Bisnode InfoTorg Person

Fatta säkra beslut med pålitlig personupplysning
Kom igång
check-mark-blue.png

Säkerställ rätt beslut med kvalitetssäkrad personinformation

check-mark-blue.png

Säkra regelefterlevnad i era register med compliant personinformation

check-mark-blue.png

Effektivisera arbetet med samlad tillgång till all personinformation

Rätt information säkerställer rätt beslut

Rätt information säkerställer rätt beslut

Varje år ändrar 1 miljon personer i Sverige sin adress, ungefär 40 000 ingår äktenskap och drygt 100 000 personer föds. Personer utvandrar och avlider. Alla dessa förändringar leder till att individer får förändrade förutsättningar och levnadsmönster både som medborgare och konsumenter. Med tillgång till validerad personinformation säkerställer du att du kan ta korrekta beslut – oavsett om det handlar om att verifiera att du är i kontakt med rätt person, kontroll av folkbokföringsadress, dennes företagsengagemang, kreditvärdighet eller hur du bäst når personen inför marknadsföringskampanjer.

Med Bisnode InfoTorg Person får du kvalitetssäkrade personuppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige i ett komplett personregister. Det innebär att du kan vara trygg med att dina beslutsunderlag är uppdaterade med den senaste informationen från officiella och pålitliga källor. Personinformationen är indelad i olika behörighetsklasser. Det betyder att kunder får olika tillgång till personers information, till exempel har myndigheter rätt att se mer information än företag.

Få koll på en individs identitet med bakgrundskontroll

Få koll på en individs identitet med bakgrundskontroll

Säkerställ att uppgifterna du har stämmer

 • Skapa en bild av en persons tillgångar genom information om personen äger en fastighet, bil eller har engagemang/ verklig huvudman i ett företag. 
 • Säkerställ en persons ekonomiska situation genom en personupplysning som visar taxerad inkomst, betalningsanmärkningar, konkurser och skulder hos Kronofogden.
 • Hitta personuppgifter och gör en bakgrundskontroll för att förstå individens släktband och ekonomiska beroenden genom tillgång till information om hushållet, relationer och familj (endast tillgängligt för offentlig sektor). 
Försäkra dig om att din information är compliant

Försäkra dig om att din information är compliant

Håll dig uppdaterad om hur du får hantera personuppgifter

 • Säkra regelefterlevnaden för era register genom att Bisnodes dataleveranser följer Personuppgiftslagen (PuL), Kreditupplysningslagen (KuL) och specifika standarder för din bransch.
 • Optimera dina uppdateringar så att ditt register följer EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, när den träder i kraft 2018.
 • Säkerställ att dina personregister följer framtida uppdateringar i lagstiftning och nya regulatoriska krav.  
Effektivt verktyg för att identifiera verklig huvudman

Effektivt verktyg för att identifiera verklig huvudman

EU arbetar med att göra det lättare att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av det arbetet är att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman. Sedan 2017 pågår registrering hos Bolagsverket för de företagsformer som är skyldiga att registrera verklig huvudman. 

Registret hos Bolagsverket det verktyg som ska göra det enklare att kontrollera vilken person som står bakom ett företag – en process som vi på Bisnode har förenklat ytterligare genom att erbjuda uppgifterna direkt via InfoTorg eller via API.

Läs: Guide om verklig huvudman

Få ökad effektivitet med all information på ett ställe

Få ökad effektivitet med all information på ett ställe

Snabbare beslutsprocesser med Bisnode InfoTorgs verktyg och övriga informationsområden

 • Förenkla arbetet tack vare tillgång till fullständig och verifierad data från flera olika källor.
 • Säkerställ dina beslut med pålitlig och dagligen uppdaterad personinformation.
 • Effektivisera hanteringen med ett webbaserat verktyg, rapportmallar och integrerade uppdateringar i era egna system.

Bisnode InfoTorg Person ger dig rätt information vid rätt tidpunkt.

Hos Bisnode kan du på ett och samma ställe få tillgång till information om:

 • Personuppgifter – personnummer, fullständigt namn, folkbokföringsort och historiska uppgifter
 • Kontaktuppgifter – adress, fast telefonnummer, mobilnummer
 • Fordonsuppgifter – äger personen en bil, av vilken modell
 • Uppdrag i företag – är personen, hushållet eller närmaste kretsen registrerad i företag och i vilken roll, eller har personen haft historiska uppdrag i företag
 • Ekonomiska förhållanden - är personen kreditvärdig eller har den betalningsanmärkningar och skulder. Är individen satt i konkurs eller belagd med näringsförbud
 • Fastighetsuppgifter – äger personen en eller flera fastigheter, av vilken typ och vilket taxeringsvärde har de

Tillsammans ger detta dig förutsättning för ett säkrare och väl underbyggt beslutsunderlag vid personutredning. Eftersom all information är tillgänglig på samma plats innebär det också en mer effektiv informationsinhämtning.

Behovet av personinformation ser olika ut beroende på din roll och vilken typ av organisation du representerar. För handläggare inom offentlig sektor i Sverige kan Bisnode erbjuda tillgång till extra information som släktskap och familjebild vid personupplysning. Där ingår uppgifter om barn, föräldrar, nuvarande och tidigare registrerad partner/make/maka samt dessa personers personnummer, ålder och folkbokföringsadress. 

All Bisnodes data hämtas från officiella och verifierade källor. Bisnode synkroniserar och bearbetar den sedan för att du alltid ska ha tillgång till den mest relevanta informationen för dina beslut. Det gör att all vår data är högkvalitativ och pålitlig. Med ständiga uppdateringar är den dessutom alltid färsk vilket gör den till ett tryggt och säkert beslutsunderlag. 

 

Källor där vi hämtar information: 

 • Statens Personadressregister (SPAR)
 • Skatteverket (NAVET)
 • Marknadsinformation Analys AB (MIA) 
 • Bolagsverket (BV)
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Lantmäteriet (LMV)
 • Transportstyrelsen (TS)
 • Trapets AB

För den som ofta gör samma kontroller av personer eller hushåll, till exempel deras ekonomiska förutsättningar eller tillgångar, kan anpassade rapportmallar effektivisera arbetet. Gemensamma rapporter för hela företaget är ett bra sätt för att internt standardisera arbetet med att granska och kontrollera uppgifterna på enskilda individer. Genom anpassade inloggningar kan organisationen delegera beslutsfattandet internt och undvika såväl dubbelarbete som flaskhalsar. 

Du kan välja det eller de leveranssätt som passar dig och din organisation:

 • Webbportal med personlig login, IP- eller federativ inloggning
 • Integrerad uppdatering av era egna system, till exempel CRM-system, talsvarssystem och e-handelslösningar
 • Filöverföring som APPC och MQ

Kom igång med Infotorg person

Ring oss

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!