Risk Guardian Suite - Risk Decisioning

Öka dina försäljningsresultat med automatiserad riskbedömning

Optimera din försäljning med automatiserade kreditbeslut

Risk Decisioning automatiserar kreditbeslut så att de kan nås av dina säljare eller till och med i din kundvagn i webbshopen. Det finns inget behov av att varje kreditansökan ska granskas av dig eller din kreditriskhanterare. Genom att erbjuda betalningsplaner närmare försäljning, utan att offra dina kreditrisknivåer, får du ombord kunder som annars skulle ha gått förlorade.

 • Automatiserade kreditbeslut baserade på data
 • Möjliggör konsekvens i beslutsfattande och riskhantering
 • Inkluderar screening av AML, PEP & Sanktionslistor för full kontroll
 • Arkivering så att du kan granska och ändra automatiserade beslut
 • Slå samman med dina egna system via standard API
 • Finns också som en användarvänlig webbapplikation

Varför välja Risk Decisioning?

Ökad försäljning och nöjda kunder tack vare automatiserade kreditbeslut

Kreditbeslut baserade på data möjliggör konsekvens, noggrannhet och mer försäljning

Kraftfullt verktyg för att snabbt kontrollera kreditvärdighet hos både företag och privatpersoner

Flexibla regeluppsättningar möjliggör risknivåer och kreditgränser per produkt för att optimera försäljningen

Säg "Ja" till fler affärer

Vad är Risk Decisioning?

Risk Decisioning automatiserar dina processer för kreditförfrågningar så att du kan öka kreditförsäljningsvolymerna utan att göra avkall på dina önskade risknivåer. Allt utan behovet av extra personal som behöver hantera kreditansökningar.

Förkonfigurerade regeluppsättningar och blixtsnabba svar låter dig också skjuta ut kreditbeslut till enskilda säljare eller direkt till din kundvagn i webbshopen.

Risk Decisioning för B2C eller B2B är ett kraftfullt verktyg för att optimera dina processer för kreditansökningar.

Hur funkar Risk Decisioning?

Risk Decisioning använder förkonfigurerade regeluppsättningar anpassade efter dina önskade kreditrisknivåer. Tillsammans med dig gör Dun & Bradstreet en grundlig kreditrisk- och möjlighetsanalys, vilket resulterar i rekommendationer för initial konfiguration.

När riskkontroll har installerats, kontrolleras sökandes finansiella- och kredithistoria mot ett 36-månaders granskningsfönster av ekonomisk status, betalningshistorik, betalningsanmärkningar, AAA-kreditbetyg, AML-överensstämmelseshistorik och juridiska anmärkningar. Resultatet är ett omedelbart svar i form av "Godkänn" eller "Avvisa" på dina kunders kreditansökningar. Allt baserat på den uppsättning regler du har förkonfigurerat.

Undvik inte kreditrisk – optimera den!

Ser ditt företag kreditrisk som något negativt som ska undvikas? Förlitar sig din organisation på några få personer som ska fatta centrala kreditbeslut? Om svaret på någon av dessa frågor är "Ja" kan du tappa affärer.

Risk Decisioning optimerar och automatiserar din kreditprocess för att minska hanteringstiderna med upp till 90%. Utan några uppoffringar för dina risknivåer.

Beslut baserade på solida fördefinierade parametrar och automatisering effektiviserar ditt kreditbeslut och gör det konsekvent. Med kortare hanteringstider kan du säga "Ja" till fler kunder.

Produktsammanfattning

 • Automatiserad screening för variabler AML, PEP & sanktioner
 • Baserat på Dun & Bradstreets betrodda kreditbetyg AAA (B2B)
 • 36 månaders granskning av kundernas ekonomiska historik
 • Kunders betalhistorik (Om fakturabetalningarna var sena eller i tid)
 • Finns via standard API och webbapp
 • Automatiserade kreditbedömningar och beslut
 • Användarvänlig konfiguration av önskade kredit- och risknivåer
 • Användning av flera regeluppsättningar för att matcha olika kunder eller marginaler
 • Arkiveringsfunktionen låter dig gå tillbaka och granska beslut
 • Granska och redigera kreditbeslut på kundnivå

Risk Guardian Suite – få fullt skydd

En lösning med tjänster som kan ge fullt skydd för hela ditt företag. Kolla in dem separat, kombinera dem eller kontakta våra säljare direkt så kommer de att leda dig till rätt lösning för dina behov.

Credit Reports

För alla företag i alla storlekar. Skaffa hela bilden eller välj bara den som är relevant för ditt ändamål. Tillägg finns, t.ex. bevakning och portfölj.

Läs mer
AML Compliance

Kontrollera dina affärspartners för due diligence automatiskt – inklusive misstänkta pengaröverföringar, PEP- och sanktionslistor.

Läs mer
Risk Decisioning (API)

Anslut till vårt moderna API och få fullservicelösningen för automatisering av kredit.

Läs mer

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort: