Kreditupplysning

Personupplysning - Sverige och Norden

Här finner du information om kreditupplysningar på privatpersoner i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kompletta personupplysningar i Sverige och Norden

Bisnodes personupplysning ger dig ett komplett underlag för att fatta trygga och lönsamma beslut vid kreditgivning till privatpersoner i hela Norden. Genom att ha tillgång till omfattande information kan du undvika både kreditförluster och bedrägerier och på så sätt säkerställa kassaflöde och bättre kundrelationer. För att förenkla er kreditvärderingar, är personupplysningarna uppställda på samma sätt oavsett vilket nordiskt land det gäller.

Hur kan du köpa våra personupplysningar?

Vi hjälper dig att hitta en lösning utifrån dina behov - allt från ett fåtal kreditupplysningar till helhetslösningar som integreras i ditt eget affärssystem. Här nedanför ser du våra olika alternativ. Vi hjälper dig att hitta bästa alternativet för ditt företag.

Upplysning på dig själv

Vår tjänst Min upplysning gör det möjligt att som privatperson logga in och se vilka uppgifter Bisnode har registrerat om dig. Tjänsten är kostnadsfri och täcker personer med svenskt personnummer.

 • Håll koll på dina kreditupplysningar
 • Bevakning mot ID-kapningar och bedrägeriförsök
 • Tillgänglig via app och webb
Läs mer

Webbverktyg Sverige

För dig som behöver ta fler än 50 personupplysningar varje år i Sverige erbjuder vi webbverktyget  Bisnode RiskGuardian Suite. Plattformen erbjuder även företagsupplysningar.

 • Webbaserat & modernt verktyg anpassat för olika enheter
 • Baseras på kreditvärderingsmodellen AAA
 • Komplett underlag för smarta kreditbeslut
Läs mer

Webbverktyg Sverige & Norden

För dig som behöver ta fler än 50 personupplysningar varje år i både Sverige och Norden erbjuder vi webbverktyget Bisnode Soliditet. Verktyget erbjuder även företagsupplysningar.

 • Utförliga rapporter både i Sverige och Norden
 • Baseras på kreditvärderingsmodellen AAA
 • Lättillgängligt webbgränssnitt
Läs mer

Integrerat i affärssystem

För dig som har behov av större volymer av kreditupplysningar varje år hjälper vi dig att integrera kreditupplysningar i ditt eget affärssystem.

 • Alltid korrekt information direkt i ditt eget affärssystem
 • Effektiva och automatiserade processer
 • Slipp växla mellan olika system
Läs mer
Vad innehåller våra personupplysningar?

Vad innehåller våra personupplysningar?

Information i våra svenska, norska, danska och finska personrapporter är alltid dagsaktuell. Vi erbjuder allt från anmärkningskontrolltill heltäckande personupplysningar med eller utan scoring. 

Våra personupplysningar kan bland annat innehålla: 

 • Folkbokföringsuppgifter
  Aktuell folkbokföringsadress och särskild postadress, civilstånd, äktenskapsförord, bodelning.  

 • Inkomsttaxering
  Ger information om de senaste 3 årens inkomstuppgifter. Över- och underskott av kapital.  

 • Betalningsförmåga
  Antal betalningsanmärkningar, ansökningar, A-mål och E-mål, aktuellt och historiskt skuldsaldo hos Kronofogden.  

 • Företagsengagemang
  Information om den förfrågades företagsengagemang.  

 • Fastighetsdata
  Information om personens fastighetsinnehav, aktuellt eller taxerat innehav. 

 • Aktiviteter
  Viktiga händelser såsom betalningsanmärkningar, ändring av civilstånd, adressändring och namnändring i kronologisk ordning.   

 • Konsumentscore
  Ger information om privatpersoners kreditvärdighet och sannolikheten att den omfrågade hamnar i obestånd.  

Du kan söka och hämta en upplysning på alla privatpersoner över 15 år som är folkbokförda i Sverige. Bisnodes personupplysningar innehåller uppdaterad information om exempelvis namn, adressuppgifter, inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden.

Du kan välja mellan olika varianter av personupplysningar med olika innehåll beroende på dina behov. Nedan finns ett urval av våra mest populära personupplysningar uppdelade på kredittjänst.

Bisnode Soliditet:


Bisnode RiskGuardian Suite:

 

Krav på legitimt behov och upplysningskopia

Enligt kreditupplysningslagen ska den som begär en personupplysning ha ett legitimt behov. Legitimt behov finns om du avser ingå ett kreditavtal eller liknande med personen som upplysningen avser eller om det finns eller förbereds en avtalsförbindelse där det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning.

Nedan finns exempel på avtal som uppfyller kravet på legitimt behov:

 • Kreditavtal
 • Kreditköp, fakturaköp
 • Konsumentkrediter (penningkredit) 
 • Avbetalningslösningar
 • Kreditsäkerhet i form av borgensavtal
 • Inkassotjänster
 • Köp av kundfordringar (factoring)
 • Leasingavtal
 • Hyra av egendom; ex bostad, bil
 • Anställningsavtal avseende ekonomiskt ansvar (t.ex. ekonomichef) 

Det skickas alltid en upplysningskopia när du tar en kreditupplysning på en privatperson. På upplysningskopian framgår det vem som beställt kreditupplysningen samt vilken information som lämnats ut om den omfrågade.

Bisnodes Scoring ger en kreditvärdering av privatpersoner genom att ge en riskprognos på en privatpersons framtida betalningsförmåga. Genom att analysera tillgänglig information om kredittagare som fullgör sina åtaganden respektive de som inte betalar, går det att hitta samband och mönster som kan användas för att förutsäga framtida betalningsbeteenden. 

Bisnode Score Konsument ger en sammanvägd bedömning av en kredittagares betalningsförmåga så att ditt företag kan bli effektivare och optimera risken genom att bevilja fler krediter till samma risk.

Läs mer om Bisnodes konsumentscore

Bisnode samlar dagligen in ​​rapporter från ett stort antal företag och inkassobyråer till vårt danska Debitor Registret – en av Danmarks största gäldenärsregister. Uppgifterna är strukturerade så att du kan på ett mycket enkelt sätt kontrollera om dina danska kunder har aktuella betalningsanmärkningar.

Anmärkningarna finns registrerade upp till 5 år eller stryks helt när skulden är avbetalad. Du anger antingen ett CPR-nummer (danskt personnummer) eller ett personnamn tillsammans med adress och födelsedatum, så får du snabbt svar om personen har obetalda skulder registrerade. Du kan även få information om vilka företag den personen är skyldig pengar och hur stort belopp det handlar om.

Det finns två olika varianter av danska personupplysningar tillgängliga via Bisnodes Soliditetstjänst:

 • Anmärkningskontroll 
  Innehåller personuppgifter och anger om omfrågade har betalningsanmärkningar eller inte (ja/nej).
 • Konsumentrapport 
  Innehåller personuppgifter och vilka betalningsanmärkningar som finns och visas som en lista: typ av anmärkning, belopp, fordringsägare, datum för utslag, datum för registrering hos Debitor Registret och datum när uppgiften ska rensas.

Innehåll i kreditupplysning på dansk privatperson:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Ålder
 • Kön
 • Aktuell bokföringsadress
 • Adress validerad (datum)
 • Betalningsanmärkningar

Bisnodes finska kreditupplysningar innehåller personuppgifter om individer bosatta i Finland och som är registrerade i finska Befolkningsregistercentralen. Sökningen sker via personnamn eller personnummer. Du får snabbt information om det finns betalningsanmärkningar registrerade på en privatperson i kreditupplysningsregistret. 

De finska personupplysningarna finns i två varianter via Bisnodes Soliditetstjänst:

 • Konsument
  Innehåller bl.a. information om betalningsanmärkningar och företagsengagemang.
 • Konsument Extra
  Innehåller information om betalningsanmärkningar och företagsengagemang, samt personuppgifter från det finska Befolkningsregistercentralen. Du får även grannskapsbeskrivning s.k. BRIC-data baserat på statistisk hos finska Statistikcentralen

 

Innehåll i finska Konsumentupplysningen:

 • Namn
 • Personnummer
 • Företagsengagemang
 • Kön
 • Ålder
 • Hemvist
 • Förvaltare förordnad
 • Betalningsanmärkningar
 • Annan negativ kreditinformation

 

Utökat innehåll i Konsument Extra   

 • Aktuell bokföringsadress
 • Församling
 • Näringsförbud
 • Modersmål
 • Senaste adressändring
 • BRIC-data (klassificering av konsumenter utifrån variablerna Köpkraft, Utbildningsnivå, Livsfas, Bostadsområdestyp, Ägande av boende, Boendeform och Risk för betalningsanmärkning.)

Bisnodes norska personupplysning täcker alla personer bosatta i Norge som är över 18 år. Upplysningarna innehåller information som uppdateras dagligen från offentliga källor. Sökningen sker via personnamn, adress eller personnummer. Du får snabbt information om personuppgifter, inkomster och om det finns registrerade betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar och frivilliga panter tas bort från upplysningen när skulderna är lösta.  I Norge skickas upplysningskopia till omfrågad. 

Innehåll i norska Konsument-rapporten:

 • Namn
 • Personnummer
 • Aktuell bokföringsadress 
 • Betalningsanmärkningar och frivilliga panter i egendom/lösöre
 • Inkomst- och taxeringsuppgifter 3 år
 • Företagsengagemang