Simpler

Djupare insikter för strategiska beslut
Kom igång
check-mark-blue.png

Utveckla din verksamhet med kvalitetssäkrad lägesanalys

check-mark-blue.png

Fatta smartare beslut med pedagogiska visualiseringar

check-mark-blue.png

Stärk din växtkraft med rättvisande beslutsunderlag

Utmaningen – att tolka och jämföra fakta

Utmaningen – att tolka och jämföra fakta

Det finns en mängd information om näringsliv och företag tillgänglig. Det finns också en uppsjö olika nyckeltal för att mäta näringslivets konkurrenskraft och tillväxt. Utmaningen handlar istället om att tolka och analysera – och hitta värden som är jämförbara. Först då blir det möjligt att på djupet förstå näringslivet och fatta kloka beslut.  

En annan utmaning är att förstå och ta till sig de komplexa resultaten av en näringslivsanalys. Alltför ofta blir det till omfattande rapporter som är svåra att läsa och inte fungerar som effektiva beslutsunderlag.

Med Bisnode Simpler Näringslivsanalys får du tillgång till en unik modell för näringslivsanalys som gör det möjligt att följa upp och mäta konkurrenskraft och tillväxt i ett företag, en bransch, region eller kommun. Det ger dig värdefulla insikter och förutsättningar att fatta strategiska beslut.

Bisnode Simpler Näringslivsanalys levereras dessutom i pedagogiska, lättförståeliga bolldiagram som gör att även intressenter utan förkunskaper lätt kan sätta sig in i resultat och slutsatser. 

Gör smartare val med rätt beslutsunderlag

Gör smartare val med rätt beslutsunderlag

Låt analysen ligga till grund för strategi och utveckling

  • Fatta beslut med en rättvisande bild av verkligheten genom att analysen på ett unikt sätt baseras på var företaget har sin verksamhet och inte sitt säte, det vill säga arbetsställefördelad data.
  • Övertyga och skapa samsyn kring beslut med en tydlig och visuell presentation som är lätt att ta till sig.
  • Få en tydlig bild av konkurrenskraften genom Simplermodellens unika möjlighet att jämföra företag, branscher, kommuner och regioner. 
Skapa djupare förståelse utan förkunskaper

Skapa djupare förståelse utan förkunskaper

Komplicerad fakta på ett lättförståeligt sätt

  • Effektivisera beslutsprocesserna genom att komplexa analyser presenteras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt.
  • Övertyga intressenterna med en tydlig och visuell presentation som de lätt kan ta till sig.
  • Spara tid genom möjligheten att snabbt få en uppfattning av hur ett företag, en bransch eller region presterar, både just nu och historiskt. 
Utveckla din verksamhet på rätt sätt

Utveckla din verksamhet på rätt sätt

Lägg upp strategier med en rättvisande bild av verkligheten

  • Fatta rätt strategiska beslut med information om konkurrenskraften i ett företag, en bransch eller region, både i nuläget och över tid.
  • Skapa en djupare förståelse för näringslivet genom att identifiera vilka branscher och företag som är framgångsrika.
  • Öka måluppfyllelsen genom att ha tillgång till fördjupad information om hur ett företag, en bransch eller en region utvecklats över tid.

Bisnode Simpler Näringslivsanalys mäter konkurrenskraft och tillväxt i ett företag, en del av ett företag, i en kommun, region eller bransch. Vi mäter tillväxt som ökningen i förädlingsvärde, det vill säga omsättning minus inköp. Konkurrenskraft mäter vi genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras.

Låter det komplicerat? Eftersom vår analys visualiseras på ett pedagogiskt och överskådligt sätt underlättar vi för dig att presentera siffror, sammanhang och utveckling. Det gör att du enkelt kan se – och förmedla – hur företag och branscher utvecklas över tid och kartlägga näringslivet på nationell, regional och kommunal nivå. 

Simplers unika index visar hur konkurrenskraftig din verksamhet, bransch, kommun eller region är. Det ger dig möjligheter att jämföra din verksamhet med branschen, konkurrenter, kunder och regioner. Nyckeltalet ger dig också historiken så att du kan följa utvecklingen och trenderna över tid i ett företag, en del av ett företag, i en region eller bransch. Det är användbart när du formulerar mål för er verksamhet och lägger strategier för framtida utveckling. 

Inget annat analysföretag kan ge en sådan enkel och konkret beskrivning av lönsamheten för företag, branscher och regioner. 

För dig som driver utvecklingsfrågor för näringslivet i en kommun, region, branschorganisation eller myndighet eller arbetar i ledningen för ett företag är det viktigt med en rättvisande bild av konkurrenskraft och tillväxt.

Med Bisnode Simpler Näringslivsanalys får du enkelt en tydlig bild av näringslivet med information om hur det går för företagen. Det finns också möjlighet att segmentera innehållet efter till exempel bransch, storlek, antal anställda och företagets ålder.

Våra källor är årsredovisningarna för alla landets företag. En viktig parameter som skiljer Bisnode Simpler Näringslivsanalys är att den utgår från information om var företaget har sina verksamheter och anställda istället för den ort där företaget är registrerat. Det ger en mer rättvisande bild av företagets verksamhet och banar vägen för mer korrekta beslutsunderlag.

Kom igång med Bisnode Simpler

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!