Kuluttaja-analyysit ja -ennusteet

Löydä kannattavimmat asiakasryhmät

Ota yhteyttä

Tavoita oikeat asiakasryhmät ja ymmärrä asiakkaitasi syvällisemmin

Kuluttaja-analyysien ja ennusteiden avulla voit oppia tuntemaan markkinat, löytää sopivia kohderyhmiä ja luoda segmenttejä personoidulle viestinnälle ja markkinoinnille. Saat syvällistä tietoa parhaiden asiakkaittesi arvoista, käyttäytymisestä, elämäntilanteesta sekä ostovoimasta, ja voit valita uusasiakashankintaan samankaltaisia henkilöitä. Siten tavoitat oikeat ihmiset, oikeilla viesteillä.

Kohderyhmäoppaamme valaisee, miten voit
kohdistaa viestintäsi juuri oikeaan yleisöön.

Opit, mitä segmentointi tarkoittaa ja miten valitset tehokkaat kohdeyleisöt Ihmiset-palvelun avulla.

Case: Pelastusarmeija - Miten löytää lahjoittajia hyväntekeväisyyteen?

Kun Pelastusarmeija tarvitsi tukea jäsenrekisterin päivittämiseen ja analysointiin, Dun & Bradstreetista tuli heidän luotettava yhteistyökumppaninsa. Pelastusarmeijan polttavin ongelma oli, miten saada lisää lahjoittajia ja onnistua sitouttamaan heidät. Yhteistyö alkoi tutkimalla, miten suoramarkkinointia voisi hyödyntää lahjoittajien tavoittamiseksi. Ihmiset-palvelun työkaluilla Pelastusarmeija pystyi jakamaan ihmisiä kohderyhmiin heidän arvojensa ja asenteiden perusteella. Näin löytyi juuri oikea yleisö, jota tavoitella – sekä heidän yhteystietonsa! Katso video ja kuule lisää siitä, miten Ihmiset-palvelu voisi auttaa ratkaisemaan sinunkin haasteesi.

''Analyysien ja tilastojen kautta löysimme uusia ryhmiä, joita lähestyä.


Anne Fredriksson, Head of Marketing and Corporate Relations Pelastusarmeija

Syvennä osaamistasi