošenje najučinkovitijih poslovnih odluka, moraju hraniti svoje sustave visokokvalitetnim podacima koji su također točni, pravovremeni i svrhoviti. Podaci su prečesto stari, nepotpuni ili dobiveni iz jednog, potencijalno pristranog izvora. Ima istine u poznatoj izreci „kada su unutra loši podaci, loše odluke idu van“. Podaci zadovoljavajuće kvalitete daju poduzećima odgovarajuću inteligenciju koja im može pomoći da prebrode nesigurna razdoblja.

Kako bi poduzeće izvuklo najviše koristi iz svojih podataka, te podatke treba pročistiti, potvrditi, objediniti, obogatiti i povezati u jedan cjelovit i točan prikaz. Poduzeća će morati posebno razmotriti koji su im podaci potrebni i procijeniti jesu li ti podaci pogodni za ispunjavanje njihovih potreba i donošenje strateških odluka.

 

5. Poduzeća će morati stalno preispitivati svoje strategije

 

Organizacije će morati stalno revidirati i ispitivati svoje podatkovne strategije. Podatkovna strategija koja je odlično funkcionirala 2021. ili čak 2022. godine možda neće ispunjavati željenu svrhu 2023. Stalno ispitivanje i postavljanje izazova omogućit će poduzećima da provedu podatkovne strategije koje odražavaju potrebe poslovanja, osmišljene su za savladavanje izazova i rizika te prepoznavanje prilika.

Poduzeća će morati poduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurala oporavak, a ne samo preživljavanje – koliko god to bilo teško, poduzeća će morati razmišljati o budućnosti kako bi bila „savršeno spremna“ za trenutak kada svijet izađe iz trenutne krize. Ako postane nužno smanjiti potrošnju, organizacije će morati pametnije trošiti.

 

6. Kada su podaci u pitanju, poduzeća trebaju pomoć u 2023.

 

Poslovni lideri moraju se okružiti stručnjacima koji će im donijeti vrijednost s naglaskom na davanje novih uvida u podatke. Poduzeća će morati pronaći prave partnere kako bi što bolje postavila i provela moćnu podatkovnu strategiju radi izgradnje otpornog poslovanja.