RiskGuardian Suite

Kontakta mig

Bedöm kreditvärdighet på affärspartners
Undvik kreditförluster genom att använda kreditupplysningar, som innehåller omfattande och värderad kreditinformation om företag och konsumenter i Norden. Gör säkra bedömningar av både nya och befintliga kunder
Hantera och kreditbevaka din nordiska portfölj
Få aviseringar och uppdateringar om dina befintliga kunder och leverantörer så du kan agera i tid och slippa onödiga kreditförluster. Få en överblick över din bevakningsportfölj och uppskatta din totala kreditrisk.
Automatisera och standardisera kreditbesluten
Gör smarta kreditbeslut på företag och konsumenter i Norden. Anpassa beslutsmallar efter din kreditpolicy och välj din risknivå för att optimera riskhantering och maximera affärsmöjligheterna.
Hantera Compliance effektivt
Hantera regelefterlevnad genom aktuella och förlitliga data för din KYC av dina affärspartners. Genom att använda PEP- och sanktionslistor kan du minimera risken för att bryta mot gällande regelverk.

RiskGuardian Suite – få fullt skydd

En lösning med tjänster som kan ge fullt skydd för hela ditt företag. Kolla in dem separat, kombinera dem eller kontakta våra säljare direkt så kommer de att leda dig till rätt lösning för dina behov.

Credit Reports

För alla företag i alla storlekar. Skaffa hela bilden eller välj bara den som är relevant för ditt ändamål. Tillägg finns, t.ex. bevakning och portfölj.

Läs mer
AML Compliance

Kontrollera dina affärspartners för due diligence automatiskt – PEP – och sanktionslistor.

Läs mer
Risk Decisioning

Anslut till vårt moderna API och få fullservicelösningen för automatisering av kredit.

Läs mer
Vill du veta mer?
Gå vår kostnadsfria utbildning och lär dig de viktigaste funktionerna i tjänsten RiskGuardian Suite.
Introduktion till RiskGuardian