Dun & Bradstreets Betalningsindex

Upptäck dåliga betalare och undvik förluster

Kom igång

Kartlägg dina kunders betalningsmönster och minska kreditrisken
Förbättra ditt kassaflöde genom att i förväg identifiera dåliga betalare
Agera innan det är för sent med insyn i historik och koll på trendbrott

Prioritera rätt kundrelationer

Vilka kunder bör du vårda och vilka ska du bevaka lite extra? En del av svaret hittar du i kundernas betalningsmönster. Betalar de sina fakturor i tid, har de samma förhållningssätt till alla sina leverantörer och finns det tecken på trendbrott? Den här informationen kan hjälpa dig att prioritera kundrelationer, sätta kreditgränser och förutse konkurser.

Dun & Bradstreet tjänst Betalningsindex är ett nyckeltal och en variabel som hjälper dig att kartlägga dina kunders betalningsmönster. Databasen består av flera miljoner fakturor och uppdateras en gång i veckan med unika observationer från olika leverantörer i flera branscher.

Dun & Bradstreets Betalningsindex

Användbar data genom unikt samarbete

Betalningsindex bygger på en unik samverkan mellan många av Sveriges största företag där de delar reskontrainformation kring olika branscher och kunder. När du använder Dun & Bradstreets Betalningsindex får du tillgång till all den information som samarbetets partners delat med sig av. Det ger dig möjlighet att förbättra beslutsunderlaget i din kreditgivning och kravhantering.

Betalningsindex är ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd med fakturabelopp och åldern på fakturan. Du får även information om ett företags betalningshistorik. Det blir ett nyckeltal som kan ge dig viktig vägledning för hur du ska hantera och prioritera bland dina kunder.

Minska kreditförlusterna

Agera förebyggande med rätt information
  • Handla innan det är för sent genom att identifiera trendbrott i en kunds eller leverantörs betalningsmönster som kan tyda på ökad risk.
  • Förutse om ett företag hamnar på obestånd. Lågt betalningsindex i kombination med en negativ trend har hög korrelation med konkurs.
  • Undvik risk genom att kontrollera kundernas Betalningsindex och få information om snittdagar och historik.

Förbättra ditt kassaflöde

Hantera dina kunder utifrån deras betalningsmönster
  • Prioritera kravhanteringen med information om kundens betalningshistorik.
  • Kontrollera att de med högt Betalningsindex även betalar dig i tid.
  • Anpassa antalet kreditdagar efter kundens betalningsmönster.
Kom igång med Dun & Bradstreets betalningsindex
Ring oss
Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17
08-55805900

Kontakta os. Vi hjälper ditt företag bli effektivare!
Så slipper du drabbas av bedrägerier
Nyckeln är att göra ordentliga bakgrundskontroller Läs mer