Företagsinformation & datakvalitet

Grunden för alla framgångsrika affärer

30% av dina affärer går förlorade på grund av dålig data. Uppdaterad lokal och internationell data från Dun & Bradstreet kommer att förhindra det.

Vi stöttar stora som små företag med konsument-, hushålls-, företags- och branschdata som är tillgängliga via API:er och webbtjänster.

Beslutsstöd & affärsdata

Om du kombinerar din data med vår data får du alltid ren affärsdata fri från dubbletter. Följden blir högre engagemang och snabbare försäljning vilket minskar informationssilos och ineffektivitet. Läs mer

Business Contacts
Få tillgång till 40 miljoner kontakter i 21 europeiska länder
Läs mer
D&B Direct Master Data
Gör dina system smartare med integrerad data
Läs mer
InfoTorg
Ta trygga affärsbeslut med relevant information
Läs mer
D&B Optimizer
Öka effektiviteten hos försäljning och marknad
Läs mer

Datakvalitet

Opålitlig kunddata i ditt CRM kan inte bara orsaka en dålig kundupplevelse utan även ekonomiska förluster. Du löser problemet genom att hålla din data uppdaterad och tvättad.Läs mer

Business Contacts
Få tillgång till 40 miljoner kontakter i 21 europeiska länder
Läs mer
Consumer Intelligence
Få tillgång till uppdaterad konsumentdata om 90M+ europeiska konsumenter
Läs mer
D&B Direct Master Data
Gör dina system smartare med integrerad data
Läs mer
D&B Optimizer
Öka effektiviteten hos försäljning och marknad
Läs mer