kreditupplysning

Förutse förändringar i kreditvärdighet och betalningsförmåga, oavsett var i världen du verkar
Prata kreditupplysning med oss
check-mark-blue.png

Kompletta kreditupplysningar som bygger på träffsäkra värderingsmodeller

check-mark-blue.png

Företagsupplysning och personupplysning i Sverige och Norden

check-mark-blue.png

Global kreditupplysning från världens största företagsdatabas

Våra kreditupplysningar

Vi vill att du ska göra trygga och säkra affärer oavsett var i världen du verkar. Därför erbjuder vi kreditupplysningar inom Sverige, Norden och globalt. Med hjälp av våra träffsäkra värderingsmodeller får du upplysning om både betalningsförmåga och betalningsvilja. På så sätt kan du fatta fler och lönsammare affärsbeslut.
Kreditupplysningar för offensiva, trygga affärer

Kreditupplysningar för offensiva, trygga affärer

Kreditupplysningar ger dig kunskap om betalningsförmågan hos både företag och privatpersoner. Utifrån den kunskapen kan du, i god tid innan du riskerar att drabbas av en kreditförlust:

 • Slippa sena betalningar
 • Se betalningsförmågan innan du godkänner en ny kund
 • Anpassa kreditbeloppet eller begära förskottsbetalning.

Med kreditupplysningar som verktyg vågar du göra rätt affärer med både företag och slutkonsumenter. Vår kreditupplysning bygger på en kombination av officiella källor och företagsdata, och omfattar både företag och privatpersoner. 

Vi förutser 90 av 100 konkurser

Vi förutser 90 av 100 konkurser

Träffsäker analys av högkvalitativ data, i rapporter som är lätta att överblicka

 • Vi analyserar alla konkursföretag i Sverige och norden regelbundet utifrån den rating företaget hade före konkursen. Genom att se mönster i dessa stora datamängder kan vi förutse risken för att ett företag kommer att gå i konkurs inom 1, 2 och 3 år med 90 procents träffsäkerhet.
 • Vår data från miljontals fakturor uppdateras en gång i veckan. Det ger en ständigt aktuell bild av hur företag i flera branscher sköter sina betalningar. 
 • Du får uppdaterade rapporter om rating och scoring från världens största företagsdatabas, med information från 265 miljoner företag.
 • Vi gör så kallade automatiserade bedömningar av data från både myndigheter och företag. Sammantaget ger våra beräkningar en stabil bedömning av kreditvärdigheten över tid och konjukturcykler.

Prata kreditupplysning med oss.

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted NY

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Fatta trygga och smarta affärsbeslut

Bisnodes modeller för kreditvärdering ger dig möjlighet att fatta kalkylerade, objektiva och snabba riskbeslut. Med hjälp av rating och rekommenderad kreditlimit ser du när du bör begära förskottsbetalning från kunder samt begränsa eller öka kreditbeloppet. Kreditbetyget AAA symboliserar risken för att hamna på obestånd eller gå i konkurs och sätts utifrån en kombination av data som säkerställts statistiskt genom Bisnodes analyser. För aktiebolag är till exempel nyckeltalen i årsredovisningen viktiga för att fastställa bolagets kreditbetyg.

Läs mer om Kreditbetygsprodukter

Vypracujte stratégiu rastu pomocou analýzy založenej na dátach

Bisnodes personupplysning ger dig ett komplett underlag för att fatta trygga och lönsamma beslut vid kreditgivning till privatpersoner i hela Norden. Genom att ha tillgång till omfattande information kan du undvika både kreditförluster och bedrägerier och på så sätt säkerställa kassaflöde och bättre kundrelationer.

För att förenkla era kreditvärderingar, ser upplysningarna likadana ut och är uppställda på samma sätt oavsett vilket nordiskt land det gäller. De kan också läsas på ett flertal språk; svenska, norska, danska, finska och engelska och består alltid av uppdaterad information från Bisnodes källor.

Med Bisnodes betalningsindex får du kontroll på dina kunder och en kartläggning över deras betalningsmönster. Att veta vilka kunder du bör vårda och vilka du bör bevaka lite extra kan vara avgörande för att skapa lönsamhet och långsiktiga kundrelationer. Vårt betalningsindex ger dig möjlighet att i förväg veta vilka kunder som har sena betalningsvanor. Med den kunskapen kan du minimera företagets kostnader. 

Våra kreditrapporter hjälper dig att fatta dagliga kreditbeslut, analysera ett företags finansiella styrka och upptäcka nya affärsmöjligheter.

Vår information om både företag och privatpersoner är alltid dagsaktuell. Vi erbjuder allt från en snabb sammanfattning av kreditbetyg och scoring till en komplett upplysning med uppgifter såsom när en firma är registrerad, bokslutsuppgifter, styrelse och firmatecknare, betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

 

Du kan enkelt och bekvämt hämta din kreditupplysning i vår portal. Föredrar du att få den direkt i ditt företags system tar vi fram en integrerad lösning. 

Vid deltagande i upphandlingar eller förhandlingar ställs det ofta krav på att kunna påvisa sin kreditvärdighet. Bisnodes kreditupplysning ger dig detta intyg och är ett komplett underlag som bland annat består av Bisnodes AAA-rating, ekonomisk information samt styrelseinformation.

Beställ en dagsaktuell kreditupplysning inför upphandlingen.

Läs mer om Kreditbetygsprodukter

Čo je D&B D-U-N-S® číslo?

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet erbjuder vi kreditupplysningar och rapporter oavsett var i världen dina kunder och leverantörer har sin verksamhet. Pålitliga rapporter om ett företags verksamhet, lönsamhet och ekonomiska stabilitet kan vara ett helt avgörande beslutsunderlag för dina framtida affärer.

Du får kunskap om och tillgång till:

 • Riskvärdering
 • Kundernas och leverantörernas betalningsförmåga
 • Finansiella data och analyser
 • Vägledning för nya affärsmöjligheter

Rapportutbud

Vi erbjuder flera typer av rapporter med olika faktainnehåll och detaljnivå. Rapporterna varierar också beroende på lagstiftning och specifika förutsättningar i de olika länderna. Du väljer den rapport som passar dina behov bäst.

Läs mer om Dun & Bradstreet 

Nyfiken på din egen kreditvärdighet?

Nyfiken på din egen kreditvärdighet?

Vårt ratingsystem AAA används av hundratusentals företag varje dag. Det bygger på mer än 20 års statistik och ett regelverk med 2 400 beslutsregler. Beräkningarna kokas ner till ett kreditbetyg i sex steg där AAA är högst och C är lägst. Betyget i sin helhet visar bland annat företagets tillväxttakt, lönsamhet och risk för konkurs.

Ta reda på din kreditvärdighet

Beställ ditt kreditbetyg direkt