Analytics Services

Våra analys- och AI-team står vid frontlinjen för datavetenskapen idag

Vi är experter inom data & analys

Dun & Bradstreet har en lång historia av att leverera affärsinformation och hantera enorma mängder data. I dag har vi kombinerat denna expertis med ett av de starkaste datavetenskapliga team som arbetar runt om i Europa. Vi har motorn – och vi har bränslet – för att du ska lyckas.

 • Ett analysteam som arbetar i hela Europa
 • Analys- och AI-lösningar under hela kundens livscykel
 • Prediktiv utformning
 • Betygskort för riskbedömning
 • Kundprofilering och marknadsanalys
 • Kundprioritering och analysbaserad prospektering
Vi tillämpar våra analys- och AI-lösningar på konkreta utmaningar och behov som uppstår i kundens livscykel
Kundprofilering och marknadsanalys
Vi hjälper dig att förstå vilka dina kunder är utöver transaktionsdata. För B2B-kunder innebär detta att du får en bild av de företag du interagerar med. Till exempel vilka branscher de befinner sig i och hur de kommer att prestera det kommande året. För B2C-kunder lägger vi till information om personen bakom transaktionen: Vilken livsfas de befinner sig i, var/hur de lever och vilken köpkraft de har. När vi har identifierat ditt viktigaste marknadssegment kan vi utvärdera potentialen.
Analysbaserad prospektering
Vi gör en prediktiv analys för att identifiera och prioritera marknadens bästa förvärvsmål. Oftast analyserar vi befintliga kunder för att hitta de troligaste prospekten. Vi gör detta för B2B och B2C. För B2B har vi utvecklat en unik ML-strategi som kombinerar online-data med kunddata och Dun & Bradstreet strukturerade data. Lösningen är ett automatiserat Lead Generation-verktyg.
Styrkort för risk och kredit
Styrkorten vi bygger hjälper våra kunder att avgöra affärsrisken förbunden med en person eller ett företag. Dessa poäng är integrerade i kreditrapporter, besluttaganden, övervakningar och portföljhanteringen som Dun & Bradstreet erbjuder. Ovanpå det som är lättillgängligt i våra plattformar bygger vi styrkort som är unikt designade för en specifik kund. Detta gör att vi kan optimera acceptansnivåer och tillhörande risk för att öka intäkterna för våra kunder utan att påverka risknivåerna.
Vilka segment ska du fokusera på?
Om du strävar efter att vara datadriven har du hjälp av en segmenteringsmodell som tillhandahåller ett verktyg för att förvandla din strategi till operativa insatser.En marknadssegmentering identifierar dina nyckelsegment, deras egenskaper och transaktionella beteenden och talar om i vilka segment du är stark eller svag. Detta ger dig också en vanlig terminologi att använda om kunder, skapar en samsyn om vilka de viktigaste kunderna är och säkerställer att alla avdelningar arbetar mot samma strategiska mål.
Smart Global Prospektering
Du kan nu sluta undra vilka NACE-koder du ska leta efter när du söker efter företag som handlar med "Drones" eller "Internet of Things". Vi har byggt lösningar som låter dig söka efter företag baserade på onlinebaserade nyckelord för att skapa exakta målgrupper.
Merförsäljning (Upsell, cross-sell) & kundförlustmodellering
Med hjälp av prediktiv analys kan vi identifiera vilken åtgärd som passar bäst för varje kund. Genom att analysera dina befintliga kunder och deras beteende kan vi avgöra om en specifik kund ska riktas mot ett specifikt erbjudande, eller riskerar att lämna och är i behov av återaktiveringsinsatser. Detta gör att du kan använda dina kommunikationsresurser mer effektivt, vilket ger dina kunder en mer personlig upplevelse.

Det här är vad vårt analysteam levererar

 • Styrkort för risk och kredit
 • Analysbaserad och smart global prospektering
 • Kundprioritering - merförsäljning (uppsell & cross sell), kundförlustmodellering
 • Segmentering
 • Expertanalys
 • Global täckning
 • Tilläggstjänst för alla D&B-erbjudanden
 • Kundprofilering och marknadsanalys
 • Prediktiv analys

Nyfiken på att veta mer om våra datadrivna lösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort: