Zaštita osobnih podataka

Dun & Bradstreet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska dio je međunarodne korporacije Dun & Bradstreet, sa sjedištem u Jacksonvilleu (Florida), SAD.

Zaštita privatnosti pojedinaca ključna je za naše poslovanje, stoga nastojimo zaštititi podatke pojedinaca i njihovu privatnost u najvećoj mjeri.

Dun & Bradstreet nudi širok izbor poslovnih podataka i uz pomoć analitike podataka pomaže tvrtkama u postizanju boljeg poslovnog uspjeha, smanjenju troškova i boljem upravljanju poslovnim rizicima.

Svjesni smo da su dio podataka o poslovnim subjektima koje obrađujemo također osobni podaci pojedinaca (direktori, samostalni poduzetnici, ...), pa tako u nastavku obavijesti o privatnosti dajemo sve informacije u vezi s obradom osobnih podataka.

 

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo

Obrađujemo samo osnovne podatke o pojedincima (fizičkim osobama), a to su:

 • osnivači, vlasnici i zakonski zastupnici poslovnih subjekata (ime, prezime, adresa, kontakt podaci poslovnog subjekta, koji mogu biti kontakt podaci fizične osobe);

Osim toga, prikupljamo i obrađujemo detaljne podatke o poslovnim subjektima u kojima ti pojedinci imaju određenu funkciju, a to su: podaci o poslovanju poslovnog subjekta, platna disciplina, broj zaposlenih, povijest poslovanja, povezana društva, podružnice, poslovna područja i drugi podaci o poslovnim subjektima koji zajedno čine cjelokupni profil poslovnog subjekta. 

Pored gore navedenih obrađujemo i osobne podatke: 

 • stranaka u postupku stečaja potrošača;
 • drugih sudionika u postupku insolventnosti, kao na primjer vjerovnik, upravnik postupka itd. (ime, prezime, adresa).

 

Obrada gore navedenih podataka vrši se kao evidencija podataka o vlasničkoj strukturi ili povezanim osobama, koja je dio baze podataka o poslovnim subjektima na teritoriju Republike Hrvatske i financijsko-analitičkim podacima namijenjenim poslovnim subjektima.

Glavna svrha obrade je omogućiti naručiteljima i korisnicima naših poslovnih rješenja procjene vjerojatnosti koje se temelje na matematičkim izračunima i statističkim analizama, jednostavan i transparentan pristup inače javno dostupnim podacima o poslovnim subjektima i drugim podacima koji mogu biti ključni za osiguravanje veće sigurnosti i predvidljivosti u donošenju poslovnih odluka pojedinog poslovnog subjekta.

 

Izvor naših podataka

Sve gore navedene podatke prikupljamo iz: 

 • javno dostupnih izvora (javni registri, popisi, objave,itd.) 
 • ugovornih partnera;
 • direktno od pojedinaca zaposlenih u poslovnom subjektu (npr. prikupljanje kontakt podataka poslovnog subjekta,..).

 

S kim dijelimo vaše podatke

Bit našeg poslovanja je pomoći klijentima u donošenju dobrih poslovnih odluka na temelju pouzdanih informacija o njihovim (potencijalnim) poslovnim partnerima i njihovom poslovanju. 

Komercijalne podatke koji su dio naših poslovnih rješenja djelimo sa: 

 • našim klijentima koji su uglavnom male, srednje i velike tvrtke;
 • naši su klijenti i državna tijela, tijela javne vlasti, javne agencije, javni fondovi i druge osobe javnog prava;
 • drugim korisnicima, na temelju njihovog izričitog zahtjeva, ako postoji odgovarajuća pravna osnova za takav prijenos podataka (revizori, sudovi,…);
 • našim ugovornim partnerim (izvršitelji obrade), u kontekstu pružanja usluga.  

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Podatke o pojedincima (fizičkim osobama) možemo obrađivati na temelju legitimnog interesa Dun & Bradstreet-a ili treće osobe, osim kada nad takvim interesima prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U obradi osobnih podataka koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa koristimo odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu vaše privatnosti.

To znači da vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • da u sklopu cjelovite usluge ocjene boniteta i analize poslovnih subjekata i osiguranja pravnog prometa našim klijentima i korisnicima naših proizvoda i rješenja ponudimo cjelovit uvid u profil poslovnog subjekta (uključujući podatke o osnivaču, vlasnicima i zakonskim zastupnicima);
 • za pružanje podataka o platnoj sposobnosti (stečaji potrošača);

 

Izvršitelji obrade

U nekim slučajevima Dun & Bradstreet surađuje s izvršiteljima obrade podataka. 

Obrađivače naših podataka izabiremo jako pažljivo i s njima imamo sklopljene ugovore o obradi podataka koji uređuju kako bi se trebali i mogli obrađivati naši podaci. Nastojimo da naši ugovorni partneri imaju istu razinu zaštite podataka kao i mi. Više o tome možete pročitati u Prilogu 1.

S obzirom na to da naši obrađivači rade u naše ime i na naš račun, imamo punu odgovornost za to što oni rade s našim podacima.

 

Kako štitimo vaše podatke

O tome kako štitimo vaše podatke možete se uvjeriti u Prilogu 1, u kojem su detaljno prikazane tehničke i organizacijske mjere koje smo usvojili u svrhu osiguravanja odgovarajuće razine zaštite vaših podataka.

 

Prijenos podataka

Kada prenosimo osobne podatke izvan EU / EEA, uvijek imamo odgovarajuću pravnu osnovu za takav prijenos, kako je predviđeno u poglavlju V. Opće uredbe o zaštiti podataka, istodobno uvijek procjenjujući potrebu za poduzimanjem mjera za dopunu alata za prijenos kako bi se osigurala usklađenost.

 

Pohrana podataka

Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje određene svrhe. Razdoblje čuvanja stoga ovisi o zakonskim zahtjevima i poslovnim potrebama i precizno je definirano internim aktima tvrtke (npr.: podaci o pojedincima koji imaju određenu funkciju u pojedinom poslovnom subjektu dostupni su unutar poslovnih rješenja barem dok su podaci dostupni u primarnim izvorima - javni registri, popisi, ..).

Kad pojedinačni podaci više nisu potrebni za postizanje svrhe, brišemo ih iz svojih baza podataka.

 

Vaša prava i osobni podaci

Pravo na pristup

Omogućujemo vam da imate pristup svojim podacima koje obrađujemo. To znači da nas možete kontaktirati, a mi ćemo vam dati kopiju informacija o tome koje vaše osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu.

Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zatražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo pogrešne ili nepotpune podatke koje o njemu obrađujemo. U slučaju da osobne podatke dobivamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najprije neposredno obratite dotičnom tijelu i ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje

Imate pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka iz naših baza podataka. Udovoljit ćemo vašem zahtjevu, osim ako utvrdimo da imamo pravnu podlogu za obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Možete se suprotstaviti određenim korištenjima osobnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka nakon prethodne suglasnosti. Ako se usprotivite daljnjoj obradi osobnih podataka, to može smanjiti mogućnost korištenja naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da više ne obrađujemo vaše osobne podatke u određene svrhe. U tom slučaju vaše osobne podatke ubuduće nećemo koristiti u svrhe na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, a vi ih možete poslati drugom upravitelju. Napominjemo da se to odnosi samo na podatke koje smo dobili neposredno od vas.

 

Kako ostvariti vaša prava

Prava možete ostvariti na način da nam na dolje navedene adrese pošaljete običnu poštu ili elektroničku poštu sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, elektronička adresa ili telefonski broj i bilo koji dodatni identifikacijski kriterij koji će nam omogućiti vašu nedvosmislenu identifikaciju. 

Možemo zahtijevati i dodatne informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbiti zahtjeve koji se nerazumno ponavljaju, pretjerani su ili vidljivo neutemeljeni.

Ako mislite da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

 

Promjene obavijesti o privatnosti

Nastojimo redovito ažurirati politiku privatnosti. Zadnje ažuriranje bilo je u siječnju 2021.

 

Kako nas možete kontaktirati 

Ukoliko imate neka pitanja o našoj obavijesti o privatnosti ili o vašim pravima, možete nas kontaktirati na: info.hr@bisnode.com

Možete kontaktirati i našu ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka (DPO) na: dpo.hr@bisnode.com