ISIKUANDMED

Ligipääs sinu isikuandmetele võimaldab sulle pakkuda teenuseid ja muuta sinu elu lihtsamaks. Aga kontroll andmete üle on sinu kätes.

Milliseid andmeid me kogume
Andmed, mida teie kohta kogume, võimaldavad ettevõtetel, organisatsioonidel ja ametiasutustel tegutseda, aga muudavad ka teie enda elu lihtsamaks ning turvalisemaks. Kogume teie kohta selliseid põhiandmeid nagu näiteks nimi, isikukood, seosed ettevõtetega, andmed maksekäitumise kohta jms.
Kuidas me andmeid kogume

Bisnode tegutseb Euroopas 18 riigis ja nendel turgudel on meil juurdepääs ametlikele andmetele. Tänu meie strateegilisele partnerlusele reitinguagentuuriga Dun & Bradstreet on meie kasutuses ka maailma suurim kommertsandmebaas, mis sisaldab ajakohaseid andmed 285 miljoni ettevõtte kohta rohkem kui 220 riigis.

Kuna meie andmeallikad on põhiliselt riiklikud, võta palun ühendust oma kohaliku Bisnode esindusega, et saada teavet sinu asukohariigis kasutatavate andmeallikate kohta.

Lisaks ametlikele andmeallikatele kogume inimeste kohta isikut tuvastavaid andmeid ka veebilahenduste abil, näiteks päringu- ja registreerimisvormides. Kui sa külastad Bisnode veebilehti ja meiega elektroonselt suhtled, kinnitad, et oled teadlik sellest, et sinu isikuandmeid töötleme.

Kuidas me isikuandmeid kasutame
Bisnode kogub teie andmeid erinevatel eesmärkidel alates krediidikontrollist kuni turunduseni välja. Kui Bisnodel on sinu kohta andmeid, saame sulle igapäevaelu teenuseid pakkuda sujuvamalt, tagades samal ajal sinu andmete turvalisuse ja kasutades andmeid ainult sinu poolt lubatud eesmärgil.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas andmed meie tooteid ja teenuseid parandavad

Kellega me sinu andmeid jagame
Andmeid jagame ettevõtete või ametiasutustega EList või väljastpoolt. Enne andmete edastamist kontrollime alati, et kõigi kohustuste ja nõuete täitmine on tagatud.

Rohkem teavet selle kohta, kellega teie andmeid jagame

Kuidas me isikuandmeid kasutame

Peame sinu privaatsust ja andmeid väga oluliseks ning pakume väärtuslikku teavet ilma sinu eraelu puutumatust ohustamata. Andmeid kasutatakse krediidi, turunduse ja statistika ning ka muudel eesmärkidel. Kui soovid oma andmetele ligi pääseda, neid parandada, kustutada, piirata, vastuväiteid esitada või muid isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid andmesubjekti õigusi rakendada, võta palun ühendust oma kohaliku Bisnode’i esindusega ja nemad tagavad, et sinu päringut hallataks sinu piirkonna nõuetele vastavalt.

Rohkem teavet sinu õiguste kohta

Võta meiega ühendust

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on sul õigus küsida koopiat isikuandmetest, mis meil sinu kohta olemas on, võttes ühendust oma kohaliku klienditeenindusega. Oma kohaliku Bisnode kontoriga ühendumiseks klõpsa kontakt ja vali oma asukohariik.

Meie peakontor

Bisnode AB
169 93 Solna
Rootsi

Kõne: + 46 8 558 059 00
E-post: info@bisnode.com

Muude andmete privaatsusega seotud päringute korral võta palun ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dpo@bisnode.com.

Süvendada oma teadmisi

Vaata KKK-d