Miksi vastuulliset toimitusketjut ovat vankempia?

Tämänhetkisten ESG-kriteerien mukaiset toimitusketjut pienentävät yrityksen hiilijalanjälkeä, vähentävät yrityksen maineeseen liittyviä riskejä ja ovat myös vankempia ja kustannustehokkaampia. ESG-datasta on tulossa tässä ratkaiseva tekijä – ja mahdollisuus yrityksille.

Vielä muutama vuosi sitten keskustelut toimitusketjuista saivat osakseen vain vähän huomiota. Hyvässä toimitusketjun hallinnassa oli kyse kustannustehokkuuden parantamisesta, maksimaalisesta saatavuudesta minimaalisilla varastoilla ja joustavasta toimintasuunnitelmasta häiriöiden varalta. 

Tilanne on nyt kuitenkin muuttunut perusteellisesti. Koronapandemian, Ukrainan sodan ja muiden makrotaloudellisten tapahtumien, kuten fyysisten tai inhimillisten resurssien puutteen tai luonnonkatastrofien yleistymisen, seuraukset ovat osoittaneet, kuinka nopeasti toimitusketjut voivat katketa kaikilla aloilla ja miten tämä vaikuttaa yrityksen häiriönsietokykyyn.

Hankintapäälliköiden on myös yritettävä pysyä kuluttajien, sijoittajien ja liikekumppaneiden jatkuvasti kasvavien vaatimusten tasalla.