D&B Onboard

Vår globala data ser till att du följer lagstiftning och säkrar ditt företags compliance

Se till att veta vem du gör affärer med

Leverera dina interna policyer och processer. Minimera reglerings- och renommérisker och börja arbeta snabbare med kunder.

 • Webbaserad identifiering av affärspartner
 • Cirka 355 miljoner globala företag
 • Global riskbedömning
 • Global data om lönsamma ägare och UBO-data
 • Kontroll mot PEP- och sanktionslistor och negativ media
 • Revisionssäker dokumentation av revisionsspåret

Redan kund?

Logga in här

Varför välja D&B Onboard

Få direkt tillgång till globala sanktionslistor
Sök i data och lägg till dina egna anteckningar i systemet
Förvara en daterad och tidsstämplad registrering av sökningen i compliance-syfte
Ta snabbare beslut eftersom du känner dina kunder

Gör en snabb start när du arbetar med nya kunder

Det finns fyra enkla steg för framgång:
 1. Definiera syftet med din risk- och kreditkontroll. Detta gäller alla nya kunder eller leverantörer.
 2. Identifiera företaget eller personen du vill granska. Du får tillgång till information kopplad till compliance, såsom sanktionslistor, mediekällor och PEP-listor.
 1. Lägg till dina anteckningar – t.ex. påminnelser om kategorisering och övervakning.

 2. Varje körning sparas och spåras fullt ut till de anställda som hanterade processen. Körningarna kan sedan följas upp regelbundet för att säkra och automatisera avdelningens processer.
 • Kontroll av företagsledning
 • Företagsöversikt – status och juridisk form
 • Kreditinformation om företag
 • Användarvänligt webbverktyg
 • Dagliga uppdateringar
 • Flexibel produktkonfiguration
 • Enhets-ID – korrekt verifiering av företaget
 • Kontroll mot sanktionslistor
 • Bedömning av landrisk
 • Om företaget är börsnoterat
 • Regulators Lists Check
 • PEP - företagsledare i en politiskt utsatt position
 • Kontroll av negativ publicitet i media
 • Revisionssäker datalagring

Nyfiken på att veta mer om våra datadrivna lösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort: