Društveni aspekt

Pomažemo ljudima da ostvare svoj puni potencijal

D&B Europe Udio zaposlenih žena i muškaraca 2016. – 2020.

D&B Europe Žene na rukovodećim pozicijama 2016. – 2020.

Naše buduće obveze

Rodna jednakost Povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama na 35 % u 2021. godini.
Diskriminacija i uznemiravanje

Težimo 0 slučajeva incidenata diskriminacije i uznemiravanja.

Neto rezultat promotora zaposlenika (eNPS)

Poboljšanje našeg prosječnog rezultata eNPS-a na 25 u 2021. godini u usporedbi s 23 u 2020.