Beställ ditt D&B
D-U-N-S® Number

Beställ och skapa möjligheter för internationella affärer
check-mark-blue.png

Låt globala bolag få korrekt information om ditt företag

check-mark-blue.png

Bli en potentiell affärspartner för internationella aktörer

check-mark-blue.png

Ger förutsättningar för internationella avtalsförhandlingar

Beställ D&B D-U-N-S® NUMBER

Världens största företagsdatabas

Bli en del av världens största företagsdatabas. Med ett D&B D-U-N-S® Number får ditt företag ett unikt identifikationsnummer som låter globala bolag få korrekt information om er och er verksamhet.

Med ett D&B D-U-N-S®Number blir du också en potentiell affärspartner på den internationella marknaden.

D&B D-U-N-S®Number ges ut av Dun & Bradstreet och kan beskrivas som ett internationellt organisationsnummer. Dun & Bradstreet har marknadens största företagsdatabas med information om mer än 265 miljoner företag över hela världen.