Dun & Bradstreets forudsigelser for 2023: Data vil spille en central rolle for opbygningen af virksomheders modstandsdygtighed

I en tid, hvor den globale økonomi fortsat står over for store udfordringer, ikke mindst en recession, har eksperterne hos Dun & Bradstreet delt deres tanker om de vigtigste overvejelser, som virksomheder bør gøre sig i forhold til at udnytte deres data bedst muligt i 2023.

Data og analyser kan ikke kun hjælpe virksomheder med risikostyring og -reduktion, men også med at identificere muligheder for at tilpasse sig og vækste.
Peter Verduin, Regional Managing Director for Norden
 

Peter Verduin, Regional Managing Director for Norden og Baltikum, udtaler: "Virksomheder står over for endnu et udfordrende år i 2023 som følge af fortsat langsom økonomisk vækst, stadig mere kompleks regulering og skyhøje driftsomkostninger.

En af de mest effektive måder for erhvervslivet at opbygge modstandsdygtighed på er ved at være proaktiv og forberedt på et uforudsigeligt miljø"

 

Dun & Bradstreet har udarbejdet seks forudsigelser om data i 2023, som bl.a. påpeger vigtigheden af datakvalitet frem for -kvantitet, behovet for øget fokus på databeskyttelse og -styring m.v.


1. Kvalitetsdata bliver afgørende, når virksomheder skal navigere i "første-gangs-scenarier”

Når det handler om at få størst mulig gavn af sine data, bør virksomheder fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Brug af lavkvalitetsdata - eller uhensigtsmæssige data - kan gøre mere skade end gavn, udvande nytteværdien af de værdifulde data, som en organisation besidder, og gøre det vanskeligt at få reel gavn heraf.

Desværre viser det sig at være en betydelig forretningsmæssig udfordring at "rydde op" i disse data og at tilsikre, at en organisations datasky er ajourført. Derfor er det vigtigt at have et team, som evner at holde en virksomheds dataaktiver i god stand.

Selvom teknologier som kunstig intelligens kan bidrage til at mindske denne byrde, er det nødvendigt, at eksperter af kød og blod kontrollerer, at der ikke begås fejl.

I en tid, hvor vi oplever den ene "første-gangs-scenarie" efter den anden (fx klimakrisen, pandemien, hidtil usete udfordringer med den globale forsyningskæde m.v.), og hvor kunstig intelligens ofte baserer sine forudsigelser af fremtidige udfald på begivenheder i fortiden, er det let at se, hvor problemet ligger. Det er tydeligt, at prædiktive metoder nu har brug for andre data og analysemetoder til at skabe indblik i en usikker fremtid.


2. Der vil komme stadig flere regler for databrug


Lovgivernes fokus på databeskyttelse og -styring vil kun vokse. Virksomhederne skal tage styring over deres data og analysemetoder for at sikre, at de ikke kun administreres og anvendes i overensstemmelse med gældende regler, men også på en måde, der hjælper den enkelte virksomhed med at holde trit med et lovgivningsmæssigt landskab i stadig forandring.

Tilsynsmyndigheder over hele kloden fokuserer ikke alene på beskyttelse af personoplysninger, men også på, hvor data opbevares, etisk brug af data og kunstig intelligens, grænseoverskridende dataoverførsel og metodernes forklarlighed.

 

3. Når det økonomiske spillerum indskrænkes, må virksomheder udrette mere med mindre


I takt med at nogle markeder i verden havner i recession, vil virksomhederne føle, at de økonomiske skruer tilstrammes. Effektiv brug af data og automatisering vil derfor blive afgørende for, at virksomheder kan strømline driften og hjælpe teams med at træffe smartere og hurtigere beslutninger.

Data er ikke kun til gavn for planlægningsafdelinger; data hjælper også salgsteamet, marketingteamet og i sidste ende også direktionsgangen med at fungere mere effektivt og holistisk.

Virksomheders modstandsdygtighed - især i pressede perioder - er afhængig af deres adgang til information. En sådan dataadgang gør det muligt at træffe beslutninger, der kan holde virksomheden kørende i pressede tider, samt til at komme ovenpå igen hurtigt i tiden derefter.

Data kan og bør bruges til at hjælpe med robust økonomisk planlægning. Det bliver vigtigere end nogensinde, at teams ved, om kunderne vil betale til tiden, samt at de kan administrere tidslinjer for deres leverandører for at tilsikre, at de kan levere. I ethvert økosystem opstår belastninger typisk mellem parter, der ikke interagerer direkte.

For salgsteams vil data hjælpe med at fastholde eksisterende og loyale kunder, idet de herved kan identificere de tidspunkter og berøringspunkter, der er vigtige for at opretholde tilfredsheden. Derudover kan de bedre forstå og forudsige skiftende kundebehov samtidigt med, at der udpeges nye kundeemner med henblik på at opbygge en stærk salgspipeline.


4. Høje afkast på data-investeringer vil kræve førsteklasses-data 


For at kunne træffe så effektive beslutninger, som muligt, skal virksomhederne give deres systemer nøjagtige og rettidige kvalitetsdata, som er egnede til formålet. Alt for ofte er der tale om gamle eller ufuldstændige data eller data fra en enkelt, potentielt partisk kilde.

Der er en sandhed i talemåden om "dårlige data ind, dårlige beslutninger ud." De rette data af høj kvalitet vil give virksomheder den fornødne indsigt, de har brug for, til at navigere i turbulente tider.

For at sikre, at en virksomhed får mest muligt ud af sine data, skal dataene renses, valideres, flettes, beriges og tilknyttes én komplet og nøjagtig oversigt. Virksomheder bliver nødt til at tænke over, hvilke data de tager ind, og vurdere, om de er egnede til at dække virksomhedens behov og understøtte strategiske beslutninger.

5. Virksomheder skal løbende revurdere deres strategier

Virksomheder bliver nødt til konstant at gennemgå og teste deres datastrategi. En datastrategi, der fungerede i 2021 eller endda i 2022, kan sagtens være uegnet til formålet i 2023.

Løbende tryktest af variable data ruster virksomheder i at implementere en datastrategi, der afspejler virksomhedens behov og er udformet med henblik på at tackle udfordringer og risici, samt at identificere muligheder.

Virksomheder skal sigte efter genoprejsning og ikke kun overlevelse. Uanset hvor svært det så end kan være, når tiderne føles hårde, må virksomheder have det ene øje rettet mod fremtiden, så kampvægten er i behold på den anden side af verdens aktuelle krise. Hvis det er nødvendigt at bruge færre penge, må virksomhederne bruge dem smartere.

6. Virksomheder kan ikke gå enegang i 2023 med hensyn til data

Virksomhedsledere er nødt til at omgive sig med eksperter, der kan bringe værdi til bordet, især via ny dataindsigt. De rette partnere kan hjælpe virksomheder med at udarbejde og implementere en robust datastrategi, der kan bidrage til at opbygge en modstandsdygtig forretning.