InfoTorg Person

Fatta säkra beslut med pålitlig personupplysning

Kom igång

Säkerställ rätt beslut med kvalitetssäkrad personinformation
Säkra regelefterlevnad i era register med compliant personinformation
Effektivisera arbetet med samlad tillgång till all personinformation

Rätt information säkerställer rätt beslut

Varje år ändrar 1 miljon personer i Sverige sin adress, ungefär 40 000 ingår äktenskap och drygt 100 000 personer föds. Personer utvandrar och avlider. Alla dessa förändringar leder till att individer får förändrade förutsättningar och levnadsmönster både som medborgare och konsumenter. Med tillgång till validerad personinformation säkerställer du att du kan ta korrekta beslut – oavsett om det handlar om att verifiera att du är i kontakt med rätt person, kontroll av folkbokföringsadress, dennes företagsengagemang, kreditvärdighet eller hur du bäst når personen inför marknadsföringskampanjer.

Med InfoTorg Person får du kvalitetssäkrade personuppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige i ett komplett personregister. Det innebär att du kan vara trygg med att dina beslutsunderlag är uppdaterade med den senaste informationen från officiella och pålitliga källor. Personinformationen är indelad i olika behörighetsklasser. Det betyder att kunder får olika tillgång till personers information, till exempel har myndigheter rätt att se mer information än företag.

Få koll på en individs identitet med bakgrundskontroll

Säkerställ att uppgifterna du har stämmer
  • Skapa en bild av en persons tillgångar genom information om personen äger en fastighet, bil eller har engagemang/ verklig huvudman i ett företag.
  • Säkerställ en persons ekonomiska situation genom en personupplysning som visar taxerad inkomst, betalningsanmärkningar, konkurser och skulder hos Kronofogden.
  • Hitta personuppgifter och gör en bakgrundskontroll för att förstå individens släktband och ekonomiska beroenden genom tillgång till information om hushållet, relationer och familj (endast tillgängligt för offentlig sektor).

Försäkra dig om att din information är compliant

Håll dig uppdaterad om hur du får hantera personuppgifter
  • Säkra regelefterlevnaden för era register genom att Dun & Bradstreets dataleveranser följer Personuppgiftslagen (PuL), Kreditupplysningslagen (KuL) och specifika standarder för din bransch.
  • Optimera dina uppdateringar så att ditt register följer EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, när den träder i kraft 2018.
  • Säkerställ att dina personregister följer framtida uppdateringar i lagstiftning och nya regulatoriska krav.

Effektivt verktyg för att identifiera verklig huvudman

EU arbetar med att göra det lättare att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av det arbetet är att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman. Sedan 2017 pågår registrering hos Bolagsverket för de företagsformer som är skyldiga att registrera verklig huvudman.

Registret hos Bolagsverket det verktyg som ska göra det enklare att kontrollera vilken person som står bakom ett företag – en process som vi på har förenklat ytterligare genom att erbjuda uppgifterna direkt via InfoTorg eller via API.

Läs: Guide om verklig huvudman

Få ökad effektivitet med all information på ett ställe

Snabbare beslutsprocesser med InfoTorgs verktyg och övriga informationsområden
  • Förenkla arbetet tack vare tillgång till fullständig och verifierad data från flera olika källor.
  • Säkerställ dina beslut med pålitlig och dagligen uppdaterad personinformation.
  • Effektivisera hanteringen med ett webbaserat verktyg, rapportmallar och integrerade uppdateringar i era egna system.

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.