Kostnadsfri D&B IQ Report

Kontrollera kvaliteten på din data och få en inblick i dess verkliga potential med en kostnadsfri D&B IQ Report.

Hur väl stödjer din data dina mål?

Det kan vara svårt att lita på din data när du inte vet var luckorna finns. Med en D&B IQ Report jämför vi ett urval av din data med Dun & Bradstreet Data Cloud. Denna jämförelse avslöjar var dina luckor och dubbletter finns – och även dina möjligheter.

Välj det område där du vill göra en djupdykning. Kreditrisk, Masterdata, Sälj & marknadsföring eller Tredjepartsrisk och Compliance.

Vi ger dig insikter på hög nivå och en visuell sammanfattning av vad din data avslöjar om dina kunder, leverantörer och partner – och hur du kan förvandla dina data till en konkurrensfördel. 

Välj ditt fokusområde

ESG
Jämför dina leverantörers miljö, sociala och bolagsstyrningsmässiga resultat med hjälp av en rad olika mätvärden.
Finans
Bedöm kreditrisken mot kontantrisken i hela din portfölj. Se hur du kan effektivisera och automatisera kundfordringar. Identifiera icke-självklara kopplingar mellan kunder och nya möjligheter till cross-selling.
Masterdata
Bedöm kvaliteten på din data genom att jämföra dem med vår. Identifiera dina luckor, dubbletter och fel. Segmentera dina kunder utefter risk och möjlighet.
Försäljning och marknadsföring
Jämför din kunddata för att se var dina luckor och möjligheter finns. Analysera och segementera din kundbas för att identifiera cross-selling och liknande kundprofiler.
Tredjepartsrisk
Identifiera och verifiera eventuella risker kopplade till sanktioner, ägarskap och andra compliance risker som dina kunder och leverantörer utgör.

Vad kan en IQ-rapport tala om för dig?

  • 11 % av företagen i dina register utgör en betydande kreditrisk.
  • 14 % av de tredje parter du arbetar med har en ESG-rankning som är dålig eller mycket dålig.
  • 7 % av företagen utgör en hög efterlevnadsrisk.
  • 2 av de företag du arbetar med finns upptagna på aktuella sanktionslistor.
  • 8 % av företagen i dina register har gått i konkurs.
  • 65 % av de huvuddatafält som du fått innehöll felaktiga eller oprecisa data.
  • 12 % av dina kontakter är Global Ultimates, 20 % är Domestic Ultimates, 25 % är huvudkontor, 43 % är filialer.