Country insight

Ulaganje i trgovanje na stranim tržištima može biti vrlo rizična, ali i vrlo profitabilna aktivnost.

Rješenja "Country Insight" pružaju potrebnu stručnu podršku koja je od pomoći poduzeću prilikom procjene mogućnosti smanjenja rizika poslovanja na globalnom tržištu.


Bez obzira sudjeluje li kupac u donošenju strateških odluka o ulaganjima, analizi financijskog rizika ili upravljanju lancem opskrbe, razumijevanje promjenjivog poslovnog okruženja ključno je za djelotvorno smanjenje rizika i donošenje strateških odluka.

"Country Insight" rješenja pojednostavljuju taj proces jer daju uvid u globalno tržište i trenutačno stanje naglašavajući aktualna svjetska i regionalna kretanja, što daje cjelovitu sliku situacije na tržištu.

Svaki od četiri čimbenika – kreditni, opskrbni, poslovni i politički – upotrijebljeni su za opis kretanja i trendova. Ujedno nude i prediktivnu analizu te kratki osvrt s ključnim informacijama i preporučenim mjerama za svaku državu. Prema standardnom (modularnom) formatu podaci se mogu jednostavno integrirati u korisniku najupotrebljiviji oblik. Time je omogućena primjena poslovnih podataka u cjelokupnom poslovanju, a bez potrebe za dodatnom edukacijom.

D&B Country Insight Reports

Kvartalno ažurirana detaljna analiza rizika i prilika za poslovanje u pojedinoj državi u odnosu na globalno i regionalno poslovno tržište.

Izvještaj sadrži:

  • sažetak preporuka i pregledan grafički prikaz za jednostavnu i jasnu identifikaciju trenda
  • prediktivna analizu te kratki osvrt s ključnim informacijama i preporučenim mjerama svaki od ključnih čimbenika (kreditni, opskrbni, poslovni i politički).
Country Insight Snapshots Reports

Mjesečno ažurirano izvješće pruža brzi uvid izloženosti riziku pojedine države s naglaskom na političke, poslovne i makroekonomske uvjete na tržištu.

Izvještaj sadrži:

  • 9 stranica za pomoć u procjeni okolnosti poslovanja u stranoj državi, i sažetak detaljnih informacija koje sadrži Dun & Bradstreet Country Insight Reports.
  • indikator rizičnosti države, vodič za uvjete plaćanja i kašnjenja, ključne ekonomske pokazatelje s prognozama (5 godina) te tekstualni pregled najnovijih događaja.

Ispunite formu za više informacija