Konsten att skapa en resilient leveranskedja

Data som lösning på dagens globala utmaningar Kontakta oss

Oroliga tider skapar osäkerhet

Läs mer om resilient leveranskedja

Resilient leveranskedja åter i fokus
Dun & Bradstreets undersökning visar att många beslutsfattare inte längre ser risker i leveranskedjan som ett omfattande hot mot deras verksamhet. En expert på tredjepartsrisk och regelefterlevnad varnar dock för att regeländringar kommer skärpa kraven på insyn i leveranskedjan betydligt.
Läs mer
Så minimerar ni riskerna i leverantörskedjan
Vilka är de största utmaningarna för att skapa resilienta leveranskedjor? Och hur minimerar man riskerna? Vi har intervjuat några experter som berättar om vad företagen måste vara uppmärksamma på. 
Läs mer
Så minimerar ni riskerna i leverantörskedjan
Vilka är de största utmaningarna för att skapa resilienta leveranskedjor? Och hur minimerar man riskerna? Vi har intervjuat några experter som berättar om vad företagen måste vara uppmärksamma på.  
Läs mer
Varför hållbara leveranskedjor är mer resilienta
Leveranskedjor som uppfyller de aktuella ESG-kriterierna minskar inte bara ert företags koldioxidavtryck och hållbarhetsrisker, de är också mer resilienta och kostnadseffektiva. ESG-data håller på att bli en avgörande faktor för företagen.
Läs mer
Undersökning: Hur man skapar tillväxt i en osäker värld
Vi har intervjuat över 3 000 beslutsfattare världen över för att lyssna in deras tankar om hur man skapar resilienta företag. 77 procent svarade att de tror att data kommer att spela en avgörande roll i dagens turbulenta värld.
Läs mer