Bisnode är nu en del av Dun & Bradstreet

I början av året förvärvades Bisnode av Dun & Bradstreet och vi går nu framåt tillsammans som ett företag. 

 

Detta kommer att göra oss ännu starkare när det gäller att föra samman lokal och global expertis och kunskap för att hjälpa våra kunder. 

Som ett företag hjälper vi dig att växa och blomstra. Med hjälp av all vår information och insikter kommer vi att ge dig möjlighet att vidta mer intelligenta åtgärder och ge dig en konkurrensfördel.

Ny grafisk profil

Nästa steg är att slutföra övergången från Bisnode till att bli Dun & Bradstreet i alla avseenden. Den 21 april byter Bisnode logotyp och färg, för att ha samma grafiska profil som Dun & Bradstreet.

Detta innebär inte bara en omvandling av våra webbplatser utan omfattar alla områden såsom fakturor, e-post, broschyrer med mera. Det kommer dock fortfarande att finnas några områden som inte kommer att förändras det datumet, främst på grund av juridiska frågor, som vi vill göra din medvetenhet om.

Vi arbetar med att få allt på plats så snart som möjligt, men det tar lite tid. Så bli inte förvånad om du får en faktura från Dun & Bradstreet samtidigt som du fortfarande gör affärer med ett Bisnodeföretag. Detta är ett pågående arbete.  

I en alltmer global och sammanlänkad värld ser vi fram emot att hjälpa dig på ett ännu bättre sätt genom att kombinera det bästa från de två företagen. 

Fler frågor

Se FAQ nedan för mer information eller kontakta oss.

FAQ:

I närmare 200 år har Dun & Bradstreet hjälpt kunder och partners växa och nå framgång med hjälp av data, analys och datadrivna lösningar. Våra mer än 6 000 medarbetare över hela världen brinner för vårt unika uppdrag, och vi styrs av starka värderingar som gör oss till den etablerade ledaren inom data för affärsbeslut och analytiska insikter. Vår data och analys är värdefull i alla faser av ett företags livscykel, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Du kan förvänta dig att din kontaktperson förblir densamma. Vi kommer fortsätta att interagera med dig i samma kanaler och processer som tidigare. Förvärv innebär i allmänhet organisatoriska eller strukturella förändringar, men vi lovar att arbeta med minsta möjliga inverkan på ditt företag och hålla dig informerad om det blir någon förändring av din kontaktperson.
Vi uppdaterar och förbättrar våra tjänster fortlöpande. Vi kommer att fortsätta göra det i framtiden, kommunicera när dessa uppdateringar är relevanta för dig, och se till att alla ändringar vi gör kommer påverkar ditt företag så lite som möjligt.
För närvarande förblir alla kontrakt oförändrade och du kommer att behålla din kontaktperson. Om detta under några omständigheter ändras kommer vi att meddela dig i god tid.
Genom att kombinera det bästa av de två företagen kan vi bättre stödja våra kunder med internationell tillväxt, utöka djupet och bredden av den data som är tillgänglig för att driva tillväxt och mildra risker. Det nya bolaget kommer på ett bättre sätt spegla det globala affärslandskapet och möta våra internationella kunders behov och hjälpa dem navigera genom föränderliga tider genom förbättrad tillgång till utökad, internationell data, talang och expertis.  
Alla kontrakt med det formella juridiska namnet Bisnode, kvarstår tillsvidare då bolagens organisationsnummer/momsnummer är oförändrade.
Observera att de formella juridiska bolagsnamnen på Bisnodes bolag kvarstår tillsvidare och bolagens organisationsnummer/momsnummer är fortsatt desamma.
Vi kommer fortsätta att driva och leverera våra tjänster på samma sätt som tidigare. Då vi uppdaterar och förbättrar alla våra erbjudanden kontinuerligt kommer detta att innebära nya tjänster och funktioner i framtiden. När några ändringar ska genomföras kommer vi att se till att meddela dig detta i god tid.
Vi kommer att fortsätta att driva och leverera våra tjänster på samma sätt som tidigare. Eftersom vi uppdaterar och förbättrar alla våra erbjudanden och tjänster kontinuerligt kommer detta att innebära nya utvecklingar och funktioner i framtiden. När några ändringar ska genomföras kommer vi att se till att meddela dig detta i god tid.
Vänligen kontakta din kontaktperson om du har ytterligare frågor.