Risk & kredit

Vi vet vem du gör affärer med, vet du?

Risk- och kredithantering handlar om att veta vem du gör affärer med för att undvika oförutsedda hot mot ditt företag.

Våra marknadsledande lösningar för finans- och kreditriskhantering är skräddarsydda så att du kan behålla kontrollen, undvika otäcka överraskningar och hitta nya affärsmöjligheter.

Riskhantering & analys

Våra API:er för kredit- och finansriskhantering ger dig tillgång till finansiell information och kreditriskbedömning i realtid. API:er integrerade i dina system är det mest effektiva sättet att hantera dina kundportföljer. Läs mer

Automatiserade kreditbeslut

De flesta kreditbeslut är enkla men resurskrävande och lång ledtid kan leda till förlorade affärer. Dun & Bradstreet automatiserade kredittjänster är baserade på våra marknadsledande kreditvärderingsmodeller och gör att du kan bevilja kunder kredit till låg risk utan manuell delaktighet. Läs mer

Kreditupplysning

Med våra lösningar får du tillgång till kredit- och finansiell information om företag och konsumenter på nordiska, europeiska och globala marknader. Dun & Bradstreet kreditinformation och webbtjänster är baserade på marknadsledande riskbedömningsmodeller. De är skräddarsydda för att hjälpa dig att behålla ekonomisk kontroll. Läs mer

Compliance & AML

Dun & Bradstreet API-åtkomst innebär att du får tillgång till företagslagstiftning- och AML-databaser, omfattande ID-kontroller och inbyggda varningssystem som används av banker och stora företag över hela världen. Dun & Bradstreet compliance- och AML-lösningar hjälper ditt företag att hålla sig till lagen och undvika engagemang med opålitliga affärspartners och kunder. Läs mer