Dun & Bradstreets syn på databeskyttelse

Vi behandler data med stor respekt

Hver dag behandler vi store mængder data, og det gør vi med den største respekt. Datasikkerhed og datarettigheder er mindst lige så vigtigt for os, som det er for vores kunder. I vores arbejde med data følger vi derfor omhyggeligt dokumenterede retningslinjer for behandling af data, og vi kontrollerer løbende vores rutiner og processer. Vi bruger pålidelige og kvalitetssikrede systemer til vores dataarbejde, og vi følger naturligvis de love, regler og retningslinjer, der gælder på alle vores markeder.

Vi tager det fulde ansvar for sikkerheden af de oplysninger, vi arbejder med og behandler, og vi gør det altid i overensstemmelse med persondatalovens gældende regler om beskyttelse af forbrugere. Indsamling, brug, opbevaring, beskyttelse og videregivelse af personoplysninger er reguleret i vores dataretningslinjer, og i vores interne databeskyttelsespolitik kaldet General Privacy Information.

Sikkerhed og databeskyttelse

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre den højeste fortrolighed og sikkerhed af dine data. Vi har klare procedurer for vores håndtering af data – både i forhold til teknik, dokumentation og menneskelig håndtering. Vi har blandt andet begrænset adgang til data, så det kun er de personer, som er ansat til at behandle data, der kan tilgå dem. Disse personer har klare regler for håndteringen af data, og de skal overholde alle sikkerhedsforanstaltninger vedrørende fortrolig opbevaring af personoplysninger.

Vi sørger altså for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til, behandle, ændre eller ødelægge dine data. Endelig er både rådata og analyserede data beskyttet - helt fra at vi modtager data, igennem alt behandling og til levering og brug af data.

Læs mere om sikkerhed og databeskyttelse
I tilfælde af brud på datasikkerheden
Desværre opleves det ind i mellem for selv de mest sikrede virksomheder, at der sker brud på sikkerheden. I sådanne tilfælde, har vi en procesplan, hvor både du og Datatilsynet underrettes – dette er en juridisk forpligtelse fra vores side. Vi sætter desuden alle ressourcer ind på at standse og begrænse situationen så hurtigt som muligt.
Opbevaring og minimering af data
Der bliver produceret så meget data, at man kan tale om dataoverload i nogle situationer. Ofte gemmer virksomheder langt mere data, end der er behov for eller som aktivt bruges. I Dun & Bradstreet sørger vi for regelmæssigt at minimere vores data, således vi kun indsamler og opbevare det data, der er afgørende for vores forretning. Når vi arbejder med denne form for minimering af data, så begrænser vi indsamlingen af personlige oplysninger til det, der er direkte relevant og nødvendigt for at opnå et bestemt formål.

Håndtering af kreditoplysninger

Af sikkerhedsmæssige årsager stiller vi krav til, at alle kunder har et personligt login. På denne måde bliver det muligt for os at verificere identiteten af alle personer, der håndterer kreditoplysninger og minimere risikoen for, at uautoriserede personer får adgang til vores kunders tjenester og data.