Hvad er KYC? Og hvordan kan din virksomhed forhindre terrorisme?

KYC er et nøglebegreb i kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Dun & Bradstreet ekspert Erica Olivius forklarer, hvorfor KYC er så vigtigt, og hvordan din virksomhed skal tænke for at få et godt kendskab til sine kunder

Du har sikkert hørt om begrebet og set forkortelsen i tekster, du har læst. Men hvad er KYC?

Begrebet er en forkortelse for "Know Your Customer" (kend din kunde) og handler om at lære sine kunder at kende for at kunne forhindre samrbejde med modparter, som er indblandet i kriminelle aktiviteter, såsom hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. For virksomheder i den finansielle sektor findes der særlige krav til "kend din kunde". For eksempel skal banker og revisionsfirmaer både dokumentere deres kunders identitet og kontrollere, hvor pengene kommer fra.

– Formålet med KYC er at begrænse mængden af sorte penge på markedet og dermed gøre det sværere at tjene store penge på kriminelle aktiviteter. Hvis det er nemt at hvidvaske penge, svækkes tilliden til de finansielle markeder, og viljen til at overholde loven blandt den generelle befolkning falder, fortæller Erica Olivius, der er produktchef hos Dun & Bradstreet.

I Danmark reguleres dette af hvidvaskloven, som udover godt kundekendskab også stiller krav om, at virksomhederne skal have interne retningslinjer og politikker for risikohåndtering, undersøge og indberette mistænkelige transaktioner samt uddanne og beskytte sit eget personale.

– Det er vigtigt, at der er åbenhed og klare retningslinjer på arbejdspladsen. Som medarbejder skal man ikke føle sig presset til at imødekomme en kundes ønske for enhver pris. Det vigtigste er, at man følger loven. Vi anbefaler en risikobaseret tilgang til vurdering af kunder, hvor man ikke nødvendigvis skal være mistænksom, men være klar over, at der kan være risici, siger Erica Olivius.

Den nye lov om hvidvask og finansiering af terrorisme, som trådte i kraft d. 1. august 2017, kræver også, at du skal fastslå, om din kunde er PEP, dvs. en politisk eksponeret person eller familie eller medarbejder til en person med et højerestående erhverv i et land, en statsejet virksomhed eller international organisation. Hvad angår organisationer, skal vi bl.a. vide, hvem der ejer eller har en bestemmende indflydelse på over 25 %, samt hvem der er den egentlige hovedmand.

Vi anbefaler ikke nødvendigvis, at du skal være mistænksom, men snarere opmærksom på risiciene.
Erica Olivius, Product Manager hos Dun & Bradstreet
 

Virker det som meget at holde styr på? Vores ekspert Erica Olivius giver sine 5 bedste tips til at opnå et godt kundekendskab.

 

 

HVILKE VIRKSOMHEDER ER OMFATTET AF HVIDVASKLOVEN?

  • Banker, kredit- og værdipapirvirksomheder
  • Forsikringsmæglere og livsforsikringsselskaber
  • Revisionsfirmaer
  • Virksomhedsgrundlæggere
  • Ejendomsmæglere
  • Advokater og assisterende jurister
  • Virksomheder, som handler med antikviteter, kunst, ædelsten, metaller, skrot eller transportmidler eller modtager kontantbetalinger på EUR 15.000 eller derover.