Dun & Bradstreet
D-U-N-S® Number

Bli en del av världens största företagsdatabas

Beställ D-U-N-S Number

Bli en del av världens största företagsdatabas. Med ett D-U-N-S Number får ditt företag ett unikt identifikationsnummer som låter globala bolag få korrekt information om er och er verksamhet.

Med ett D-U-N-S Number ökar du möjligheterna att göra affärer på en internationell marknad.

Förutom att många företag ställer krav på att du har ett D-U-N-S Number för att göra affärer med dig, är det också via detta identifikationsnummer som potentiella kunder och leverantörer på den internationella marknaden hämtar information om ditt företag.

Med ett D-U-N-S Number är ditt företag sökbart i världens största databas för företag. Det gör det enkelt för dig att visa din kreditvärdighet och skapa trovärdighet hos kreditgivare, leverantörer och kunder.

Skapa affärsmöjligheter över hela världen
Få koll på risk och kredit på en internationell marknad
Fatta rätt beslut med tillgång till högkvalitativ data
Vad är D-U-N-S Number?

D-U-N-S Number är ett identifikationsnummer för företag som blivit global standard och finns nu på mer än 500 miljoner företag över hela världen. D-U-N-S Number är unikt för Dun & Bradstreet som med hjälp av det samlar och strukturerar informationen i världens största databas för företagsinformation.

Med hjälp av D-U-N-S Number kan du förstå ett företags organisationsstruktur och få en överblick av hur företag är sammanlänkade med hjälp av koncernträd. Detta är helt unikt för Dun & Bradstreet och möjliggörs genom att D-U-N-S Number länkar företag, huvudkontor, arbetsställen och filialer på global nivå.

Säkra dina internationella affärer

Med D-U-N-S Number för en internationell leverantör eller kund kan du:

 • Kvalitetssäkra databaser genom att identifiera dubbletter och partners som gått i konkurs.
 • Länka ihop olika interna databaser till en helhetsbild.
 • Få en bättre balans i ”Balance of Trade” (kund – leverantör).
 • Arbeta med en global standardiserad kundvy.
 • Optimera marknadsföringskampanjer genom att inte göra utskick till samma företag flera gånger.
 • Identifiera globala inköp (total spend) som finns tillgängliga i många olika system i organisationen.
 • Minimera kundservicekostnader genom att begränsa antalet gånger kunder och leverantörer blir kontaktade (dubbletter).
 • Enklare och snabbare mäta risk på alla kunder och leverantörer.
 • Följa kritiska förändringar som till exempel fusioner och uppköp och med en högre kvalitet.
 • Säkra kvaliteten genom tillgång till den enda globala erkända företagsidentifikatorn.

Öka dina möjligheter att göra globala affärer

Sök, kontrollera och hitta nya affärskontakter

 • Hitta nya kunder genom att koppla din egen data med Dun & Bradstreets data och få en helhetsbild.
 • Öka merförsäljningen genom att kartlägga koncerner och ägarstrukturer.
 • Optimera dina marknadsföringsinsatser genom att göra rätt utskick till rätt mottagare.
Säkerställ att du gör affärer med rätt kunder

Internationell affärsdata ger dig en tydlig helhetsbild

 • Följ kritiska förändringar som fusioner och uppköp med pålitlig och uppdaterad data.
 • Förenkla riskbedömningen av leverantörer och kunder genom tillgång till en global standardiserad kundvy.
 • Kartlägg dina kunder med D-U-N-S Number och få en fördjupad bild av ägar- och organisationsstruktur.