Bisnode InfoTorg Företag

Trygga och utveckla affärerna med korrekta underlag
Kom igång
check-mark-blue.png

Säkra rätt beslut tack vare koll på den du gör affärer med

check-mark-blue.png

Öka lönsamheten genom att du kan undvika kreditförluster

check-mark-blue.png

Effektivisera hanteringen med all information i ett verktyg

Rätt företagsinformation för rätt beslut

Rätt företagsinformation för rätt beslut

All företagsfakta du behöver i ett komplett företagsregister

I Sverige finns det nu fler aktiva företag än någonsin. Med ett antal som överstiger 1,3 miljoner innebär det att det också finns ett ökat utbud av potentiella affärsrelationer och partnerskap. Det i sig skapar en helt ny arena för affärer där information är en helt avgörande faktor för att göra rätt val och ta rätt beslut. Att ha kunskap om ett företags status, förutsättningar och välmående samt dess företrädares eventuella påverkan, kan vara direkt affärskritiskt. Utmaningen ligger i att kunna ta trygga beslut med minskad eller bibehållen risk men också att skapa en resurseffektivitet vad gäller att skaffa, hantera och förstå relevant data.

Med Bisnode InfoTorg Företag får du tillgång till alla svenska företag i ett komplett företagsregister. Alltså all den data som är viktig för dig och som hjälper dig att handlägga ärenden och fatta korrekta beslut. Du får kontroll över din befintliga och potentiella portfölj och kan på så sätt undvika förluster. Med tillgång till all officiell företagsinformation i Sverige, kan du samtidigt skapa en träffsäkerhet i marknadsförings- och säljaktiviteter.

Optimera dina affärsbeslut

Optimera dina affärsbeslut

Medveten risk och större potential med Bisnode InfoTorg Företag

 • Förstå dina affärspartners och få rätt insikter för att utveckla befintliga och nya kunder.
 • Ha rätt koll på dina kunders historiska och aktuella åtaganden och undvik därigenom förluster och bedrägerier.
 • Skapa nya affärer och öka lönsamheten genom att acceptera rätt kunder vid varje givet tillfälle.
Få maximal effekt i datahanteringen

Få maximal effekt i datahanteringen

Förenklade beslutsprocesser med Bisnode InfoTorgs verktyg

 • Förenkla arbetet tack vare tillgång till fullständig och samlad data från pålitliga källor.
 • Säkerställ dina affärsbeslut med korrekt och dagligen uppdaterad företagsinformation.
 • Effektivisera hanteringen med smart verktyg och möjligheten att välja graden av integration i era egna system.
Effektivt verktyg för att identifiera verklig huvudman

Effektivt verktyg för att identifiera verklig huvudman

EU arbetar med att göra det lättare att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av det arbetet är att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman. Sedan 2017 pågår registrering hos Bolagsverket för de företagsformer som är skyldiga att registrera verklig huvudman. 

För verksamhetsutövare är registret hos Bolagsverket det verktyg som ska göra det enklare att kontrollera vem som står bakom ett företag – en process som vi på Bisnode har förenklat ytterligare genom att erbjuda uppgifterna direkt via InfoTorg eller via API.

Läs: Guide om verklig huvudman

Med validerad data som är kritisk för affären kan du hela tiden ta rätt beslut. Bisnode InfoTorg Företag ger dig koll på dina kunder och leverantörer så att du kan undvika dem som av olika anledningar eventuellt inte kommer att kunna fullfölja sina åtaganden. Genom kunskap om vem som är behörig firmatecknare samt koll på representanters och styrelsemedlemmars historik kan du ingå avtal som kan leda till långsiktiga relationer och möjligheten att skapa tillväxt.

 I Bisnode InfoTorg Företag får du bland annat tillgång till följande:

 • All information om svenska företag
 • All tillgänglig fakta om företrädare och beslutsfattare i företag
 • Företags SNI-kod samt typ av verksamhet och ändamål
 • Kontaktuppgifter
 • Funktionärer, firmatecknare och styrelsemedlemmars uppdrag, både historiska och aktuella
 • Hushålls uppdrag i företag
 • Koncerninformation
 • Juridiska personers ägande, 15% och uppåt
 • Företags ägande av fastigheter och fordon
 • Registrering för moms, F-skatt och arbetsgivaravgift
 • Kreditkontroll och kreditrapporter
 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Skatteverket
 • Information om företag som finns på Svensk Handels varningslistor, om företaget förekommer i juridiska sammanhang eller har en revisionsanmärkning
 • Selektering av målgrupper för att hitta potentiella kunder
 • Analys av konkurrenter och marknad
 • Bokslut och nyckeltal
 • Svenskt tillväxtindex som ger insikter om vart ett företag är på väg

 • Rapportfunktioner som är anpassade efter dina behov
 • Bevakning av företags status och funktionärer samt varningssignaler när något förändras

Med specifik och korrekt information om svenska företag och företagsformer samt 2,6 miljoner personer som har koppling till dem, får du ett heltäckande beslutsunderlag. Du får dels en tydlig överblick men också möjligheten att analysera den data du önskar gå på djupet med. Allt samlas på ett ställe och datan uppdateras i realtid mot officiella källor så att du kan vara trygg i att du alltid har tillgång till rådande information.

Bisnode InfoTorg Företag samlar data från bland annat följande källor:

 • Bolagsverket
 • Skatteverket
 • SCB
 • Lantmäteriverket
 • Transportstyrelsen
 • Kreditinstitut

Tillgång till företagsinformation när och där du behöver den kan vara helt avgörande för dina affärsbeslut. Med möjlighet till olika leveransalternativ får du en informationshantering som fungerar specifikt för ditt företag. I våra informationsportaler hittar du alla typer av upplysningar men kan också välja om du vill integrera datan i era befintliga system och de egna gränssnitten. Med hjälp av Bisnode InfoTorg har du tillgång till företagsinformation när du behöver den.

Kom igång med Infotorg företag

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

5 skäl att integrera global företagsdata

För dig som jobbar med internationella affärer
Läs mer