Produkter och tjänster 

Vi är specialiserade på att producera högkvalitativ affärs-, kredit- och marknadsinformation. Våra produkter och tjänster hjälper dig att växa och fatta smartare datadrivna beslut. 

Vi levererar lokal och global data till alla olika typer av företag och myndigheter, vilket möjliggör regelefterlevnad och minimerar kreditrisk.