Dun & Bradstreet Right to Sign

Automatiserad kontroll av firmatecknare

Kom igång
Spara tid genom att snabbt verifiera företaget och företagets firmatecknare
Minimera risker och säkerställ ett korrekt avtalsförfarande
Effektivisera försäljningsprocessen med automatiserad kontroll

Teckna trygga avtal med behörig firmatecknare

I takt med att e-handelstjänsterna växer ökar kraven på att snabbt kunna fastställa vem på ett företag eller i en organisation som har rätt att företräda företaget juridiskt och teckna avtal. Generellt kan styrelsen gemensamt teckna ett företags avtal – men för att förenkla avtalsprocesserna har många företag givit fler personer behörighet som firmatecknare. Det ställer krav på att du har korrekt och uppdaterad information om vilka personer som har rätt att teckna avtal.

Med Dun & Bradstreet Right to sign kontrollerar du ett företags status och den person som utger sig för att vara firmatecknare. Vi verifierar uppgifterna hos Bolagsverket och levererar dem som en integration mot dina affärssystem. Det ger dig direkt tillgång till korrekt, uppdaterad och kvalitetssäkrad information och hjälper dig mot snabbare, enklare och säkrare avtalsprocesser.

Håll dina register uppdaterade med rätt data

Automatisk tillgång till rätt information i dina system

  • Undvik bedrägerier genom direkt kontroll av ett företagets status.
  • Förenkla avtalsprocessen med information om befintliga firmatecknare i era register.
  • Öka pålitligheten i din avtalsdatabas då informationen om vem som tecknat firman lätt kan sparas i era system.

Skriv avtal med behörig firmatecknare

Ingå avtal med rätt person
  • Försäkra dig om att rätt person skriver på avtal för företagets räkning.
  • Minimera legala risker med tillgång till korrekt och uppdaterad information.
  • Säkerställ signatur från rätt firmatecknare.

Effektivisera köpprocessen med svar i realtid

Dun & Bradstreets API ger direkt tillgång till pålitlig information
  • Ingå avtal på korrekta underlag med tillgång till realtidsinformation.
  • Effektivisera era e-handelslösningar med automatiserad firmateckningskontroll.
  • Undvik missförstånd i försäljningsprocessen med direkt besked om en persons firmateckningsrätt.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för dina behov