Bisnode InfoTorg Juridik 

Ta rätt beslut med tillförlitlig juridisk information
Kom igång
check-mark-blue.png

Säkerställ juridisk träffsäkerhet med uppdaterad information

check-mark-blue.png

Spara tid med hjälp av effektivt verktyg för research

check-mark-blue.png

Öka kunskapen med juridiska nyheter och bevakning

Gällande rätt i alla lägen

Gällande rätt i alla lägen

Juridisk information kan vara ett helt avgörande underlag för utredningar, eftersökning och beslut kring juridiska frågeställningar. När information kan komma från alla olika officiella källor är det en utmaning att hålla koll på vad som verkligen gäller och vad man ska förhålla sig till. Det handlar inte enbart om att ha kunskap om gällande lagstiftning och förarbeten men också att förstå hur de tillämpas och tolkas av domstolar.

Regering, riksdag, domstolar, myndigheter och EU:s institutioner, är alla exempel på officiella datakällor.

Bisnode InfoTorg Juridiks information ger dig möjlighet att ta del av information och uppdateringar från dessa källor. Med allt samlat i ett användarvänligt verktyg kan du förenkla ditt arbete och, istället för att lägga tid på att samla information, säkerställa en träffsäkerhet i användningen och appliceringen av den.

Säkerställ trygga beslut och relevanta tolkningar

Säkerställ trygga beslut och relevanta tolkningar

Korrekt juridisk information ger dig rätt underlag

 • Gör alltid bedömningar och utredningar baserat på korrekt information och gällande rätt, tack vare löpande uppdateringar.
 • Effektivisera din juridiska informationshantering med tillgång till vår rättsdatabas med miljontals dokument.
 • Öka förståelsen och underlätta tolkningen av juridisk information samt följ rättsutvecklingen med hjälp av originaldokument. 
Effektivisera informationsinsamlingen

Effektivisera informationsinsamlingen

Användarvänligt verktyg för smart juridisk informationssökning

 • Förenkla processerna och spara tid genom tillgång till information från alla officiella källor samlat på ett ställe.
 • Optimera informationshanteringen med hjälp av omfattande och flexibla sökmöjligheter.
 • Skapa kostnadseffektivitet i den legala informationsinsamlingen tack vare välutvecklat och anpassat arbetsverktyg.
Håll koll på det allra viktigaste

Håll koll på det allra viktigaste

Ständigt uppdaterad med Bisnode InfoTorg Juridiks nyhetstjänst

 • Juridiska nyhetsredaktionen väljer ut och presenterar de allra senaste och mest intressanta nyheterna i en juridisk nyhetstjänst.
 • Nyhetsbrev med aktuella händelser baserat på den omvärldsbevakning som är mest relevant för dig.
 • Tillgång till dagligen uppdaterad information genom reportage, artiklar och analyser från våra juristutbildade journalister.

Bisnode InfoTorg Juridiks rättsbank är både ett avancerat och användarvänligt verktyg. Du hittar den information du behöver på ett effektivt sätt och väljer, baserat på ditt behov om du vill göra djupdykande analyser i specifika fall eller ta del av mer översiktliga kartläggningar. Arbetsverktyget har en korslänkad sökfunktion och en kronologisk indexering vilket gör att du enkelt finner det allra senaste men också att du kan följa en lagtexts förändringar. Tack vare att du får all juridisk information samlad på ett ställe kan du spara tid och underlätta hanteringen samtidigt som du kan prioritera och fokusera på tillämpningen av materialet.

Rättsbanken ger dig tillgång till:

 • Lagstiftning SFS
 •  Förarbeten
 • Avgöranden från samtliga domstolar
 • Myndighetspraxis
 • Europarätt

Bisnode InfoTorg Juridik har en nyhetsredaktion som bevakar och följer händelser i Sverige och EU. Med de senaste och viktigaste nyheterna från branschen, domstolarna, riksdagen och regeringen håller du dig ständigt uppdaterad. Vi ger dig informationen i form av artiklar, reportage och genomarbetade analyser. Genom att du väljer de områden som är intressanta för dig får du löpande ett komplett och skräddarsytt nyhetsbrev. Vi ger dig fördjupningar, insikter och utblickar inom det som är allra mest relevant för dig.

Via Bisnode InfoTorg Juridik får du bland annat:

 • Juridiska nyheter
 • Artiklar
 • Analyser
 • Branschnyheter
 • Platsannonser för jurister
 • Litteratur- och tidskriftsreferenser

Bisnodeakademins juridiska utbildningsserie går på djupet inom aktuella juridiska ämnen och vänder sig till dig inom juristbranschen. Utbildningen bygger på en kombination av kunskap från Bisnodes experter och externa gästföreläsare och uppfyller dessutom Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning. För våra kunder är seminarierna alltid kostnadsfria.

Läs mer om vår juridiska utbildningsserie

Kom igång med Infotorg juridik

Ring oss

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!