Det nya normala ett minne blott

Hur man skapar resilienta företag i tider av förändring Kontakta oss nu

En ny era för företagen

Resiliens genom hela organisationen

Hur jobbar man med data och analys för en resilient leveranskedja?


Dagens globala konflikter, naturkatastrofer, handelshinder och tuffare regelverk innebär att många leveranskedjor måste omstruktureras i grunden. Men hur undviker man att åka på fler nitar?

Vi har samlat artiklar, kundcase och checklistor som hjälper företag att rusta sig för det okända.
Läs mer
Hur kan ekonomiavdelningen använda data för att skapa resiliens?

Aldrig förr har pressen varit så stor på ekonomiavdelningen att ha koll på konsumenternas betalningsförmåga.

Vi har samlat, artiklar, kundcase och checklistor
om hur företagen kan använda data för bättre riskanalyser och ökad resiliens.
Läs mer
Hur skapar man tillväxt och en resilient försäljningspipeline?


Den ekonomiska osäkerheten till trots förväntas sälj- och marknadsteam att skapa tillväxt. Med rätt typ av data kommer ni kunna bygga en resilient försäljningspipeline och hitta nya möjligheter.

Läs våra artiklar, kundcase och checklistor för att få koll på hur framgångsrika säljteam jobbar med data.
Läs mer
5 steg för att skapa en plan för Business Resilience
Varför lyckas vissa företag trots potentiella hot och disruptiva omvärldshändelser, medan andra misslyckas? Svaret ligger i affärsresiliens. Här går vi igenom hur du skapar en lämplig plan för att vara förberedd om nödsituationer eller oförutsedda händelser uppstår.
Läs mer
Så skapar du ett resilient företag i oroliga tider
Händelser som Covid-19-krisen, konflikten i Ukraina och jordbävningar i Turkiet och Syrien har visat att affärsresiliens, eller Business Resilience, är väldigt viktigt. Inte enbart för överlevnad, utan för att kunna fortsätta verka genom, och återhämta sig från, utmanande situationer.
Läs mer
Hur du bygger ett resilient företag
Resilienta företag ställer om snabbt i svåra tider och vid globala utmaningar som exempelvis COVID-19-krisen. De säkerställer verksamhetskontinuitet och utvecklar strategier för att komma ut ur krisen starkare och mer resilienta. Det ger företagen konkurrensfördelar och säkrar deras framtid.
Läs mer