Account Based Marketing

Maximera affären med fokus på era strategiska kunder
Kom igång Till vårt erbjudande
check-mark-blue.png

Öka din ROI med optimerad marknadsbudget

check-mark-blue.png

Skapa nya affärer med anpassad och riktad kommunikation

check-mark-blue.png

Utveckla dina kundrelationer med kontinuerlig dialog

Så tar Account Based Marketing marknad
och sälj till nästa nivå

Unik möjlighet

Unik möjlighet

I en värld där informationsbruset är större än någonsin och produkt- och tjänsteutbudet ökar, förändras förutsättningarna på marknaden. Fler aktörer vill vara med och slåss om köpkraften samtidigt som budgeten för att attrahera den blir mer pressad. Hur är det då möjligt att inte bara hitta utvalda företagskunder utan att också nå fram och få dem att förstå varför de bör välja just ditt företag?

I en värld där den digitala utvecklingen är en naturlig del av våra liv, förändras förutsättningarna för hur och var vi tar till oss information. Med ett större antal kommunikationskanaler än någonsin, utmanas nu våra förhållningssätt lika mycket som våra strategier. Hur är det då möjligt att hänga med i den digitala utvecklingen och samtidigt förstå potentialen och använda den till en affärsmässig fördel?

Vi erbjuder lösningar inom Account Based Marketing som kombinerar möjligheten att nå rätt köpare och beslutsfattare med potentialen i digitala kontaktytor. Med IP-styrd online-annonsering kan du nå dina B2B-kunder med kundspecifika erbjudanden och unika budskap. På så sätt blir varje kommunikationsinsats mer relevant och du kan öka din ROI samt skapa långsiktiga kundrelationer och framgångsrika affärer med dina strategiska konton. 

Maximera aktiviteterna mot strategiska konton

Maximera aktiviteterna mot strategiska konton

Att se och hantera varje kund som en egen marknad innebär att kommunikationen måste vara specifik för varje kund vilket i sig ökar träffsäkerheten. Genom vår lösning säkerställer du att du kan:

  • Rikta kommunikationen online så att marknadsföringen blir unik och intressant för respektive kund och prospekt.
  • Fördela marknadsbudgeten och resurserna efter var de största potentiella intäkterna finns och på så sätt undvika onödiga kostnader.
  • Öka din ROI tack vare relevansen och effektiviteten i den specifika kundkommunikationen.
Utveckla affären och relationerna

Utveckla affären och relationerna


För företag med långa och komplexa säljcykler kan det vara svårt att känna till och nå fram till alla intressenter. Med vår lösning kan du:

  • Utveckla affären genom att identifiera de potentiellt bästa kunderna.
  • Säkerställa att ditt varumärke och säljkommunikation är top of mind hos kunderna när de är redo att ingå ett avtal, tack vare en kontinuerlig närvaro hos dem.
  • Utveckla långsiktiga relationer och skapa förutsättningar för merförsäljning genom att du löpande kan identifiera nya behov hos kunden.

I stora, och många gånger också globala organisationer, är det nästan en omöjlighet att nå fram till alla intressenter. I komplexa inköpsförfaranden finns det både påverkare och beslutsfattare som behöver övertygas och oftast också med olika typer av argument. Genom vår Account Based Marketing-lösning är det möjligt att välja de avdelningar du vill nå och även säkerställa att du gör det i rätt fas i beslutsprocessen. Med IP-styrd annonsering kommunicerar du till kunden eller en potentiell partner online, på de webbplatser de besöker. Utformningen av annonserna anpassas så att de matchar kundens preferenser. På så sätt når du dem du vill påverka på deras villkor, med träffsäkra budskap och med en optimal timing.

 

Styrkan i Account Based Marketing ligger i att man fokuserar marknadsresurserna mot de konton som är mest lönsamma. Det handlar om att påverka stora och ofta geografiskt spridda beslutsgrupper, peka på kundproblem och hur de kan lösas samt stärka varumärken och bredda informationen om produktportföljer. Målet i sig är inte att generera så många klick som möjligt utan att öka chanser till fler och större ordrar. Med en unik möjlighet till anpassning till respektive kund skapas flexibilitet att på ett kontinuerligt och optimalt sätt stötta säljprocessen. 

Med unika budskap blir innehållet allt viktigare och kräver contentdriven kommunikation. Det gör att du i din digitala annonsering också kan arbeta med white papers, kundcase, bloggar och twitterflöden. Vi hjälper dig att kombinera de olika formaten så att du får ut den bästa effekten och så att den totala mixen stöttar din affärsstrategi och dina försäljningsmål.

Med hjälp av programvaror går det att underlätta leadshanteringen och effektivisera marknadsföringen. Ett stort antal leads är dock inte en garanti för att de är varma eller av hög kvalitet. Med Vendemores lösningar får du hjälp att dels identifiera prospekt med störst potential men även hur du kan styra marknadsföringen mot de presumtiva kunder som prioriteras av säljarna. När marknad och sälj samarbetar kan annonseringen stötta de dialoger och processer som är pågående. Genom unika och riktade budskap kan kunden känna sig utvald och att du som avsändare förstår hans eller hennes utmaningar och förutsättningar. Med en löpande dialog säkerställer du att du är top of mind hos kunderna när de står inför ett köpbeslut. På så sätt ligger du alltid steget före. Och tack vare att din annonsering endast ses av den utvalda mottagaren, kan du dessutom agera utan att dina konkurrenter får vetskap om vad du förmedlar eller erbjuder.

Account Based Marketing ger möjlighet att förena taktisk kommunikation med väl definierade affärsmål. Med feedback från försäljningsresultatet har du möjlighet att göra eventuella finjusteringar i din annonsering men också att identifiera nya potentiella marknader och så kallade tvillingar. Vi hjälper dig att bedöma utfallet av riktade aktiviteter baserat på resonansen från prospekts och kunder. På det sättet kan du bedöma vilka som bör och inte bör prioriteras. Sammanställningar på resultat och effekt levereras till dig i form av månadsrapporter med Actionable Sales Insights vilket gör att du kontinuerligt kan utvärdera och optimera din marknadsföring och dina säljinsatser. För att du snabbt ska komma igång med Account Based Marketing, utan att behöva anställa egen expertis, finns våra erfarna Account Teams till ditt förfogande.

Kom igång med Account Based Marketing

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Så vinner du större affärer

Account Based Marketing skapar nya möjligheter
Läs mer