InfoTorg Företag

Trygga och utveckla affärerna med korrekta underlag

Kom igång Logga in

Säkra rätt beslut tack vare koll på den du gör affärer med
Öka lönsamheten genom att du kan undvika kreditförluster
Effektivisera hanteringen med all information i ett verktyg

Rätt företagsinformation för rätt beslut

All företagsfakta du behöver i ett komplett företagsregister

I Sverige finns det nu fler aktiva företag än någonsin. Med ett antal som överstiger 1,3 miljoner innebär det att det också finns ett ökat utbud av potentiella affärsrelationer och partnerskap. Det i sig skapar en helt ny arena för affärer där information är en helt avgörande faktor för att göra rätt val och ta rätt beslut. Att ha kunskap om ett företags status, förutsättningar och välmående samt dess företrädares eventuella påverkan, kan vara direkt affärskritiskt. Utmaningen ligger i att kunna ta trygga beslut med minskad eller bibehållen risk men också att skapa en resurseffektivitet vad gäller att skaffa, hantera och förstå relevant data.

Med InfoTorg Företag får du tillgång till alla svenska företag i ett komplett företagsregister. Alltså all den data som är viktig för dig och som hjälper dig att handlägga ärenden och fatta korrekta beslut. Du får kontroll över din befintliga och potentiella portfölj och kan på så sätt undvika förluster. Med tillgång till all officiell företagsinformation i Sverige, kan du samtidigt skapa en träffsäkerhet i marknadsförings- och säljaktiviteter.

Optimera dina affärsbeslut

Medveten risk och större potential med InfoTorg Företag
  • Förstå dina affärspartners och få rätt insikter för att utveckla befintliga och nya kunder.
  • Ha rätt koll på dina kunders historiska och aktuella åtaganden och undvik därigenom förluster och bedrägerier.
  • Skapa nya affärer och öka lönsamheten genom att acceptera rätt kunder vid varje givet tillfälle.

Få maximal effekt i datahanteringen

Förenklade beslutsprocesser med InfoTorgs verktyg
  • Förenkla arbetet tack vare tillgång till fullständig och samlad data från pålitliga källor.
  • Säkerställ dina affärsbeslut med korrekt och dagligen uppdaterad företagsinformation.
  • Effektivisera hanteringen med smart verktyg och möjligheten att välja graden av integration i era egna system.

Effektivt verktyg för att identifiera verklig huvudman

EU arbetar med att göra det lättare att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av det arbetet är att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman. Sedan 2017 pågår registrering hos Bolagsverket för de företagsformer som är skyldiga att registrera verklig huvudman.

För verksamhetsutövare är registret hos Bolagsverket det verktyg som ska göra det enklare att kontrollera vem som står bakom ett företag – en process som vi har förenklat ytterligare genom att erbjuda uppgifterna direkt via InfoTorg eller via API.

Läs: Guide om verklig huvudman
Kom igång med Infotorg Företag
Ring oss. Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17 08-55805900