B2B Marketing Suite

Utveckla, behåll och skaffa nya kunder
Kom igång
check-mark-blue.png

Öka träffsäkerheten med korrekt information om dina kunder

check-mark-blue.png

Utveckla affären genom hög precision i målgruppsurvalet

check-mark-blue.png

Effektivisera arbetet och frigör tid med integrerad kunddata

Framtidens marknadsföring och försäljning

Framtidens marknadsföring och försäljning

Ett avgörande skifte och en stor förändring är tydlig inom marknadsföring och försäljning. Trenden handlar om att de båda områdena utvecklas och blir allt mer datadrivna. Rätt data vid rätt tidpunkt blir mer och mer avgörande för att lyckas möta kundförväntningar, hitta nya intäktskällor och samtidigt stå emot nya konkurrenter. Detta har lett till en tydlig uppdelning där det till och med börjar talas om A- och B-lag. De som använder och inkluderar data för att optimera sina marknadsförings- och säljinsatser är de som har en naturlig plats i det främsta laget. Medan de som mer förlitar sig på magkänslan tyvärr inte längre anses platsa där.

Grunden för att arbeta effektivt med försäljning och marknadsföring är att förstå vilka dina kunder är och vilka behov och beteenden de har. Dun & Bradstreet hjälper dig att kombinera data om dina kunder och din marknad för att du därigenom ska kunna effektivisera och öka träffsäkerheten. På så sätt kan du driva lönsamhet och tillväxt och säkra en plats bland de ledande inom marknadsföring och försäljning.

Skapa tillväxt med kunskap om kunderna

Skapa tillväxt med kunskap om kunderna

Optimerat kundregister ger högkvalitativ effekt

 • Öka kundnöjdheten samt undvik onödiga returer och säljsamtal med uppdaterat kundregister.
 • Uppnå större träffsäkerhet i analyser och segmentering tack vare tillgång till data såsom tillväxtprognos, storlek, bransch, beslutsfattare och e-postadresser.
 • Säkerställ långsiktighet och ekonomiska lösningar genom smidiga integrationslösningar direkt i ert CRM-system.
Öka konverteringen och få bättre ROI

Öka konverteringen och få bättre ROI

Lönsamhet tack vare skarpa urvals- och analystjänster

 • Hitta nya kunder bland 40 miljoner företag och beslutsfattare i 21 europeiska länder.
 • Öka precisionen i målgruppsurvalet med Bisnodes data och avancerade målgruppsverktyg.
 • Identifiera prioriterade och intresserade kunder och prospekts genom kund- och responsanalyser.
Frigör resurser och spara tid

Frigör resurser och spara tid

Bisnodes integrationslösningar ger rätt information när du behöver den

 • Uppdatera och komplettera din kunddata automatiskt med hjälp av Dun & Bradstreet färdiga CRM-integrationer.
 • Frigör tid för säljarna genom att de inte behöver lägga tid på onödig administration och manuell inmatning av kunduppgifter.
 • Effektivisera arbetet och minska kostnaderna tack vare tillgång till all relevant information i en samlad lösning.

En mängd frågeställningar är högst relevanta för att optimera målgruppsurvalet, skapa möjligheter för merförsäljning och för att öka lönsamheten. Vet du till exempel vilka egenskaper du kan identifiera hos dina bästa kunder? Genom att ha koll på dem kan du inte bara vårda de kunder du har men också använda den insikten för att hitta nya prospekt. En annan intressant fråga att ställa sig är om kunderna verkligen är så bra som de en gång var. De kanske verkar i en bransch som har haft en bra historik men som nu är på nedgång, vilket skulle kunna påverka deras framtida investeringsvilja negativt. Och slutligen, hur ser profilen ut för dina före detta kunder? Går det att förutspå och förhindra vilka som är på väg att byta leverantör? Genom att analysera sin kundportfölj skapas förutsättningar för ökad försäljning till befintliga kunder men också för att hitta nya. 

Informationen i ett register är en färskvara. Varje dag förändras förutsättningarna på grund av att företag går i konkurs, flyttar, byter namn eller för att befattningshavare exempelvis slutar eller byter tjänst. Så mycket som 20-25% av uppgifterna i svenska register förändras under ett år. Detta är ett urval av sådana uppgifter:

 • 29% av företagen byter adress
 • 23% av företagen byter namn
 • 39% av beslutsfattarna byter titel
 • 9% är inaktiva
 • 2% har bytt bransch

Med Bisnodes registervård får du en långsiktig lösning som säkerställer att dina uppgifter om kunder och prospekt alltid är korrekta. Vi uppdaterar ditt kundregister mot marknadens mest relevanta och officiella källor och kompletterar dessutom med den information som du saknar. Exempel på värdefull data som vi tillför är:

 • Vilken bransch din kund verkar i, storlek och omsättning
 • Om företaget har hög eller låg betalningsförmåga
 • Om företaget kommer att växa eller inte, under kommande år
 • Identifiering av påverkare/kontaktpersoner hos ditt kundföretag
 • Identifiering av fler kanaler: adress, telefon och e-postadresser till befattningshavare

För att säkerställa långsiktigheten har Bisnode färdiga CRM-integrationer och ett API som du kan bygga in i era system. Uppdatering och komplettering av kunddata kan då skötas helt automatiskt och över tid. Genom att löpande underhålla och komplettera ert kundregister skapar du de bästa förutsättningarna för att förbättra interna processer, minska administrationen och sänka kostnader men också för att öka träffsäkerheten i direktmarknadsföring, göra lönsamma affärer och få avgörande koll på era kunder.

Med hjälp av Bisnodes urvalstjänster och verktyg hjälper vi dig som jobbar med direktreklam, telemarketing, kampanjplanering och säljaktiviteter att enkelt hitta er målgrupp och potentiella kunder. Vi har tillgång till en mängd selekteringsvariabler för att säkra det mest relevanta målgruppsurvalet för dig och kan samtidigt exkludera tidigare urval, befintliga kunder, konkurrenter, leverantörer etc. Med bevakning av din eller dina definierade målgrupper får du löpande information om uppgifter som förändras eller om ett företag eller befattningshavare exempelvis faller bort eller tillkommer. På så sätt har du ständigt tillgång till ett aktuellt underlag och förutsättningar för att köpa korrekta adresser och skapa effektiv direktmarknadsföring.

Exempel på Bisnodes selekteringsvariabler:

 • Beskrivande
 • Bransch
 • Antal anställda
 • Befattning
 • Geografi
 • Juridisk form
 • Export/import
 • Privat/offentlig
 • Ingår i koncern

 

 • Ekonomiska
 • Omsättning
 • Tillväxtprognos
 • Risk
 • Resultatförändring
 • Omsättningsförändring
 • Aktiekapital
 • Soliditet
 • Rating

 

 • Händelserelaterade
 • Nyregistrerad VD
 • Fusion/uppköp
 • Ändrad adress
 • Nystartat företag 

Om du föredrar att göra dina urval på egen hand har vi tagit fram verktyg för detta. Vill du laborera fritt med ditt urval och se direkt hur stor din potentiella målgrupp är kan du besöka www.dmurval.se

Bisnodes analytiker är experter på att hjälpa företag att hitta potentiella kunder och skapa nya affärer. Detta sker med hjälp av flertalet olika analyser och frågeställningar. Detta är några exempel:

Målgruppsanalyser

Målgruppsanalysen ger dig klarhet i hur din kund ser ut, hos vilka målgrupper ditt företag är framgångsrikt och hur stor marknadsandel ni har inom de olika grupperna. Utifrån denna information kan du sedan bland annat hitta tvillingar, det vill säga kunder och kundämnen som liknar dina befintliga kunder. Viktigt att tänka på är att en målgruppsprofil kan förändras med tiden. Genom att stämma av och kontrollera eventuella ändringar kan du ständigt vara säker på att du kommunicerar med rätt prospekt, och på ett relevant sätt.

Prediktiva analyser

Förändringar i målgruppen på grund av att ett företag exempelvis flyttar, byter vd, förändrar sin omsättning eller styrelsesammansättning kan innebära ett skifte i förutsättningarna. Med hjälp av Bisnodes prediktiva analyser kan vi förutspå nya köpmönster och den påverkan men också potential som dessa förändringar för med sig. Det gör också att du kan bibehålla eller öka din träffsäkerhet och får möjligheten att bearbeta de som faktiskt är beslutsfattare, när de dessutom kan vara mottagliga för nya erbjudanden och budskap.

Responsanalyser

Genom att analysera genomförda kampanjer kan Bisnode påvisa vad i direktmarknadsföringen som har gett ett bra resultat. Det kan antingen handla om specifika budskap eller olika medieval men också om och hur olika grupper exempelvis har reagerat på ett erbjudande.

Analysunivers

Med hjälp av Bisnodes analysunivers har du möjlighet att öka kvaliteten på era analyser och modeller. Detta görs genom en kombination av er kunddata och extern data. Du får tillgång till en flexibel lösning och våra databaser så att du kan genomföra och höja kvaliteten på ert analysarbete direkt i era system.

Denna integrerade lösning innebär att du får tillgång till marknadens mest uppdaterade företagsinformation direkt i ert CRM-system. Du kan söka, ladda ner och ta emot uppdateringar som berör företag, kontor och beslutsfattare i hela Europa. Genom att använda Bisnodes API:er kan du bygga dina egna lösningar oavsett om det exempelvis handlar om att bevaka förändringar, få aviseringar om nystartade företag eller hitta nya prospekt.

Bisnode Business Contacts finns för marknadens ledande CRM-system: Salesforce, Microsoft  Dynamics CRM, SuperOffice och Lundalogik. 

https://bbc.bisnode.com/

Kom igång med B2B marketing suite

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08 558 059 00

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!