Inloggning till Dun & Bradstreets webbtjänster med koddosa

Om koddosan


Koddosan är en metod för att genomföra stark autentisering i Dun & Bradstreets kredittjänster. Stark autentisering innebär autentisering som är starkare än användarnamn och lösenord och krävs för dig som hämtar ut kopiepliktig information i våra webbtjänster. Exempel på sådan information är kreditupplysningar på privatperson eller enskild firma. Koddosan är ett av flera alternativ Dun & Bradstreet erbjuder för stark autentisering.


Behöver jag koddosa?


Koddosan kan vara aktuell för dig som inte har möjlighet att använda våra kostnadsfria alternativ för stark autentisering. Då kan du beställa en koddosa i stället till en kostnad om 75 kr per användare och månad. Vi rekommenderar i första hand att du använder några av våra kostnadsfria alternativ för stark autentisering som listas här nedan:

  • SMS med engångskod
  • SMS med länk
  • Bisnode Secure-appen för Android och Iphone
  • BankID (mobilt eller på datorn)

Hur används koddosan?

Koddosan ryms i fickan eller på en nyckelknippa och har en sexsiffrig display samt en knapp.

Dosan är knuten till en enskild person som kan generera en personlig engångskod genom att trycka på knappen. Engångskoden uppdateras varje minut. För att logga in med hjälp av koddosan gör du enligt följande:

  1. I första steget anger du ditt Dun & BradstreetID (din e-postadress) och lösenord
  2. I nästa steg skriver du in den sexsiffriga kod som visas på dosans display. Du får fram den genom att trycka på knappen på koddosan.

Du är sedan inloggad!

Mer information – beställning och villkor

  • Kostnad: 75 kr/användare/månad. Detta för att täcka administrativa kostnader. Notera att våra övriga alternativ för stark autentisering är kostnadsfria. Du kan läsa mer om dessa här.
  • Kontakta din kontaktperson på Dun & Bradstreet för att beställa koddosor till din organisation.
  • Koddosor skickas ut per post till den behörighetsansvarig som anges i avtalet för koddosorna. Behörighetsansvarig ansvarar sen för att distribuera dosorna inom organisationen.