D&B Direct for Finance

Förbättra dina affärsresultat med snabbt och kvalificerat beslutsfattande

Ge ditt team omedelbara insikter

Genom att minska kreditrisken och identifiera bättre affärsmöjligheter kan du förbättra ditt kassaflöde. Detta uppnås genom att synkronisera informationsflödet över alla dina finansiella system. D&B Direct for Finance kommer att effektivisera din beslutsprocess med kvalitetresultat.

 • Automatiserade uppdateringar och varningar om din risk
 • Globalt D‑U‑N‑S®-nummer
 • Integrerad data över redovisnings- och ERP-applikationer
 • Synkroniserat informationsflöde över alla dina finansiella system
 • Global Trade Experience Benchmark Paydex ®
 • Förbättrat kassaflöde genom kombinerad bedömning av dina risker och möjligheter

Varför välja D&B Direct for Finance?

Synkronisera informationsflöden över finansiella system i realtid
Anpassa och förkorta dina due diligence-procedurer
Få tillgång till all relevant data inom ERP och redovisningsapplikationer
Automatisera beslut för att hantera dina risker, fordringar och insamlingar
Finanspersonal behöver strukturerad data
Fokusera din data och väx med ekonomiska insikter

Varje dag genererar dina kundinteraktioner i en stor mängd data, men hur relevant och tillförlitlig är all denna data? Vilseledande data kommer att leda till dåliga beslut, vilket i sin tur kommer att skada dina försäljningscykler. Om du integrerar dina system med D&B Direct for Finance kan du övervinna hinder som uppstår genom dåligt organiserad data. Genom att aktivera korrekt, strukturerad och insiktsfull data kommer du säkerställa en snabbare tillväxt i företaget. Vi hjälper dig att få ett slut på dåliga beslut.

Data-as-a-Service är nästa utveckling av datadriven finans

I takt med att datans komplexitet ökar har finansavdelningen i uppgift att förstå sina organisationers ekonomiska situation. D&B Direct erbjuder integration i realtid, Data-as-a-Service, för att minska komplexiteten och överbrygga luckorna. Möjliggöra bättre riskhantering och försäljning samt driva tillväxt i hela företaget. Även förbättra ditt kassaflöde genom att minska din kreditrisk, identifiera möjligheter och automatisera beslutsfattandet. Data-as-a-Service tillhandahålls genom ett modernt API.

Läs mer på D&B Directs portal för utvecklare

Produktsammanfattning

 • Integrera data över redovisnings- och ERP-applikationer
 • Tillgång till D&B:s Global Data Cloud
 • Matcha din data med D&B:s register
 • Förbättra kassaflödet genom kombinerad risk- och möjlighetsbedömning
 • Automatisera beslut för att hantera risker, fordringar och insamlingsprioriteringar
 • Effektiv due diligence-process för nya erbjudanden och förvärv
 • Få insikter om försäljningsmöjligheter
 • Delad syn på risk och möjligheter
 • D&B global D‑U‑N‑S® Number
 • Daas – Data as a service
 • Global Trade Experience Benchmark Paydex ®
 • Över 5 miljoner dagliga uppdateringar i realtid
 • Synkroniserat informationsflöde över alla dina finansiella system
 • Standardintegration av partnernätverk
 • Global övervakningstäckning
 • Intuitiva API:er, dokumentation och testsystem
 • Innovativt produkt- och partnerekosystem
 • Tillgängliga uppdateringar om över 330+ miljoner företag

Nyfiken på att veta mer om våra datadrivna lösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort: