D&B Finance Analytics Credit Intelligence

Fatta kvalificerade kreditbeslut med omfattande data, avancerad analys och AI.

Vill du optimera dina kreditbeslut och säkerställa ett bättre kassaflöde?

Credit Intelligence hjälper dig att förbättra ditt kassaflöde - oavsett företagets storlek.

 • Ge kredit omedelbart utan manuell hantering
 • Utför avancerade analyser
 • Hantera och övervaka din globala kundportfölj
 • Öka din lönsamhet
 • Minska DSO och kostnader
 • Få betalt i tid

Se hur D&B Finance Analytics Credit Intelligence kan hjälpa dig att hantera risker, öka effektiviteten och förbättra din affärsinsikt.

D&B Finance Analytics Credit Intelligence är en skalbar plattform som erbjuder allt från omfattande kreditrapporter till en fulländad, automatiserad lösning. Tjänsten är intelligent, flexibel och enkel att använda.

Lösningen består av två moduler:

 • Portfolio Insight - Övervaka din globala kundportfölj, se trender och få insikt i total riskfördelning..
 • Account Manager - Få dagliga notiser och uppdateringar vid förändrad kreditriskbedömning, och se när du bör höja eller begränsa kreditgränsen. .

Portfolio Insight

Förbättra din affärsinsikt

Med funktioner för global portföljhantering och förbättrad rapportering hjälper vi dig att förstå total potentiell risk och identifiera tillväxtmöjligheter.

Dashborden ger dig en översiktsbild med intuitiva diagram och grafer som hjälper dig att visualisera risker och se trender för hela din kundportfölj. Dessutom ger den insikt som hjälper dig att förstå din nuvarande riskfördelning av utestående belopp och riskfyllda konton. Detta görs genom olika segment, så som branscher, plats, ålder på kundfordringar och utnyttjandegrad av kreditgräns.

Med anpassade varningsfunktioner får du ett meddelande när du behöver se över eventuella kundkonton med hög risk, och kan vidta nödvändiga åtgärder innan de påverkar slutresultatet.

Account Manager

Hantera risk

Credit Intelligence gör dagliga, automatiserade bedömningar baserade på positiva och negativa förändringar, för att bedöma kvaliteten på kreditrisken för varje enskild kundfordring i din portfölj.

Om det sker en betydande förändring flaggas kontot för vidare utvärdering, vilket kan ligga till grund för en ny bedömning (med utökad eller begränsad kreditgräns) eller en ändring av villkoren. Om en risk identifieras kan du förhindra ytterligare kreditköp genom att tillfälligt pausa kontot eller skicka ärendet till inkasso.

Alla åtgärder registreras automatiskt med en tidsstämpel för att underlätta dokumentationen till revision och efterlevnad av lagar och regler.

Detta får du:

 • Förbättrat kassaflöde
 • Förhandsgranskning och validering av kreditansökningar
 • Tillgång till branschledande data och analyser i kombination med AI
 • Tillgänglighet via en användarvänlig plattform
 • Få anpassade varningar när något sker
 • Övervaka dina globala kunder
 • Insikt i realtid och finansiell information om 400 miljoner företag
 • Identifiera tillväxtmöjligheter
 • Snabbare onboarding för kunder

Läs mer om våra kundcase

Lär dig hur Duke Energy reducerade både tid och kostnader med automatiserade kreditbeslut.
Läs mer
Läs hur Securitas ökade sin kreditgodkännandegrad till 90% + med automatisering.
Läs mer