Bisnode RiskGuardian Suite

Webbaserat kreditverktyg för ett bättre kassaflöde och tryggare affärer.
Prova tjänsten gratis Se demofilm om verktyget
check-mark-blue.png

Högkvalitativ kreditbedömning för lönsamma beslut

check-mark-blue.png

Undvik kreditförluster genom att göra affärer med rätt kunder

check-mark-blue.png

Skaffa stabila kunder som du vet kan betala i tid

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Prova Sveriges skickligaste kreditverktyg


Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att komma igång – vi hör av oss inom 24 timmar.

I erbjudandet ingår:

 • Tillgång till marknadens mest träffsäkra kreditvärderingssystem, AAA-ratingen
 • Upp till 100 företagsupplysningar eller 100 bevakningsobjekt på företag i Sverige.
 • Prova gratis i 30 dagar

Vid kreditupplysning på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utgår upplysningskopia. Erbjudandet gäller inte för personupplysningar och för kunder som redan tecknat denna produkt.

Optimera din kreditgivning

Optimera din kreditgivning

Använd marknadens mest kompetenta kreditverktyg

Det är viktigare än någonsin att ha koll på kunder och leverantörer, både nya och befintliga. För att etablera eller utveckla en affärsrelation krävs tydliga beslutsunderlag som underlättar din kreditbedömning. Med tillförlitlig och aktuell kreditinformation kan du ta steget från att enbart minimera risk till att säga ja till fler affärer med lämpliga kreditvillkor. På så sätt kan du optimera din kreditgivning.

Bisnodes kreditupplysningar är kompletta och bygger på träffsäkra värderingsmodeller. Bevakningen av företagshändelser ger dig varningssignaler i god tid så att du snabbt kan anpassa villkoren efter hur det går för dina affärspartners. Du får även en visuell översikt av din bevakningsportfölj genom att företagen grupperas per risknivå, vilket hjälper dig att förstå den totala risken i din portfölj.

Fördelar med kreditverktyget

Fördelar med kreditverktyget

 • Modernt gränssnitt med smart sökfunktion, enkelt att hitta och hantera sitt sökresultat i en tydlig produktöversikt.
 • Kreditupplysningar på svenska företag, företrädare och privatpersoner​
 • Bygger på kreditvärderingssystemet AAA som bäst förutser konkurser ​
 • Betalningsindex för att identifiera sena fakturabetalare ​
 • Bevakning med portföljvy och underportföljer för helhetsbild av kreditrisk​
 • Konsumentscore för kreditvärdering och poängsättning av betalningsförmåga hos privatpersoner 

Tillförlitlig värderingsmodell

En effektiv kreditbedömning bidrar till att undvika kreditförluster genom att hitta och behålla kreditvärdiga kunder. Bisnode RiskGuardian Suite är baserad på marknadens ledande kreditvärderingsmodell – AAA-ratingen. Den kan med 90 procents säkerhet förutspå om ett företag kommer att gå i konkurs ett år innan det inträffar. Vi är så pass säkra på modellens precision att vi är den enda aktören på marknaden som öppet redovisar hur bra vårt kreditbetyg förutser konkurser. 

Läs mer om AAA

Analysera betalningsmönster

Kreditvärdighet är ett mått på hur sannolikt det är att du får betalt, men att även titta på en kunds betalningsmönster kan hjälpa dig att förbättra kassaflödet. Med tillgång till Bisnodes Betalningsindex får du information om hur bra företag är på att betala sina fakturor i tid. Det ger dig en tydlig bild av betalningsmönstret och gör att du vet vilka kunder du behöver hålla lite extra koll på vid faktureringen.

Läs mer om Bisnodes Betalningsindex

Bisnode RiskGuardian Suite på 2 min

Du kan söka fram och hämta en upplysning på alla privatpersoner över 15 år som är folkbokförda i Sverige. Personupplysningarna innehåller information om bl.a. inkomst, betalningsanmärkningar, skuldsaldo och fastighetsinnehav. Upplysningarna ger dig ett komplett underlag för att fatta ett kreditbeslut och ge rätt betalningsvillkor.

Varianter av kreditupplysning på privatperson:

Krav på legitimt behov och upplysningskopia

Enligt kreditupplysningslagen ska den som begär en personupplysning ha ett legitimt behov. Legitimt behov finns om du avser ingå ett kreditavtal eller liknande med personen som upplysningen avser eller om det finns eller förbereds en avtalsförbindelse där det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning 

Det skickas alltid en upplysningskopia när du tar en kreditupplysning på en privatperson. På upplysningskopian framgår det vem som beställt kreditupplysningen samt vilken information som lämnats ut om den omfrågade.

För dig som tar ett större antal personupplysningar finns en personupplysning med s.k. scoring som ger information om privatpersoners kreditvärdighet och sannolikheten att den omfrågade hamnar i obestånd.  Scoringen ger möjligheten att fatta konsekventa och objektiva kreditbeslut, i stället för att bygga besluten på individuella bedömningar av innehållet i en personrapport.

Scoringen är uppdelad i 10 olika intervall, där 10 poäng är bäst och 1 poäng är sämst. En låg score innebär lägre kreditvärdighet och betyder att det är hög risk att kredittagaren inte fullgör sitt betalningsåtagande. En hög poäng betyder omvänt att det finns en stor kreditvärdighet och därigenom också en liten risk för att kredittagaren inte kommer att betala. 

Läs mer om Bisnodes Konsumentscore

När du behöver analysera ett företag på djupet kan du behöva detaljerad information om företrädarna i styrelsen på företaget. Rapporterna kan ge dig viktig information om riskbenägenheten hos styrelsemedlemmarna.

Kreditupplysning på företrädare: 

 • Engagemangsrapport - Ger information om företrädarens övriga aktuella och historiska engagemang i andra företag.
 • Företrädarrapport - Företrädarreporten ger dig styrelsemedlemmars personliga finansiella ställning och engagemang i andra företag. Företrädarrapportern är ett bra komplement till företagsrapporten i aktiebolag med begränsad ekonomisk information t ex nystartade företag. Företrädarrapportern är enbart tillgänglig från en företagsupplysning och kan tas under förutsättning att man granskar företaget.

Upplysningskopia utgår för företrädarrapporten och anger att man är omfrågad som näringsidkare eller en näringsanknuten person och att det inte blir någon registrerad förfrågan som privatperson. 

Med Bisnodes företagsupplysningar kan du enkelt söka översiktlig information, få snabba kreditbesked eller information om rekommenderade kreditlimiter. Du har direkt tillgång till information som kreditrating, styrelseinformation, bokslutssiffror, betalningsanmärkningar, Betalningsindex och historisk information. Det är användbar information både när du gör bakgrundskollar på nya kunder och leverantörer och kollar upp dina befintliga kunder. 

Innehåll i företagsupplysningen:

 • Allmän företagsinformation 
 • Kreditrating och limit
 • Delomdömen
 • Betalningsindex (aktuell/historisk) 
 • Betalningsanmärkningar 
 • Ansökningar
 • Skuldsaldo (aktuell/historisk)
 • Konkursfordringar 
 • 5 års nyckeltal och bokslut
 • Koncernbokslut
 • Aktuellt/taxerat fastighetsinnehav
 • Styrelse aktuell och historisk, firmatecknare
 • Koncerninformation
 • Redovisade arbetsgivaravgifter
 • Serveringstillstånd
 • Bankgirokonton
 • Företagsaktiviteter
 • Tidigare förfrågningar 

Det skickas alltid en upplysningskopia när du tar en kreditupplysning på en enskild firma eller handels- eller kommanditbolag. På upplysningskopian framgår det vem som beställt kreditupplysningen samt vilken information som lämnats ut om den omfrågade.

Riskguardian_EventsFilterOpen.png

En stor utmaning för företagare är att behålla fokus på den dagliga verksamheten och samtidigt hantera kundkredit- och leverantörsrisker. Bevakningsfunktionen hjälper dig att hålla koll på förändringar och risk i din bevakningsportfölj.

Genom att lägga till en bevakning på ett företag får du en signal om det företaget till exempel fått förändrad kreditrating, en betalningsanmärkning eller genomfört förändringar i styrelse eller ägarstruktur. Du får löpande information om viktiga händelser när du loggar in i själva tjänster och via e-post.  Det ger dig en tydlig och alltid uppdaterad överblick över de viktigaste förändringarna och vad du behöver agera på. Du får tillgång till historiska bevakningshändelser 12 månader tillbaka, vilket hjälper dig att analysera trender.

Kreditbevakningen ger dig bl.a. information om:

 • Konkurser
 • Fusioner och likvidationer
 • Avregistrerade företag
 • Betalningsanmärkningar
 • Aktuell rating och ratingförändringar
 • Styrelseändringar
 • Nya bokslut
 • Namnändringar
 • Adressändringar
Riskguardian_PortfolioPageWithoutMenu.png

Med hjälp av portföljvyn får du en aktuell bild av den totala riskfördelningen i din bevakade kundstock. Alla företag du bevakar grupperas per kreditrating. Genom att klicka på en viss ratinggrupp listas alla företag som ingår i den riskgruppen. Det gör att du som användare kan fokusera på de företag som kräver störst uppmärksamhet men också identifiera vilka företag som har störst potential att utvecklas. 

Om du har en större bevakningsportfölj kan du skapa egna underportföljer, tex per kundgrupp. Detta gör det enklare att bevaka och följa upp dina affärspartners.

Välkommen till
Bisnode RiskGuardian Suite!

Här hittar du instruktionsfilmer, tips på hur du ska använda tjänsten och e-books.
Ta mig dit

För dig
som redan
är kund