Produkter och tjänster

Våra produkter hjälper dig att använda din data korrekt och fatta smarta beslut baserade på data och analys.

Vi är specialiserade på att producera högkvalitativ affärs-, kredit- och marknadsinformation. Våra produkter och tjänster hjälper dig att växa och fatta smartare datadrivna beslut.
Vi levererar lokal och global data till alla olika typer av företag och myndigheter, vilket möjliggörregelefterlevnad och minimerar kreditrisk.

Datadriven marknadsföring och försäljning

Optimera din marknadsföring och försäljning, hantera effektivt kundens köpresa, mät feedback i realtid, förbättra kundupplevelsen och få värdefull insikt baserad på smart data och analys.
Läs mer

Risk & kredit

Hantera din kreditrisk och företagets regelefterlevnad. Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov oavsett om du är ett storföretag verksam på flera marknader eller en liten startup verksam på en marknad.
Läs mer

Analys och insikter

Optimera dina kundrelationer genom hela värdekedjan, minska kundbortfallet och förbättra ditt resultat med våra analystjänster. Genom att blanda pålitlig data med egen vetenskap levererar vi skräddarsydda lösningar för att tillfredsställa dina exakta behov.
Läs mer

Företagsinformation och datakvalitet

Oavsett om ditt företag behöver data om enskilda konsumenter, hushåll, företag eller branscher, har vi det lättillgängligt via API:er och webbtjänster. En viktig tjänst för att fatta korrekta beslut baserade på kvalitativ data.
Läs mer