Dun & Bradstreets Betalningsindex

Upptäck dåliga betalare och undvik förluster
Kom igång
check-mark-blue.png

Kartlägg dina kunders betalningsmönster och minska kreditrisken

check-mark-blue.png

Förbättra ditt kassaflöde genom att i förväg identifiera dåliga betalare

check-mark-blue.png

Agera innan det är för sent med insyn i historik och koll på trendbrott

Prioritera rätt kundrelationer

Prioritera rätt kundrelationer

Vilka kunder bör du vårda och vilka ska du bevaka lite extra? En del av svaret hittar du i kundernas betalningsmönster. Betalar de sina fakturor i tid, har de samma förhållningssätt till alla sina leverantörer och finns det tecken på trendbrott? Den här informationen kan hjälpa dig att prioritera kundrelationer, sätta kreditgränser och förutse konkurser.

Dun & Bradstreet tjänst Betalningsindex är ett nyckeltal och en variabel som hjälper dig att kartlägga dina kunders betalningsmönster. Databasen består av flera miljoner fakturor och uppdateras en gång i veckan med unika observationer från olika leverantörer i flera branscher.

Dun & Bradstreets Betalningsindex

Dun & Bradstreets Betalningsindex

Användbar data genom unikt samarbete

Betalningsindex bygger på en unik samverkan mellan många av Sveriges största företag där de delar reskontrainformation kring olika branscher och kunder. När du använder Dun & Bradstreets Betalningsindex får du tillgång till all den information som samarbetets partners delat med sig av. Det ger dig möjlighet att förbättra beslutsunderlaget i din kreditgivning och kravhantering.

Betalningsindex är ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd med fakturabelopp och åldern på fakturan. Du får även information om ett företags betalningshistorik. Det blir ett nyckeltal som kan ge dig viktig vägledning för hur du ska hantera och prioritera bland dina kunder. 

Minska kreditförlusterna

Minska kreditförlusterna

Agera förebyggande med rätt information

 • Handla innan det är för sent genom att identifiera trendbrott i en kunds eller leverantörs betalningsmönster som kan tyda på ökad risk.
 • Förutse om ett företag hamnar på obestånd. Lågt betalningsindex i kombination med en negativ trend har hög korrelation med konkurs.
 • Undvik risk genom att kontrollera kundernas Betalningsindex och få information om snittdagar och historik.   
Förbättra ditt kassaflöde

Förbättra ditt kassaflöde

Hantera dina kunder utifrån deras betalningsmönster

 • Prioritera kravhanteringen med information om kundens betalningshistorik.
 • Kontrollera att de med högt Betalningsindex även betalar dig i tid.
 • Anpassa antalet kreditdagar efter kundens betalningsmönster. 

 • Ett företag som har lågt eller försämrat Betalningsindex i kombination med låg rating är en signal om att göra en extra koll. Om en kund plötsligt börjar ändra sitt betalningsbeteende kan det vara en indikation på ökad risk. Komplettera med egen information och ta en kreditupplysning för att se vilken rating företaget har. Kontrollera även om det skett några styrelseändringar, namnändringar eller andra förändringar i företagets organisation. Det kan vara tecken på bedrägeri, att en ny verksamhet startats med oklar finansiell status eller att företaget är i gungning om ledande personer och styrelsemedlemmar väljer att kliva av.  
 • Snittdagar är medelvärdet för det antalet dagar som ett företag betalar en faktura före respektive efter förfallodatum. Normalt följs snittdagar och Betalningsindex åt men ibland kan det vara stora skillnader vilket kan vara en indikation på att företaget särbehandlar fakturor.
 • De flesta företag har Betalningsindex mellan 75 och 80 och betalar i genomsnitt sina fakturor 0 till 5 dagar efter förfallodagen. Ibland kan det förekomma att ett företag har 78 i Betalningsindex men i snitt betalar 12 dagar för sent. Det betyder i så fall att företaget betalat större fakturor snabbare.
 • Är du en huvudleverantör eller sidoleverantör, har du ett stort eller litet belopp? Ett högt Betalningsindex men med många dagar i snitt sent betyder att stora fakturor prioriteras. Är det en befintlig kund till er och du ser att företaget betalar andra före er så är det aktuellt att se över rutinerna för hur ni hanterar förfallna fakturor.

Att optimera företagets kassaflöde innebär att du faktiskt kan bibehålla eller förbättra lönsamheten i en marknad trots högre räntenivåer och lägre marginaler.

Kassaflödet är ditt företags in- och utbetalningar under en begränsad tid, det vill säga dina betalningsströmmar. Vår kassaflödesanalys baseras bland annat på vårt Betalningsindex och kan hjälpa dig att få svar på frågor som:

 • vilka av mina kunder är en stor risk?
 • vilka kunder orsakar långa kredittider?
 • vilka kunder betalar snabbare till andra än till mig?
 • betalar vi våra leverantörer snabbare än vi får betalt?
 • vilka åtgärder kan jag göra och hur implementerar jag dem? 

Med vår kassaflödesanalys får du en överblick över vilka åtgärder som behövs och du kan också mäta effekterna av dina insatser. På samma sätt som du kan analysera dina kunder kan du även analysera dina leverantörer. Analysen hjälper dig att:

 • visa nuläget
 • identifiera förbättringsområden
 • fastställa mål
 • implementera åtgärder
 • följa upp mål och rapportering

 

Bisnode Betalningsindex skapas med hjälp av en unik databas som bygger på reskontrainformation från ett representativt urval från olika branscher. Databasen består av flera miljoner fakturor och uppdateras varje vecka med nya unika observationer från olika leverantörer.

Samarbetet bygger på en unik samverkan mellan många av Sveriges största företag som insett nyttan med att dela information kring olika branscher och kunder. Våra partners inom samarbetet täcker in ett flertal olika branscher så som t ex telekom-, energi-, kontorstjänster- och transportbranschen.

För att bli samverkanspartner bör du fakturera dina kunder regelbundet, vara en stark aktör inom din bransch alternativt ha ett affärserbjudande som vänder sig till alla branscher, som till exempel mobiltjänster och energi.

Som partner får du varje vecka en avisering om förändringar i dina kunders betalningsbeteende. Där kan du bland annat utläsa om dina kunder har samma betalningsmönster mot dig som gentemot andra leverantörer. Du bidrar även till att ständigt förbättra våra kreditmodeller.

Fatta trygga och smarta affärsbeslut

Kreditratingen ger svar på frågan om en leverantör kommer att få betalt och utgår från Betalningsindex. Ett lågt Betalningsindex har en mycket stark korrelation med risken att gå i konkurs och ett försämrat värde uppstår normalt 10 till 12 månader före konkursen.

Läs mer om vår kreditvärderingsmodell

Kom igång med Dun & Bradstreets betalningsindex

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

så slipper du drabbas av bedrägerier

Nyckeln är att göra ordentliga bakgrundskontroller
Läs mer