Linds ved præcis, hvem deres kunder er

Linds AS

LINDS AS er en dansk handelsvirksomhed, der primært beskæftiger sig med salg af handelsvarer til landbrug. Med mere end 25.000 varenumre har LINDS et bredt og alsidigt produktsortiment, der spænder lige fra fodertilskud og såsæd over til beklædning, el-artikler, kontorartikler og dagligvarer til husholdningen. LINDS ønsker at dække ethvert behov den almene landmand, privat som erhverv, måtte have.

Selvom LINDS har så mange produkter på hylderne, går virksomheden ikke bare ud og forsøger at massesælge alting til alle landmænd – i stedet arbejder de intelligent med segmentering af deres kunder og markedet.

”I LINDS arbejder vi rigtig meget med klassificering af vores kunder og med at definere præcis, hvad det er for nogle landmænd, vi gerne vil i dialog med. Vi bliver nødt til kun at markedsføre de produkter, der har interesse for den enkelte landmand, så vi ikke skyder med spredehagl og prøver at sælge alt i vores portefølje. Fx skal vi jo ikke prøve at sælge svinefoder til en landmand, der kun holder malkekvæg. Derfor segmenterer vi alle vores kunder ud fra deres besætningstype og antal dyr – og det kan vi takket være dataleveringer af CHR data fra Bisnode”, forklarer Stig Linds, direktør.

”Det er virkelig værdifuld viden for os i vores salgsapproach at kende til den enkelte landmand og hans besætning. Vi tilpasser nemlig vores dialog og vores indgangsvinkel til kunderne baseret på den baggrundsviden, Bisnode leverer til os”
Stig Linds, Direktør, Linds AS
 

Det data, LINDS får leveret, danner grundlaget for en kontinuerlig potentialevurdering af både eksisterende og potentielle kunder. I salgsafdelingen har de det fulde kendskab til, om landmændene vækster deres besætning, eller om de skærer ned på produktionen. Det gør, at sælgerne altid er klædt på i dialogen med kunderne, og at de kan reagere proaktivt på eventuelle mersalgsmuligheder.

akort om Linds

Kort om Linds AS

  • Eksisteret siden 1928
  • Er specialister i produkter til landbruget
  • Har 28 sælgere, der hver dag beskæftiger sig med salg til landmænd
  • Står selv for hele kundehåndteringen – lige fra opsøgende salg til distribution af varerne