Bisnode Soliditet

Nordens ledande tjänst inom kredit- och affärsinformation
Kontakta oss Så använder du tjänsten
check-mark-blue.png

Kreditinformation om företag i Sverige eller Norden

check-mark-blue.png

Bygger på träffsäker kreditrating AAA

check-mark-blue.png

API-lösningar som är enkla att nå, använda och integrera

Lönsamma affärer i Sverige eller Norden

Lönsamma affärer i Sverige eller Norden

Soliditetsplattformen hjälper företag optimera risken i kredithanteringen. Vare sig det är företag som är verksamma i Sverige eller Norden så levererar Bisnodes kvalitetssäkrat data för att ta smarta kreditbeslut. Det kan vara kreditbeslut för mindre affärer genom en kreditupplysning, skapa automatiserade kreditbeslut till att få en översyn över hela leverantörs- och kundstocken.  Oavsett lösning eller produkt så bygger de på Bisnodes träffsäkra AAA kreditrating.

AAA kreditrating är kärnan

AAA kreditrating är kärnan

Samtliga Soliditetstjänster bygger på Bisnodes träffsäkra AAA kreditrating, oavsett lösning eller produkt. AAA är en väletablerad och pålitlig kreditvärderingsmodell som används som en gemensam grund för företagsbeslut i alla nordiska länder.

 Läs mer om kreditvärderingsmodellen

Integrerade lösningar

Integrerade lösningar

Soliditetsplattformen finns tillgänglig både via ett webbgränssnitt – Soliditetsportalen - och via integrerade API-tjänster. Tjänsterna tillhandahåller kredit- och affärsinformation om alla företag i Norden samt alla privatpersoner i Sverige, Norge och Danmark.

Soliditetsplattformens kreditupplysningar innehåller de viktigaste uppgifterna om ett företag eller privatperson när du ska fatta ett kreditbeslut. Upplysningarna innehåller komplett och uppdaterad information med både aktuell och historiska data. De ger en bild av nuläget men visar även trender för det aktuella företaget eller privatpersonen. Du kan söka efter företag och privatpersoner över hela Norden. Upplysningarna finns på svenska, norska, danska, finska och engelska.

Du kan välja allt från en företagsupplysning som enbart visar om ett företag har betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos kronofogden, till en fullständig företagsupplysning med kreditrating, styrelseinformation, koncernstruktur, bokslutssiffror, inkassoärenden, betalningsanmärkningar, Betalningsindex och historisk information.

Personupplysningar innehåller aktuell information om exempelvis namn, adressuppgifter, inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden.

Läs mer om kreditupplysningar

Vi vet av erfarenhet att merparten av kreditförlusterna finns bland de redan befintliga kunderna, men fokus ligger ofta på nyförsäljning. Därför är det vanligt att det endast läggs en mindre del av resurserna på de befintliga kunderna. Många tycker att de känner sina kunder väl och att de hittills alltid betalat i tid. Samtidigt vet vi att många ibland har en för återhållsam kreditgivning till vissa kunder, då man inte löpande tar del av de positiva förändringar som sker. Det här är några av flera tunga skäl till att kontinuerligt bevaka hela din kundstock.

Bisnodes nordiska bevakningstjänst, Nordic Business Monitor, levererar löpande signaler och kontinuerlig information vilket ger dig ett korrekt beslutsunderlag. Det minskar dina kreditförluster, ökar försäljningen, skapar bättre kundvård samt säkrare affärsrelationer. Du filtrerar lätt ut de händelser som du tycker är viktigast att du får reda på snabbt. Tre års ratinghistorik baserad på Bisnodes kreditrating AAA (tidigare Soliditet) ingår. Förutom alla de externa händelser som inträffar får du även signaler när kreditrating och betalningsindex förändras hos de företag du bevakar. Det ger dig snabbt signaler som du kan lita på. Bevaka och vårda de företag du gör affärer med.

Du får bl.a. signaler om:

 • Konkurs
 • Fusion, likvidation
 • Avregistrerade företag
 • Betalningsanmärkningar/skuldsaldo
 • Ratingförändringar
 • Betalningsindex
 • Styrelseändringar
 • Nytt bokslut
 • Namnändring
 • Adressändring

Ladda ner produktblad för Nordic Business Monitor

Decision Support är ett enhetligt beslutsstödsystem för hela Norden och omfattar både företag och privatpersoner. Med Decision Support kan du snabbt och enkelt identifiera fler kreditvärdiga kunder och godkänna fler ansökningar. Du skriver in organisationsnummer eller personnummer och får ögonblickligen beskedet godkänd, avslag eller kontroll. 

Kreditbesluten utgår från Bisnodes beslutsmallar som bygger på våra värderingsmodeller och långa erfarenhet av kreditbedömning. Beslutsreglerna kan även skräddarsys till företagets kreditpolicy. Företagets kreditvärdering integreras med Bisnodes kreditvärderingssystem, scoring, dess egen kreditpolicy, information från företagets reskontra och uppgifter från den kreditsökande

Syftet med Decision Support är att företag tryggt ska kunna säga ja till fler kunder istället för att säga nej när det kanske inte behövs. I arkivet kan företagen sedan följa upp och hantera sina tagna kreditbeslut samt se överskådlig statistik med diagram och utfall. Dessutom frigörs resurser från er kreditavdelning, eftersom Decision Support ger vem som helst på företaget möjlighet att ta kreditbeslut. 

Ladda ner produktblad för Decision Support


Hitta bedragarna innan de hinner agera. Bedrägerier är ofta ett seriebrott, vilket gör att det med expertis och analysverktyg går att identifiera mönster om hur brottet har gått till. Vår expertmodell heter Bisnode Fraud Solutions och är den första som bygger på hundratals kreditgivares erfarenheter av tillvägagångssätt vid bedrägerier. Bisnode Fraud Solutions är en tilläggsmodul till Decision Support och innehåller: 

 • Bedömning av nya affärsförbindelser. Detta görs utifrån ett omfattande regelverk av riskförhöjande faktorer.
 • Identifiering av riskbeteenden i din existerande kundportfölj.

Ladda ner produktblad för Bisnode Fraud Solutions

Nordic Business Key är ett unikt prospekteringsverktyg som låser upp och öppnar vår värld av heltäckande företagsinformation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det intuitiva och användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att snabbt ta fram nya prospekts för marknadsbearbetning, direkt via webbgränsnittet. Dessutom kan tjänsten även integreras via Webservices till ditt CRM- och affärssystem.

Läs mer om Nordic Business Key

I en snabbföränderlig värld är det viktigt att du har du koll på din totala kreditrisk. Med hjälp av vår webbapplikation Portföljanalys kan du snabbt, enkelt och ur flera vinklar göra dagsaktuella analyser av din totala portfölj. Du kan se hur mycket ditt företag riskerar att förlora i kreditförluster med din nuvarande riskprofil och hur du ligger i linje med din målsättning. Analyserna av företag i Sverige och i övriga nordiska länder gör du direkt via webben.

Ladda ner produktblad om Portföljanalys

Soliditets integrationslösningar

Med Soliditets webbtjänster kan du koppla ihop din kundinformation med Soliditets nordiska kredit- och marknadsinformation. Du kan integrera produkter så som kreditupplysningar, kreditbeslut, bevakningstjänster och våra prospekteringstjänster. På så vis samlas affärskritiskt data på ett enda ställe. Resultatet blir att företagets beslutsfattare får kontroll, en optimal överblick och en effektiv affärsprocess.

Här hittar du mer information om integrationslösningar

Vill du veta mer om Bisnodes Soliditet?

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!