InfoTorg Fastighet

Samlad information om Sveriges alla fastigheter

Kom igång LOGGA IN

Verifiera och kontrollera fastigheter och deras ägarförhållanden
Öka träffsäkerheten med relevant information till rätt mottagare
Säkerställ projektplaner genom att verifiera fakta om fastigheter

Kvalitetssäkrat fastighetsregister

Vårt land består av 450 000 kvadratkilometer som är indelad i 3,5 miljoner fastigheter. Fastighetsindelningen och uppgifter om vem som äger vad är användbar information i flera sammanhang; bodelning, arvsskiften, kreditgivning, lagfart och försäljning för att fastställa ägare och som grund för att planera och utveckla samhället. Genom fastighetsdata får du komplex information om till exempel fastighetsägare, taxeringsvärde, inteckningar, areal, tidigare ägare, överlåtelseform, köpeskilling, byggnader, servitut och kartor.

InfoTorg Fastighet ger dig tillgång till fullständig, kvalitetssäkrad och uppdaterad information om alla Sveriges fastigheter i ett komplett fastighetsregister. Datan hämtas från Lantmäteriet och du kan få den integrerad i era befintliga system. Våra experter hjälper dig att göra relevanta urval och hanterar också den ändamålsprövning som Lantmäteriet kräver för fastighetsinformation.

Fatta kloka beslut med fastighetsinformation

Effektivisera beslutsfattande med en rättvisande bild av verkligheten
  • Verifiera ägare och taxeringsvärden för att kunna värdera en fastighet till exempel inför bodelning, arvsskiften och förvärv.
  • Säkerställ planer på ombyggnationer med verifierad information om fastighetens detaljplan, areal, fastighetsgräns och naturvårdsbestämmelser.
  • Projektera stadsutveckling med direkt tillgång till information om markreglering, gränspunkter och fastighetsägare.

Hantera risk vid investeringar och kreditgivning

Vem äger fastigheten? Undvik förluster med korrekt fastighetsinformation
  • Matcha en låneansökan mot berörd fastighet och ägare.
  • Kontrollera fastigheter vid försäkringsärenden.
  • Koppla en fastighet till verifierad person- och företagsinformation.

Rikta din information till rätt fastighetsägare

Nå rätt fastighetsägare med hjälp av pålitlig fastighetsdata
  • Använd taxeringsvärde för att nå rätt målgrupp i ett geografiskt område.
  • Anpassa budskapet med information om målgruppens fastighetstyp.
  • Få fördjupad information om området där fastigheten är belägen.

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.