Dette gør vi for at beskytte dig

Vi har helt klare retningslinjer i forhold til behandling og anvendelse af personoplysninger. Vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte dit privatliv.

Her kan du få et indblik i, hvordan vi sikrer os compliance i forhold til dine oplysninger.

1. Tæt samarbejde med partnere

Først og fremmest gør vi meget ud af at sikre, at de samarbejdspartnere, der leverer data til os overholder gældende lovgivning. Og det er uanset, om det handler om indsamling af dine personlige oplysninger eller den information, de giver dig vedrørende behandlingen af dine oplysninger. Vi har et krav om transparens i vores samarbejde, så det er let for dig som privatperson at få svar på, hvilke oplysninger, der findes hos os og vores samarbejdspartnere. For at sikre, at personlige oplysninger bliver behandlet korrekt, kontrollerer og dokumenterer vi desuden regelmæssigt vores leverandører og tredjeparter.

2. Behandling af data

For at beskytte din personlige integritet begrænser vi vores databehandling til alene at omfatte de oplysninger, der er nødvendige med henblik på et givent formål. Derudover videregiver vi ikke oplysninger, hvis vi har mistanke om, at disse kan blive brugt i strid med vores angivne formål, da vi vil sikre, at der ikke sker krænkelse af en persons privatliv. Vi implementerer desuden en mulighed for blokering af henvendelse direkte hos os, så alle registrerede personer eller virksomheder har mulighed for at frabede sig direkte markedsføring.

I forbindelse med selve databehandlingen opretholder vi en høj sikkerhed baseret på den nyeste og mest avancerede teknologi.

3. Regelmæssige interne og eksterne kontroller

Sikkerheden omkring dine personoplysninger er utrolig vigtig for os, og vi udfører regelmæssigt interne og eksterne kontroller for at sikre, at vores processer og procedurer fungerer efter hensigten. Internt har vi etableret et dedikeret team, der er ansvarlig for vores datasikkerhed, datakvalitet og GDPR, og som koordinerer processer, regelsæt og kvalitet både centralt og lokalt. Alle vores medarbejdere, der har adgang til personoplysninger, vil være underlagt en proces i forbindelse med ansættelse, som sikrer, at de kun har adgang til de data, som de i forbindelse med deres job har behov for. Samtidig nedlukkes alle adgang ved fratrædelse. Vi registrerer altid, hvem der har adgang til hvad og dokumenterer løbende ændringer mv.

4. Netværk af databeskyttelsesansvarlige (DPO'er)

Da Dun & Bradstreet er en koncern, har vi et netværk af databeskyttelsesansvarlige (DPO'er), både centralt og lokalt, som løbende uddannes og trænes i GDPR og anden gældende lovgivning. De har et tæt samarbejde med jurister i det enkelte land og sørger for, at vi er compliant i alt, vi gør. Herudover uddannes vores medarbejdere løbende i GDPR, og alle nye medarbejdere er underlagt et træningsmodul ved opstart i virksomheden.

5. Vi er klar til at hjælpe dig med at gøre dine rettigheder gældende

Har du spørgsmål til dine rettigheder og dine persondata, så kontakt os endelig. Vi er her for at hjælpe dig, og vi kan meget hurtigt og effektivt hjælpe med at opdatere, rette, blokere og slette personoplysninger, som er falske eller mangelfulde.

6. Risikobegrænsning

I overensstemmelse med GDPR har vi gennemført en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA). Vi har fået analyseret alle de mulige risici for kompromittering af dine personoplysninger og alle de foranstaltninger, der skal træffes for at undgå eller begrænse denne risiko til et minimum. De anbefalede sikkerhedsforanstaltninger er blevet implementeret i vores it-systemer og forretningsgange.